วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แผนผังราชสันตติวงศ์ฮับส์บูร์ก ๑ รวมจักวรรดิออสเตรียกับสเปน


           วันนี้ขอนำเสนอแผนผังราชสัตติวงศ์ฮับส์บูร์กซึ่งถือได้ว่าเป็นราชวงศ์ที่มีอิทธิพลหนึ่งในทวีปยุโรป เคยปกครองดินแดนต่างๆ มากมายเกือบครึ่งทวีป จุดสำคัญจุดหนึ่งของราชวงศ์ฮับสบูร์กคือ การอภิเษกของเจ้าชายฟิลลิปรูปงาม พระราชโอรสของสมเด็จพระจักพรรดิเม็กมิเลี่ยนที่ ๑ กับเจ้าหญิงโจอันนาแห่งคาสตีล พระธิดาในพระเจ้าเฟอร์ดินานที่ ๒ แห่งอารากอน กับพระนางอิสเบลลาแห่งคาสตีล (พระนางโจอันนานีทรงเป็นรัชทายาทของราชบัลลังก์คาสตีล และราชบัลลังก์อารากอน) การสมรสครั้งนี้ส่งผลให้ราชวงศ์ฮับส์บูร์กมีดินแดนในปกครองเพิ่มคือ ราชบัลลังก์คาสตีล และราชบัลลังก์อารากอนซึ่งต่อมาก็คือจักวรรดิสเปน และยังมีดินแดนทางภาคไต้ของอิตตาลีที่ราชบัลลังก์อารากอนครอบครองอยู่อีกด้วย

            หลังการสิ้นพระชนม์ของพระนางอิสเบลลาแห่งคาสตีล เจ้าหญิงโจอันนาขึ้นครองบัลลังก์คาสตีลต่อจากพระราชมารดาร่วมกับพระสวามีเป็นพระเจ้าฟิลลิปที่ ๑ และพระราชิชีนารถโจอันนาแห่งคาสตีล ในขณะที่พระเจ้าเฟอร์ดินานที่ ๒ แห่งอารากอนพระราชบิดายังทรงพระชนม์อยู่ แต่ไม่นานพระเจ้าฟิลลิปก็ทรงสิ้นพระชนม์อย่างกระทันหัน (สัณนิษฐานว่าต้องยาพิษ) พระนางโจอันถึงกับเศร้าโศกจนเสียพระสติ ส่งผลให้พระเจ้าเฟอร์ดินานพระราชบิดาทรงรวบอำนาจราชบัลลังก์คาสตีลมาไว้ที่พระองค์เอง (ความจริงทรงอยากได้มาตั้งแต่ครั้งพระนางอิสเบลลาพระราชินีสิ้พระชนม์แลว แต่รัฐสภาและชนชั้นสูง ของแคว้นคาสตีลไม่เห็นชอบด้วย) ถือเป็นการเริ่มรวมแผ่นดินสเปน และจากนี้แคว้นคาสตีลและอารากอนก็ใช้สภาเดียวกัน

          ตอนนี้รัชทายาทของราชวงศ์คือ เจ้าชายชาร์ล พระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าฟิลลิปที่ ๑ และพระราชิชีนารถโจอันนาแห่งคาสตีล ทรงเป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์เสปนต่อจากพระเจ้าตาคือ พระเจ้าตาคือพระเจ้าเฟอร์ดินาน และยังทรงเป็นรัชทายาทรัชบัลลังก์ออสเตรียและจักวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางพระเจ้าปู่คือสมเด็จพระจักพรรดิเม็กมิเลี่ยนที่ ๑ ดังนั้นเมื่อทรงขึ้นครองราชทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์แห่งสเปนและสมเด็จพระจักพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ทรงประทับอยู่ที่สเปน หลังจากนั้นไม่นานทรงสละตำแหน่งสมเด็จพระจักพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ให้กับพระอนุชาคือ เจ้าชายเฟอร์ดินาน ซึ่งทรงประทับอยู่ที่เวียนนา

          ต่อจากนี้ราชวงศ์ฮับส์บรูกก็แตกออกเป็นสองสายคือ สายสเปนเป็นสายพี่ที่สืบมาจากสมเด็จพระจักพรรดิชาร์ลปกครองแผ่นดินสเปน รวมถึงเนเปิลชิชิลีและมิลานรวมถึงกลุ่มประเทศต่ำ  และสายออสเรียคือสายน้องคือสายที่สืบมาจากสมเด็จพระจักพรรดิเฟอร์ดินานปกครองออสเตรีย และเป็นรัชทายาทใบบัลลังสมเด็จพระจักพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

           ในสายสเปนเจ้าชายฟิลลิบขึ้นครองราชต่อจาก สมเด็จพระจักพรรดิชาร์ล พระราชบิดาเป็น พระเจ้าฟิลลิปที่ ๒ แห่งสเปน ทรงเป็นคาร์ทอลิกที่เคร่งครัดมาก ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชนีนารถแมรี่แห่งอังกฤษ ต่อมาทรงส่งกองเรืออาร์มาดาไปโจมตีอังกฤษในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบทที่ ๑ แต่พ่ายแพ้ให้กับอังกฤษการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ นำมาสู่การเสื่อมอำนาจของสปนในอนาคตข้างหน้า

        ในสายออสเตรียจะเป็นอย่างไรต่อตอนหน้านะครับ

โดย เงาอดีต

 

กลับไปที่ www.oknation.net