วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งเทศบาลตำบลกุดบาก


ปราสาทผึ้งเทศบาลตำบลกุดบาก  ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง  ประจำปี  ๒๕๕๓  โดยมีขบวนแห่ของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก        

และโชว์ปราสาทผึ้งประยุกต์ของชุมชนที่ ๕  ห้าแยกพัฒนา  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  จากงาน"ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและเเข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๓"   ผ่านไปโดยความเรียบร้อยสวยงาม

     อนึ่ง  การจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งของเทศบาลตำบลกุดบากนั้น  ได้เป็นงานประเพณีประจำของเทศบาลตำบลกุดบากโดยจะจัดภายหลังจาก

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯของจังหวัดฯเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่พลเมืองในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก 

       ชมภาพบรรยากาศของงานแบบวีดีโอคลิป

    ๑.ภาพวีดีโคลิป                  ๒. ภาพวีดีโคลิป                   ๓. ภาพวีดีโคลิป                    ๔. ภาพวีดีโคลิป        

   ๕.ภาพวีดีโคลิป                   ๖.ภาพวีดีโคลิป                    ๗. ภาพวีดีโคลิป                    ๘. ภาพวีดีโคลิป          

 

โดย คนเลวที่โลกรัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net