วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่วมทำบุญสร้างวัดไทยเชตวันฯ คืนแผ่นดินให้ชาวพุทธ


 

 พุทธคยาวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ชาวพุทธขอสร้างวัด คืนแผ่นดิน เสียงสวดมนต์ สู่นครสาวัตถี

 นครสาวัตถี อินเดีย - วัดไทยเชตวันมหาวิหาร กำลังก่อสร้างเป็นวัดใหม่ อารามหลวงไทย สถาปัตยกรรมไทย ในต่างแดน (890) บนพื้นที่ 19 ไร่ ใกล้วัดเชตวันมหาวิหาร ณ.นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย ดินแดนที่พระพุทธเจ้า ได้ใช้เวลานานประทับทรงงานเผยแพร่ศาสนานานถึง 25 ปี 

 บัดนี้ ดินแดนแห่งนี้ ไม่มีพื้นที่ของชาวพุทธอยู่เลย แต่ด้วยศรัทธาต่อพุทธศาสนา พื้นดินนครสาวัตถีกำลังได้รับการฟื้นคืนพระพุทธศาสนาสู่มาตุภูมิ ตามโครงการของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ด้วยการระดมศรัทธาชาวพุทธ ปรับปรุงพื้นที่สร้างวัดไทยใหม่ชื่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 980 ใกล้เขตเมืองเก่า นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย

 

 แผ่นดินนี้คือแผ่นดินของพระพุทธศาสนา แต่บัดนี้ ไม่มีพุทธศาสนาในแผ่นดินนี้ ที่ดินเป็นของชาวบ้านท้องถิ่นเป็นชาวมุสลิมและฮินนู ไม่มีชาวพุทธอยู่เลย  จึงมาจัดทำก่อสร้างพื้นที่นี้ให้มีเสียงสวดมนต์ มีโบสถ์วิหาร วัดอารามสีมา มีการไหว้พระ เป็นที่ของชาวพุทธ เพื่อคืนแผ่นดินคืนพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา

 พระครูปริยัติ โพธิเวเทศ (ดร.คมสรณ์) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร กล่าวว่า ที่สำคัญของการสร้างวัดใหม่ครั้งนี้ก็คือ การกู้แผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชา ให้กับชาวพุทธ ทำให้พื้นที่ดินแดนพุทธภูมิในอดีต ให้เป็นพุทธสถาน เป็นสาธารณสถาน ให้ได้ ขณะได้เริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่า จากนี้ไปอีก 5 ปี จะเสร็จสมบูรณ์ และตั้งใจจะซื้อพื้นที่คืนสร้างวัดให้ได้ 38 ไร่ เป็นมงคล 38 ต่อชีวิตของชาวพุทธ

 

 สถาปัตยกรรมออกแบบของวัดที่วางไว้ งดงามมาก สง่ามาก เพื่อให้วัดไทยเชตุวันมหาวิหารนี้ เป็นที่รวบรวมสถาปัตยกรรมเชิงพุทธไทย ด้วยประสบการณ์การสร้างวัดในพุทธภูมิ นำมารวมแสดงที่นี่ ล่าสุดการออกแบบยังได้ จำลองวัดพระเชตวันมหาวิหาร ที่พระองค์เคยประทับอยู่ มาไว้ที่วัดใหม่ของไทยที่นี่ด้วยให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมด้วยพุทธศิลป์

 พุทธสถานที่สำคัญ ประกอบด้วยพระคันธกุฏี ฤดูหนาว ฤดูร้อนและมหาคันธกุฏี

 บ่อน้ำที่ถือว่า ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำมนต์ที่ชาวพุทธนิยมบรรจุน้ำกลับประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล มีเจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ ที่แสดงถึงการบริหารกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาของพระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือ ต้นโพธ์ “พระอนันทโพธ์” ที่มีหน่อยเดียวกับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต้นโพธ์นี้ ยืนต้นดำรงอยู่มาถึงวันนี้ รวม 2554 ปี แล้ว ก็ยังอยู่ตลอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกาลปัจจุบัน 

 

 10 พฤศจิกายน 2553 กฐินพระราชทาน ของการบินไทย ได้นำคณะมาทอดที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร บริเวณชุมชนสาราวัสถิ ต.สาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ใกล้กับสถูปยมกปาฏิหาริย์ ไม่ห่างจากพระเชตวันวิหารกับบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของบิดาองคุลีมาล

 พระครูปริยัติ โพธิเวเทศ (ดร.คมสรณ์) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร กล่าวว่า ด้วยสถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ในปริมณฑลของมหาวิหารที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย วัดพระเชตวันแห่งนี้นับว่าสง่างามเต็มรูปแบบเกินกว่าในที่ใดๆ

 การสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหารนี้มุ่งเน้นในสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ถูกต้อง งดงาม ร่วมยุคสมสมัย จึงตั้งความหวังไว้ว่าวัดไทยเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ จะนำหลักการที่ถอดรูปลักษณ์แต่โบราณของวัดพระเชตวันมาเป็นต้นแบบ คือดูจากด้านนอกเป็นงานสถาปัตย์โบราณ เรียบง่ายสมถะ ตั้งอยู่บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 ด้านประโยชน์ใช้สอยปัจจุบัน ให้ความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ให้ความสบายแก่ผู้มาแสวงบุญ เน้นการอนุรักษ์เคียงคู่กับการพัฒนาแบบยั่งยืน สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมศิลปะพื้นฐานชีวิตในถิ่นเดิม ส่วนพระอุโบสถและเขตพุทธาวาสเป็นงานสถาปัตยกรรมศิลปินแห่งชาติ งบประมาณการก่อสร้างบนพื้นฐานความพอเพียงตามพระราชดำริ

 ด้านงบประมาณ ที่คาดว่าจะได้รับ จากพุทธบริษัทผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าบริจาคซื้อที่ดิน 19 ไร่ และยังมีเงินบริจาคตามสายงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จากพุทธบริษัทผู้จาริกไปแสวงบุญ และผู้มีจิตศรัทธาในประเทศไทยและในประเทศอินเดีย

 

 ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงาน เริ่มปีพุทธศักราช 2549 จัดซื้อที่ดินครบตามกำหนด 19 ไร่ ในปริมณฑลของมหาสถูปยมกปาฏิหาริย์ ปรับระดับพื้นที่และถมดินให้เต็ม สร้างกำแพงถาวร ประตู และรั้วสร้างกุฎีที่พักสงฆ์ 15 หลัง ที่พักชี และผู้มาปฏิบัติธรรมอาคารที่พักผู้แสวงบุญสร้างโรงทาน โรงครัว หอฉัน จัดสวนป่าไม้มงคลในพุทธประวัติ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับให้พุทธบริษัทชาวไทย ได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่หายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างน่าอัศจรรย์

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net