วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปดูสาละจริงๆ ที่ไม่ใช่สาละลังกา


       เป็นที่สับสนและเข้าใจผิดกันมานานครับ ในเรื่องต้นสาละที่เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับการประสูติและปรินิพพานของพระพุทธเจ้าครับ อันที่จริงสาละนี้ก็คือ ต้น Sal ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Shorea robusta Roxb. อยู่ในวงศ์ไม้ยาง  (Dipterocarpaceae) มีถิ่นกำเนิดบริเวณเชิงเขาหิมาลัย ซึ่งสกุล Shorea ที่พบในประเทศไทยก็ได้แก่ ไม้กลุ่มเต็ง รัง พะยอม ครับ เท่าที่ผู้เขียนทราบสาละ (Sal Tree) นี้มีปลูกในเมืองไทยไม่กี่ที่ หนึ่งในนั้นคือ วัดบวรนิเวศวิหารครับ


ลักษณะวิสัยเป็นไม้ต้นขนาดกลาง

ที่วัดบวรฯ มีปลูกอยู่ ๒ ต้นครับ


สาละเป็นไม้ผลัดใบครับ เช่นเดียวกับไม้เต็งรัง

เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องห่างๆ 

ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ (Alternate)เส้นใบเห็นชัดเจน และเส้นแขนงใบเรียงคล้ายขั้นบันได

ฐานใบเว้ารูปหัวใจเหมือนใบต้นรัง ทำให้พระสงฆ์ที่ไปแสงบุญที่อินเดียสมัยก่อนเข้าใจว่าเป็นต้นรัง มีหนังสือหลายเล่มเขียนว่าพระพุทธเจ้าประสูติและปรินิพพานไต้ต้นรัง (พระแท่นดงรัง???)


ต้นนี้คือสาละที่ถูกต้องจริงตามพุทธประวัติ ครับ

แต่ ไม่ใช่

ต้นนี้

ที่หลายคน หลายวัดมักจะเข้าใจผิด ว่าคือต้นไม่ที่ประสูติและปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ผู้เขียนขอเรียกต้นนี้ว่าลูกปืนใหญ่นะครับ ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Couropita guianensis Aubl. อยู่ในวงศ์ไม้จิก (Lecythidaceae) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ครับ

เคยพูดกันเล่นๆ ว่าถ้าพระพุทธเจ้าประสูติได้ต้นสาละลังกาจริง ทรงต้องไปประสูติที่บราซิลโน่น ไม่ใช่ที่ชมพูทวีปแล้ว

เหตุที่เข้าใจกันผิด เนื่องมาจากพระสงฆ์ไทย นำไม้ชนิดนี้เข้ามาขากลังกา และทางลังกาเรียกไม้ชนิดนี้ว่า "สาละ"


ภาพนี้ จากวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ต้นไม้ในภาพคือต้นลูกปืนใหญ่ แต่ป้ายบอกความหมายกลับเขียนเป็นสาละ แบบนี้นักพฤกษศาสตร์เห็นแล้วปวดใจครับ

เป็นความผิดพลาด หากผู้ที่ไม่รู้มาอ่านแล้วเข้าใจผิดจะทำอย่างไรครับ 

ในปัจจุบันนี้พบเห็นได้บ่อยมากตามวัดหรือสวนสาธารณะต่าง ที่ติดชื่อต้นไม้ผิดๆถูกๆ ในฐานะนักพฤกษศาสตร์ เห็นแล้วหงุดงิดครับ จึงอยากจะฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้องไปด้วยว่า กรุณาตรวจสอบ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนนิดนึงนะครับ มิเช่นนั้นหากนำมาติดทั้งผิดๆ ก็จะทำให้ผูุ้ที่มาพบเห็นเข้าใจอย่างผิด ฉะนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ถูกต้องดีกว่าครับ ... 

โดย เงาอดีต

 

กลับไปที่ www.oknation.net