วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ จัดงานวันออกพรรษา ประจำปี ค.ศ 2010


วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ จัดงานวันออกพรรษา
ประจำปี ค.ศ 2010


งานบุญออกพรรษาประจำปี พุทธศักราช 2553 วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์
จัดในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553  และจัดงานเทศน์มหาชาติ สามวันเริ่ม
เทศน์ ตั่งแต่เย็นวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์แม่แคทเอง ได้ไปเช้าวันเสาร์
ไปแล้ว เสียดาย อยากไปฟัง เทศน์มหาชาติ  ให้ครบ สิบสามกัณท์
วาสนาน้อย ได้ไปทีไร เริ่มกัณท์ที่ห้า ทุกที
หน้าที ยังมีก็ รับใช้ชาติกันไป

เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวชสันดรชาดก เป็นพิธีบุญที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ
ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าทีของชาวบ้าน และวัดนั่น ๆจะตบแต่ ร่วมกันจัด

ทางวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์เช่นกัน
ได้มี ญาติโยม จัด ขึ้น สวยงาม แม้นราคาใบตอง จะสูง ด้วยความเสียสละ
พร้อมผู้มีความสามารถ เสียสละ ทรัพย์ เวลา มา ช่วยกันตำนานเทศน์มหาชาติ สิบสามกัณท์

การเทศน์มหาชาติ คือการมหากุศลที่เตือนบุคคล ให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ
คือความดี ที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพือผลประโยชน์สุงอันไพศาล
ของมวลมนุษย์ชาติเป็นสำคัญ เป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่างแท้จริงการเทศน์มหาชาตินั่น มีอยู่ด้วยกัน สิสามกัณท์ เป็นเรืองราวเกียวกับพระเวสสันดร
อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธิถะ
และออกบวชจนตรัสรุ้ เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังตำนานการเทศน์ทุกกัณท์ จะมีผุ้เป็นเจ้าภาพ จัดกัณท์ เทศน์ถวาย เมือพระที่ตนรับกัณท์เทศน์
ขึ้นเทศน์เจ้าภาพ จะจุดเทียนบูชา คาถาหว่านข้าวตอก ข้าวสาร การเทศน์ในสมัยก่อน
ก่อนพระเจ้าของกัณท์จะอ่านจาก อักษรธรรม คืออักษรลาว ซึ้งมาจาวร ลงบนในลาน
เป็นแผ่นยาว คำว่า จาร มาจากภาษาเขมร  แปลว่า การเขียนด้วยเหล็กแหลมบนใบลาน
แต่ปัจจุบัน จะนิยม พิมพ์ลงบนใบลาน เป็นตัวหนังสือไทยปัจจุบัน เป็นเรืองราว ในแต่ละ
กัณท์ ทั่งนี้เพือความสะดวก สำหรับพระรุ่นใหม่ เมือจบกัณท์ จะตีฆ้อง เป็นสัญญานทุกกัณท์ จะมี ข้อคิด เสมอ
เช่น กัณท์ ที่หนึ่ง การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องตั่งจิต ตั่งเป้าหมายชีวิตทีตนปรารถนา
ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั่งใจ ผุ้นั่นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ ต้องกระทำความดีเช้าวันอาทิตย์ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องด้วย ดินฟ้าอากาศ ไม่อำนวย ทำให้ ย้ายมา จัดการใน วัดแทน

เทียนเล็ก จำนวน หนึ่งพันเล่ม เพือทำพิธี สวดพันคาถา สืบสานประเพณีไทยโบราณ
ชีพราหมณ์ พร้อมชาวไทยในต่างแดน พร้อมหน้าตา พร้อมครอบ ลูกหลานไทย
ร่วมกันจุดเทียนพันเล่มนับว่า เป็นสถิติ ที่น่าปลื้ม ปีนี้มีผู้มาถือศีล จำนวน หนึ่งร้อยแปดท่าน
ขอโมทนาบุญ กับทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา มาร่วม สืบสานวัฒนธรรมของประเทศไทย

ขออภัย ภาพนี้มีที่นั่ง ว่างอยู่ คือ ที่นั่งของแม่แคท ที่ ย่องลุก ขึ้นมาเก็บภาพ
ครั่งนี้ ถ่ายภาพ น้อย เพราะ ว่า ตั่งจิต ตั่งใจ ฟังพระกัณท์ อาจมีเผลอ เฝ้าพระอินท์
อิๆ หลับไปมั่ง
เมือเสร้จพิธี พระสงฆ์ รดน้ำพระพุทธมงคล ที่ได้ จาก ขันสาคใหญ่ จากพิธีสวดพันคาถา
เทียนพันเล่ม ที่ ครอบครัวไทยในต่างแดนร่วม ประสานจิต ทำพิธี

ขอจบ การรายงานข่าว ในต่างแดน
บทความ บ้างส่วน ตัด คัด ลอก มาจาก เอกสาร ของทางวัดธรรมวิหาร ฮ้นโนเฟอร์
หาก ผิดพลาดประการ ใด
กราบขออภัย มา ณ โอกาสนี้

ขอ ส่ง ความสุข ให้กับเพือนๆ ทุกท่าน
เรืองนี้ไม่ขอ ลาดตะเวน นะค่ะ
จาก
แม่แคท
 (rsp>
-- บูชาพระรัตนตรัย Buddha Prayer

โดย Cat@

 

กลับไปที่ www.oknation.net