วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สูตรการผสมยาที่ใช้บ่อย


DOPAMINE

Dopa 1 amp มียา 250 mg/5cc (1cc=50mg)

Dopa 1:1 = Dopa 2 cc (100 mg) + 5 DW 100 cc

Dopa 2:1 = Dopa 4 cc (200 mg) + 5 DW 100 cc

Dopa 4:1 = Dopa 8 cc (400 mg) + 5 DW 100 cc

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

DOBUTAMINE

DBT 1 vial มียา 250 mg/ 20cc (1cc=12.5mg)

DBT 1:1 = DBT 8 cc (100mg) +5 DW 100 cc

DBT 2:1 = DBT 16 cc (200mg) +5 DW 100 cc

DBT 4:1 = DBT 32 cc (400mg) +5 DW 100 cc

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

NiTROGLYCERINE

NTG 1amp มียา 50 mg / 10 cc( 1cc = 5 mg )

NTG 1:1 = NTG 20 cc (100 mg) + 5 DW 100 cc

NTG 1:2 = NTG 10 cc (50 mg) + 5 DW 100 cc

NTG 1:5 = NTG 4 cc (20 mg) + 5 DW 100 cc

NTG 1:10 = NTG 2 cc (10 mg) + 5 DW 100 cc

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

MORPHINE

               Mo 1 amp =10 mg

          วิธีเตรียม dilute SW 10 ml เป็น 1 mg / 1 ml 

            การให้ในเด็ก = 0.1 mg/kg

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

ADENOSINE

Adenosine 1 vial = 6 mg มี 2 ml  = 3 mg มี 1 ml

*เทคนิคการให้ : Double syring ตามด้วย NSS 10-20 cc

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

Adrenaline

เด็ก 1:1000 หมายถึง ใน1 amp มี1 ml = adrenaline 1000 mg

วิธีการให้    -      0.01 mg / kg ทาง0.02 IVF          

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - -

MgSO4

10 % MgSO4 10 ml = มี mg 1 qm        50 % MgSO4 2 ml = มี mg 1qm

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

To be continue.....

                       

               

                             posted by chanclub

                              1/07/50

โดย chanclub

 

กลับไปที่ www.oknation.net