วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมรมคนไทยหัวใจอาสา ผนึกกำลังสร้างฝายบ้านออนกลาง


ชมรมคนไทยหัวใจอาสา ผนึกกำลังสร้างฝาย “บ้านออนกลาง” 

 

 

               นายพรนรินทร์ พูลสุวรรณ ประธานชมรมคนไทยหัวใจอาสา เผยว่า ชมรมคนไทยหัวใจอาสา ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านออนกลาง พร้อมด้วยชาวบ้านออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีแผนงานจะดำเนินงานพัฒนาซ่อมแซมสร้างฝายเพิ่มในลำห้วยน้ำซ้อ ในปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 80 พรรษา สร้างฝายถวายในหลวง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำแม่ออน ได้แก่ ห้วยป่าไร่ /ห้วยน้ำซ้อ โดยมีการกันแนวเขตพื้นที่กว่า 2000 ไร่ โครงการนี้ได้ดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2552 ซึ่งทำเป็นฝายแบบก่อดินผสมซิเมนต์ในห้วยป่าไร่ เสร็จไปแล้วจำนวน 56 ฝาย

     “ทั้งนี้ ช่วงปี 2551 ที่ผ่าน ได้เคยสร้างฝายชะลอน้ำแบบกระสอบใส่ดินทับหินเรียงเป็นชั้น/แถว แต่ประสบปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำที่ยังไม่ดีพอ ในปี 2552 จึงได้ขอการสนับสนุนข้อมูลคำแนะนำสาธิตการทำฝายแบบหินก่อดินผสมซิเมนต์ จากศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จ สามารถกักเก็บน้ำเป็นอย่างดี” นายพรนรินทร์ กล่าว

               ประธานชมรมคนไทยหัวใจอาสา กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 19-22 พฤศจิกายน นี้ ทางชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ กว่า 500 คน จะเดินทางไปร่วมกันปลูกต้นไม้ ประมาณ 10,000 ต้น และสร้างฝายร่วมกับชาวบ้านออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรวมถึงเยาวชนในพื้นที่ร่วมสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้าลำธารของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการอุปโภค/บริโภค/รวมถึงประโยชน์ต่อการปศุสัตว์/เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่

     ชมรมคนไทยหัวใจอาสา เกิดจากการรวมตัวกันของอาสาที่ได้เคยทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางความคิดของกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีจิตใจอาสา เพื่อเป็นสื่อประสานระหว่างอาสา และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085 600 5335

โดย ศุภฑิต_สนธินุช

 

กลับไปที่ www.oknation.net