วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปบางคนที..สักการะหลวงพ่อโตวัดเจริญสุขาราม..เจอระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่๒แถมล้วงความลับบล็อกเกอร์ป้ารุ!!..
คลิก!!!.....ฟังเรื่องราว ที่มาของระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ ณ วัดเจริญสุขาราม ที่ไม่ระเบิด

โดย คุณสาโรจน์ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ที่ร่วมเป็นวิทยากร วันที่ไปเที่ยววัดละแวก สมุทรสงคราม

ที่ยวชมวัด ชมตลาดน้ำ สมุทรสงคราม-ราชบุรี ข้อมูลภาพ เรื่องราวสมบูรณ์จ๊ะ...

จังหวัดสมุทรสงคราม ในสมัยโบราณ มีวัดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 วัด จากข้อมูลของทางราชการ คือ กรมศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏหลักฐานในทะเบียนศาสนสถานปัจจุบัน มีจำนวน 110 วัด (ข้อมูลเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546) นอกจากนี้ยังมีวัดร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 อีกจำนวน 15 วัด ที่ยังปรากฏมีศาสนสมบัติหลงเหลือยู่ และวัดที่สูญหายไป แปรสภาพเป็นเรือกสวน ไร่นา ที่ดินของเอกชน สถานที่ราชการ และสถานที่ตั้งของศาสนาอื่น (วัดสร้อยฟ้า) อีกจำนวนมาห บางวัดมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ แต่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นศาสนาสถาน

ในจำนวน 110 วัดนี้ เป็นวัดธรรมยุตินิกาย 7 วัด คือ วัดธรรมนิมิต วัดเกตการาม วัดนางวัง วัดอมรเทพ วัดบางคนทีนอก วัดธรรมประสิทธิ์ และวัดธรรมประดิษฐ์ จำนวนที่เหลือเป็นวัดมหานิกายทั้งสิ้น ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง จำนวน 4 วัด คือ

วัดอัมพวันเจติยามราม พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร

ล้วนแล้วแต่ภาพจิตรกรรมวิจิตร

ลัดเลาะอัมพวา..เจาะภาพจิตรกรรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงลงฝีพระหัตถ์เป็นปฐมที่วัดอัมพวันฯ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร

นมัสกาการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม...อ่านเรื่อง...คลิก

ไปแม่กลอง..แดนหอยหลอดแต่ไม่ได้เห็นหอย..ตะลอนวัดตะลึง!มีแต่คนปิดทองหลังพระ

วัดเจริญสุขาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร

ไปบางคนที..สักการะหลวงพ่อโตวัดเจริญสุขาราม..เจอระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่๒แถมล้วงความลับบล็อกเกอร์ป้ารุ!!.. 

วัดเกตการาม พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วัดในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีศาสนสถานที่เก่าแก่ มีจิตรกรรมที่วิจิตรบรรจง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรค่าแก่การเยี่ยมชมนอกจากวัดพุทธแล้วยังมีวัดคริสต์สวยงามพร้อมตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน รัชกาลที่๒ และตลาดน้ำใกล้เคียงที่สามารถเที่ยวได้คือตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และก็อย่าลืมแวะวัดบางเพลง วัดคริสต์เก่าอีกแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดราชบุรีอีกด้วยค่ะ

แบกกล้อง..ท่องเที่ยวเชิงถ่ายไป..อร่อยไป..ตอน..ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา..ถึงแล้วจ๊ะ!!!!

แบกกล้อง..ท่องเที่ยว(2)..ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา..ความสำเร็จของธุรกิจชุมชนหรือไม่!!!!

จากศุกร์ประเสริฐ..ศาสนศิลปะโกธิกแบบดั้งเดิมมาสู่ถึงเมืองไทยกว่าร้อยปี.. From TheLastSupper..Gothic Art Established inThailand !!

แบกกล้องตะลอนทัวร์วันนี้ชมวัดคริสต์ที่สวยที่สุด..เก่าแก่ที่สุดแห่งสยาม..มาร่วมกันขอพรให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว!!!!

นี่ไง!!..เสียงที่แอนนี่ บรู๊คปรารถนาได้ยิน..เฮียฮ้อปฏิเสธไม่ได้..ผลพวงแห่งมนต์ขลังความรุ่งเรืองจากสมัยGothicในสังคมไทย

ตลาดหุ้นผันผวน!..มาตลาดนี่เลย..ตลาดน้ำดำเนินสะดวก..ทำไมถึงชื่อนี้..คลิก!

About this Blog..Just click ..the following pictorial links..

Outbound Tourism

Health&Cousine

Recreation

Inbound Tourism

Varity links

Activities

Lifestyle

PoliticsCurrentSituation

http://www.maeklongtoday.com/watthai/watthai.php

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net