วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตัวอย่าง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องที่ ๕ตัวอย่าง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ


๕ ธันวาคม ๒๕๕๓


เรื่องที่ ๕


" จากฟ้าสู่ดิน "


โดย...พงษ์พัฒน์  วัชิรบรรจง


 

จาก http://www.youtube.com/watch?v=8iW5o9Y0q5I&feature=related

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ใหม่ 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

......................................................................... 

     กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 

ส่วนกลาง

๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ การนำประชาชนมาร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการจัดขบวนเรือประดับไฟ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช มีรูปแบบการจัดงาน คือ 

 

๑.๑ มีขบวนเรือประดับไฟสวยงาม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีการจัดงานไหลเรือไฟ เช่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาญจนบุรี และและจังหวัดซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จอดลอยลำแสดงบริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช 

  ๑.๒ มีเรือของประชาชนจากจังหวัดต่างๆ  เรือ เข้าร่วมขบวนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ คน โดยประชาชนทั้งหมดจะเดินทางมาทางเรือลอยลำที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช ประมาณ ๖๐๐ ลำ และพร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

  ๑.๓ มีเรือของประชาชนโดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเข้ารวมกิจกรรม โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัย ก่อนจะนำเรือเข้าร่วมขบวน ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

      ๒. กิจกรรมการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๑ ในน้ำพระราชหฤทัย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่ายิ่งของพระองค์ อันจะเป็นพลังสำคัญให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย จำนวน ๗ เรื่อง (โดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง) ประกอบด้วย 

  ๒.๑ เหรียญของพ่อ(นนทรีย์ นิมิบุตร)

 ๒.๒ แผ่นดินของเรา(ยุทธนา มุกดาสนิท)

 ๒.๓ คนล่าเมฆ (ปรัชญา ปิ่นแก้ว)

 ๒.๔ อาม่า (พิง ลำพระเพลิง)

 ๒.๕ ราชประชานุเคราะห์ (เหมันต์ เชตมี)

 ๒.๖ เรื่องเดียวกัน(ทีมผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน)

 ๒.๗ จากฟ้าสู่ดิน (พงษ์พัฒน์ วชริบรรจง)

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะนำภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและ พระราชกรณียกิจ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยส่วนกลางจัดฉายภาพยนตร์ทางจอม่านน้ำขนาดใหญ่ ณ บริเวณฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 ส่วนภูมิภาค 

 การจัดกิจกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

  ๑. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

 ๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับส่วนกลาง 

  ๓. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

 ๔. การจัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๑ ในพระราชหฤทัย จำนวน ๗ เรื่อง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำสำเนาภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบวีซีดี จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบเป็นสิ่งของพระราชทานให้แก่พี่น้อง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

  ............................................................................. 

จาก www.ourland.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=28&filename=moi

ยังไม่ได้ดูเรื่องที่แล้ว   ตามนี้ค่ะ

ตัวอย่าง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องที่ ๗

http://www.oknation.net/blog/gangster-1/2010/11/14/entry-1

Joy'Gangster

โดย JoyGangster

 

กลับไปที่ www.oknation.net