วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หลงทางเพราะแผนที่..


            ช่วงนี้ผมต้องออกเดินทางไปพบลูกค้า และประมูลงานกับภาครัฐ

ค่อยข้างบ่อย เพราะเป็นช่วงที่โครงการภาครัฐเริ่มโครงการแล้ว

 เช่นโครงการ CF ,IF เป็นโครงการให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบ

การด้าน SMEs ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับขอบข่ายการให้คำปรึกษาจากภาค

รัฐถึงขอบข่ายที่จะให้คำปรึกษา แล้วนำเสนอโครงการเพื่อยื่นประมูลงานกับ

ภาครัฐ  ผมเป็นทีมที่ปรึกษาของบริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด  www.hrdi.co.th

และดูและด้านการตลาดด้วย สิ่งหนึ่งที่จะชนะใจลูกค้าได้ จะต้องเข้าพบถึงที่

ก่อนยื่นโครงการ จะได้ข้อมูลเชิงลึก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร

เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด.. การเข้าพบลูกค้าจะต้องศึกษา Website

และแผนที่ แต่ส่วนใหญ่ บริษัท SMEs  จะยังไม่ค่อยมี Websit  จึงต้องขอแผนที่

เพื่อมาศึกษาเส้นทาง  บ่อยครั้งผมต้อง  งง และมึนกับแผนที่ เพราะไม่ได้

บอกจุดสังเกต และถนน ตรอก ซอย หลัก ๆ  ถ้าโทรไปถามก็จะได้รับคำแนะนำ

ให้ดูห้าง Lotus บ้าง 7-11 บ้าง ในมุมมองของผู้ประกอบการอาจจะคุ้นเคย

และผมสิ อาจจะไม่คุ้นเคย  เพราะ Lotus และเซเว่นมีเยอะเราไม่รู้สาขาอะไร ใช่

หรือเปล่า ต้องอาศัยการโทรบ่อย ๆ เพื่อแก้ปัญหา..

           การเดินทางที่ไม่รู้จักต้องอาศัยแผนที่เป็นแนวทาง หลักการเขียนแผนที่

ที่ดี ผมคิดว่าจะต้องเขียนให้ผู้ที่ไม่รู้จักเข้าใจ มากกว่าที่จะเขียนในส่วนที่ผู้เขียน

รู้จัก  หลัก ๆ  ต้อง บอกถนนเส้นหลัก  ตรอก ซอย  และจุดที่สังเกต ระยะทางจาก

แต่ละจุดประมาณ เลี้ยวซ้าย  เลี้ยวขวา จุดกลับรถ  ใกล้ถึงจุดนี้สังเกตอะไร

ก็จะทำให้เข้าใจง่ายครับ...ดังนั้นแผนที่ที่ดี ต้องเขียนในมุมมองของผู้ที่ไม่เคย

รู้จักแล้วทำอย่างไรให้ผู้มาเยือนมาถูก...น่าจะเป็นแผนที่ที่ดี..ชัดเจน ถูกต้อง

ไม่หลง...

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net