วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายครอบครัวปี๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖)


          สมาคมสานสัมพันธ์และโรงพยาบาลสวนปรุงด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิแก้ว - อรูณเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวให้สมาชิกจากสมาคมสานสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่  ชมรมสายใจสายใยท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร  ชมรมวังเจ้าร่วมใจสายสัมพันธ์ จ.ตาก และผู้สังเกตการณ์จากสถานีอนามัยบ้านข่วง จ.ลำปางรวม ๔๐ คน  ณ หน่วยพัฒนาสังคมที่ ๑๖ ต.แม่ท้อ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓  มีกิจกรรมพักแรมร่วมกัน  รับและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและการบำบัดฟื้นฟู  สิทธิประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง  ฝึกเขียนโครงการ  กิจกรรมนันทนาการ  ออกกำลังกายคลายเครียด  ทัศนศึกษานอกสถานที่  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

         ลุงจรัส  รายงานครับ

สมาชิกจากเชียงใหม่ถ่ายรูปกับผอ.รพ.สวนปรุงก่อนออกเดินทาง

แวะรับเพื่อนๆที่ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตร จ.ลำปาง

อุทยานไม้กลายเป็นหินที่หน้าโรงพยาบาลอ.บ้านตาก

เพื่อนๆจากอ.วังเจ้า จ.ตากและจากท่าพุทราอ.โกสัมพีนครจ.กำแพงฯ

ออกกำลังกายยามเช้าตรู่บนดอยมูเซอร์

หลังจากออกกำลังกายกับกาแฟอร่อยๆบนดอยมูเซอร์

กิจกรรมคลายเครียดระหว่างเข้าค่ายครอบครัว

ถ่ายรูปหมู่ในห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จ.ตาก

แวะไหว้ศาลพะวอ วันเดินทางไปเยี่ยมแม่สอด

ฝีมือการมัดย้อมของสมาชิกวัยรุ่น(เก่า)ครับ

ฝีมือมัดย้อมสไตลคลาสสิคครับ

การเสนอโครงการของผู้ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัว

ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่๑๖ จ.ตากแจกวุฒิบัตร

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net