วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ปี 2554 “หลวงตาหน้าใส ในสายทางแห่งปัญญา”


   

สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ปี 2554 “หลวงตาหน้าใส ในสายทางแห่งปัญญา”

นิทานในเล่ม “เด็กชายนกกับคางคกตัวดำ”
เรื่อง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพ : ด.ช.ไม้ดาบ (คุณจินดา หาญทวิชัย)
แปล : ธันยา บรอคเคลแมน
ราคาซื้อ : 60 บาท
ราคาบริจาค : 50 บาท
จำนวน : 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 3.5 x 6 นิ้ว
พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม

ผู้ผลิต แผนกของชำร่วยเพื่อการกุศลมูลนิธิเด็ก

บรรณาธิการอำนวยการ พิภพ ธงไชย

บรรณาธิการบริหาร ทศสิริ พูลนวล

ประสานงานการผลิต ปวันณา เนียมสุน นุชนาต สิงห์ปัญญา

ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม จินดา หาญทวิชัย กฤษดา วงศาโรจน์ วารุณี อนุรักษ์ชนะพล

โรงพิมพ์ แปลนพริ้นติ้ง

จัดจำหน่าย แผนกรณรงค์และเผยแพร่ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โทร.๐๒-๘๘๑ ๑๗๓๔

   

นิทานประจำสมุดบันทึกนิทาน “เด็กชายนกกับคางคกตัวดำ”

สมุดบันทึกนิทานปีนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมอายุ ๗๒ ปี ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ผู้ประกอบด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงพุทธธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่าย ถ้าเด็ก ๆ ถือท่านเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลเรียนรู้ และทำความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชน เด็ก ๆ ก็จะกลายเป็นคนผู้ประเสริฐ ...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

   

สมุดบันทึกนิทาน (สำหรับตนเอง ลูกหลาน ญาติมิตร) เล่มละ ๖๐ บาท

·        สั่งซื้อต่ำกว่า ๗๐๐.- บาท  กรุณาช่วยค่าจัดส่งเล่มละ ๖ บาท

·        สั่งซื้อจำนวนมาก  มีส่วนลดและบริการพิมพ์ชื่อหน่วยงาน 

       (กรุณาติดต่อแผนกรณรงค์ โทร.๐๒-๘๘๑ ๑๗๓๔)

เชิญชวนญาติมิตรร่วมบริจาคสมุดบันทึกให้เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร  เล่มละ ๕๐ บาท

·        บริจาค ๑๐๐ เล่มขึ้นไป  บริการประทับตรายางชื่อผู้บริจาค

Download ใบสั่งซื้อสมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก 2554  “หลวงตาหน้าใส ในสายทางแห่งปัญญา” ได้ที่นี่ 

... รายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิเด็ก  เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทั่วประเทศ ...

   

หรือ หากท่านใดต้องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเด็ก

สามารถโอนเงิน เข้า บัญชีออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิเด็ก  ในธนาคารต่อไปนี้

                ธนาคาร                    สาขา                                         เลขที่บัญชี

¡ กรุงเทพ                      หนองแขม                                  236-0-30989-8

¡ กรุงไทย                     อ้อมน้อย                                    732-1-25298-1

¡ กรุงศรีอยุธยา              หนองแขม                                  308-1-13382-8

¡ กสิกรไทย                   พุทธมณฑลสาย 4                        261-2-84481-2

¡ ทหารไทย                   ถ.เพชรเกษม – หนองแขม             197-2-06608-6

¡ ไทยพาณิชย์                เพชรเกษม ซอย 114                    115-2-14733-0

¡ ยูโอบี                         สำนักงานสาทร                            047-2-23331-1

กรณีโอนเงิน กรุณาแจ้งชื่อ – ที่อยู่ และวันที่โอนเงิน พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินมาทางโทรสาร หมายเลข 0-2814-0369  หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 0-2814-1481-7 ทุกครั้ง หรือ donation@ffc.or.th เพื่อมูลนิธิเด็กจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว

   

มูลนิธิเด็ก เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคให้มูลนิธิหรือโครงการใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีได้

Foundation For Children
FFC is a non-profit organization registered with the Ministry of Finance. Donation made to the Foundation is tax deductible.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิเด็ก

ศูนย์รับบริจาค/สำนักงานกลาง

๙๕/๒๔ หมู่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐

โทร.๐๒-๘๑๔ ๑๔๘๑ ถึง ๗

โทรสาร.๐๒-๘๑๔ ๐๓๖๙

Email: children@ffc.or.th

Website: www.ffc.or.th

 

 

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net