วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"5ส & Kaizen" ...เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่โรงเรียน


         ส่วนใหญ่โรงงานเกือบทุกที่จะมีการทำกิจกรรม "5ส และ Kaizen" กัน

เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ก็เป็นการจัดระบบ ระเบียบ

ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องอันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

ปัจจุบันเรื่อง "5ส และ Kaizen" ก็มีการจัดประกวดกันเป็นประจำทุกปี โรงงาน

ที่มีการทำจริงจังก็จะมีการส่งเข้าประกวด ถึงแม้จะไม่ได้อย่างน้อยก็ได้รับ

คำแนะนำในการปรับปรุงในครั้งต่อ ๆ  ไป  ผมเองก็เคยเป็น 1 ในคณะทำงาน

7ส (สมัยที่อยู่ บริษัท 7-11)  ส่งเข้าประกวด ที่ สสท. ต้องเขียนเอกสารส่งเพื่อ

ให้กรรมการพิจารณา ถ้าผ่านก็จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจที่พื้นที่จริง

ผลจากการส่งครั้งแรก เราไม่ติด 1 ใน 5  แต่ก็ได้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

มากมาย มาปีที่ 2  ก็ติด 1 ใน 5  ... มีอยู่องค์กรหนึ่งผลิตน้ำมัน เขาส่งถึง

 3 ปี ไม่เคยติดเลย พอปีที่ 4  ก็ได้ที่ 1  เลย ...ก็ต้องอาศัยการ Kaizen

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขอแต่อดทน อย่าท้อ...

                แต่ก็มีโรงงานอีกไม่ใช่น้อยที่ทำ "5ส และ Kaizen" ไม่ประสบ

ความสำเร็จ ลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  ..ถ้างานผลิตเร่งมา กิจกรรมก็เอาไว้ก่อน

ยังไม่ต้องทำจึงขาดความต่อเนื่อง..เพราะมอง 5ส และ Kaizen เป็นกิจกรรม

(เหมือนสมัยเรียนการเข้าร่วมกิจกรรม จะเข้าก็ได้ ถ้าไม่บังคับ)  ..ต้องเปลี่ยน

แนวคิดสร้างเป็นวัฒนธรรมให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบให้มองเป็นส่วนหนึ่ง

ของงาน เสมือนตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟัน...ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

มีอยู่องค์กรหนึ่งที่ผมเข้าไปให้คำแนะนำเรื่องระบบ "5ส และ Kaizen" เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม ที่โรงงานก็จะมีโรงอาหาร การซื้อต้องเข้าคิว และเมื่อรับประทาน

เสร็จแล้วต้องนำไปเก็บที่แยกวางจาน  ชาม  ช้อน  ที่ทิ้งเศษอาหาร  ที่ทิ้งขวด

น้ำพลาสติก  ดูเป็นระบบดี..แต่ยังไม่เป็นนิสัย เพราะถ้าไปดูจุดวางยังปะปน

กันอยู่ดี... "5ส และ Kaizen" ถ้าจะให้ผลต้องเริ่มที่บ้าน และที่โรงเรียนปลูกฝัง

ตั้งแต่เด็ก โตมาไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติ

ผมเห็นหลายโรงเรียนปลูกฝังเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องดี  ที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกผม

จะไปฝากท้องที่นั่นเกือบทุกวันเพราะต้องไปส่งลูกชายเพิ่งเข้า ป. 1  ที่นี่ก็มี

การฝึกนิสัยในการจัดเก็บจาน แยก ชาม จาน ช้อน ที่ทิ้งขยะ ที่ทิ้งเศษอาหาร

เด็กได้ฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กก็จะเกิดความคุ้นเคยเป็นออโตโนมัตินั่นเอง...

    โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมิมิก

 

            จากรูปถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแยก เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ถ้าผมจะเสนอแนะเพิ่มเติมเนื่องจากโรงอาหารมีทั้งผู้ปกครอง  แขก 

หรือกรณีรับเด็กใหม่เข้ามา ถ้าจะเพิ่มรูปจาน  ชาม  ช้อน

ที่ทิ้งเศษอาหาร เศษขยะ (ติดในระดับสายตา)  และเขียนขั้นตอนด้วยการใช้

รูปประกอบก็จะดีขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่รู้วัฒนธรรมที่นี่  เพราะจุดที่ติดป้ายอยู่ปัจจุบัน

อยู่ต่ำมาก ถ้าไม่สังเกตจะก็ไม่เห็นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมาใช้หรือไม่คุ้ยเคย...

          "5ส  และ Kaizen" ถ้าจะให้ได้ผลต้องเริ่มที่โรงเรียน ตั้งแต่เด็กอนุบาล

กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในด้านนี้..วินัยจะได้ทั่วเมือง จะต่อยอดอะไร

โตไปก็มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม...ประเทศชาติจะได้

พัฒนา

              

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net