วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

VDO สยาม ถ่ายเมื่อเกือบร้อยปีก่อน ไม่น่าเชื่อที่มีโอกาสได้ดู


ป้อมจราจรในอดีต
Image

นางสาวสุรินทร์ ปี ๒๕๐๑
Image

วิถีชาวบ้าน....สยามในอดีต
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tipitaka Documentary : King of Siam Tipitaka 1893

รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป
เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒
อันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
เสด็จประพาสอิตาลี - ตูริน - เวนิสซุ้มปี ค.ศ.๑๙๐๗ ปีที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับ
จากการประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เพื่อรักษาพระอาการไตวาย

Image

ซุ้มในปี ค.ศ.๑๙๐๗ เช่นกัน
Image

ซุ้มรัชมังคลาภิเษก ปี ค.ศ.๑๙๐๘
Image

Image

พระราชนิพนธ์....เรื่องไกลบ้าน
ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๐
พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
ผู้ซึ่งสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถในตำแหน่งเลขาธิการฝ่ายใน
ซึ่งเป็นพระธิดา....ถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน....คือจดหมายระหว่างพ่อกับลูกนั่นเอง
รวมจำนวน ๔๓ ฉบับ ทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลา ๒๒๕ วัน
ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวันนับตั้งแต่เสด็จลงเรือพระที่นั่งมหาจักรี
ออกจากกรุงเทพมหานคร ผ่านประเทศต่าง ๆ โดยทางเรือและรถไฟตามลำดับ
ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ
เบลเยี่ยม เดนมาร์ก และประเทศนอร์เวย์

เป็นการเล่าทำนองการบันทึกจดหมายเหตุหรือรายงานประจำวัน
อีกทั้งมีเกร็ดความรู้เรื่องราวต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวพระราชดำริ
และพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างเสด็จประพาส สะท้อนให้เห็นทัศนคติ
สภาพบ้านเมือง สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ
ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานาอารยประเทศ

เจ้าฟ้านิภานภดล หรือ “สมเด็จหญิงน้อย”
Image

Image

Image

ลายพระหัตถ์รัชกาลที่ ๕
Image

Image

บางกอก....ปี ๑๙๕๖
Image

Image

Image

Image

ภูเขาทอง

Image

เร่งทำถนน
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

โรงหนังเทียนกัวเทียนที่เยาวราช

Image

ห้างใต้ฟ้าที่เยาวราช แถวถนนสิบสามห้าง
Image

Image

Image

งานแสดงสินค้านานาชาติที่สวนลุมพินี

Image

Image
Image

สมัยรัชกาลที่ ๕
๑-๒.สนามหลวงและวัดพระแก้ว

๓.รัชกาลที่ ๕ กับพระราชโอรส

๔.ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓

๕.ภาพมุมสูงในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งเป็นวันที่ ๔
ของการพระราชพิธีมหาพิไชยมงคล ลงสรงสนานรับพระปรมาภิไธย
ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระราชกุมารพระองค์ใหญ่
(สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)

๖.รัชกาลที่ ๕ ทรงยืนหันพระปฤษฎางค์ให้กล้องในการพระราชพิธีโสกันต์
ณ เขาไกรลาส ในสวนขวา พระบรมมหาราชวัง มีน้ำตกบ่อน้ำ
และสัตว์ส่วนหนึ่ง ที่มีคติความเชื่อว่าอยู่บนเขาไกรลาส ในป่าหิมพานต์
คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และ โค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่งออกจากปาก
เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทานโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓

๗.ซุ้มประตูยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้ง
มีทวาราบาลยักษ์ คือทศกัณฐ์ด้านซ้าย และสหัสเดชะด้านขวา ปี พ.ศ.๒๔๑๐

Image
Image
Image

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือ "สถานีรถไฟหัวลำโพง"

เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยและเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุด
สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2453
เริ่มใช้งานวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6

การก่อสร้างสถานีกรุงเทพก่อสร้างในลักษณะโดมสไตล์อิตาเลียน

ผสมกับศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับสถานีรถไฟฟรังค์ ฟูร์ท ในประเทศเยอรมนี การประดับหลัก
ประดับด้วยหินอ่อนและเพดานมีการสลักลายนูนต่าง ๆ
โดยมีนาฬิกาขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง160เซนติเมตร
ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟเป็นสัญลักษณ์

Image

คำ่ว่า..หัวลำโพงสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามคลอง
และทุ่งที่มีฝูงวัวที่วิ่งกันคึกคัก ที่เรียกว่า ทุ่งวัวลำพอง
และได้เพี้ยนเสียงมาเป็น หัวลำโพง บ้างก็สันนิษฐาน
ว่าเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ ต้นลำโพง ซึ่งเคยมีมากในบริเวณนี้

สถานีรถไฟหัวลำโพงเดิมเป็นสถานีที่ให้บริการ
ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน ต่อมาการขยายตัว
ในด้านการโดยสารและขนส่งสินค้ามีมากขึ้นแต่ด้วยพื้นที่อันจำกัดเพียง 120 ไร่
จึงทำให้ต้องย้ายกิจการขนส่งสินค้าไปอยู่ที่ย่านสินค้าพหลโยธิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และทำการปรับปรุงสถานีรถไฟหัวลำโพง
ให้เป็นสถานีรถไฟสำหรับบริการด้านขนส่งมวลชนเพียงอย่างเดียว
เพื่อสามารถรองรับผู้โดยสารจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ

Image
Image
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
สถานีรถไฟนครลำปาง พ.ศ.2489
ถ่ายโดยนายเสาร์แก้ว ไชยยา ชาว อ.เกาะคา
Image

รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ-ลำปาง เริ่มเป็นขบวนแรกเมื่อปี 2459

ในสมัยของรัชกาลที่ 6 และมีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวง
ของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้า
มีบทบาทสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศสถานีรถไฟนครลำปางที่แสนจะคึกคัก
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

Image

ภาพผู้คนย่านรถไฟในสมัยก่อน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Image

บรรยากาศบริเวณสถานีขุนตาล
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Image

รถม้าแบบต่างๆ

ที่นั่งผู้โดยสารหันกลับไปอยู่ด้านหลัง
Image

Image

รถม้าพระที่นั่ง....เทียมม้าสี่ตัว

Image

รถม้า....เทียมม้าสองตัว

Image
Image
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี วัดระฆังฯ
ท่านมีชีวิตอยู่ถึง ๕ รัชกาล
เกิดในช่วงรัชกาลที่ ๑ และมรณภาพในช่วงต้นรัชกาลที่ ๕
ภาพนี้ถ่ายในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔

Image
Image

โดย อิศรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net