วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระผงครูบาผาผ่า รุ่นบูชาครู ๒๕๕๐ รุ่นพิเศษพลิกประวัติศาสตร์พระเครื่องครูบาผ่าผ่า


พระผงครูบาผาผ่า รุ่นบูชาครู ๒๕๕๐  รุ่นพิเศษพลิกประวัติศาสตร์พระผงครูบาผาผ่า

มวลสารดี  พิธีขลัง  เกจิดัง  มุ่งหวังดี  มีรุ่นเดียว

พระผงรุ่นกรรมการ (ด้านหน้า)

พระผงรุ่นกรรมการ (ด้านหลัง)

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหน้า)

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหลัง)

การจะทำอะไร  บูชาอะไรนั้นสำคัญคือวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างครับ

๑.  เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย

๒. เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย ด้านต่าง 

๓. เพื่อหารายได้ช่วยเหลือโรงเรียนในอำเภอสบเมย ที่ประสบภัย

 ๔. ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่

 

มวลสารดี  พิธีขลัง เกจิดัง  มุ่งหวังดี มีรุ่นเดียว

มวลสารดี  :  ผงพระครูบาผาผ่า รุ่น ๑  , กระเบื้องโบสถ์เก่าผาผ่า, มวลสาร    ภาค ,     ว่านมงคลต่าง ๆ , มวลสาร ๑๐๘  ชนิด ,        ผงพิเศษเกจิอาจารย์ , ผงพุทธคุณ  ,   ผงพระเครื่องเก่า ฯลฯ

พิธีขลัง :  พิธีพุทธาภิเษกมวลสารปฐมฤกษ์ ใน วันครูที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐ , พิธีจัดสร้างพระ          แบบดั้งเดิมที่ถูกต้องตามตำราการสร้างพระเครื่องบูชา โดยมีท่านพระครูสังฆรักษ์ นพวรรณ คุณสาโร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าพิธี

เกจิดัง  :  พิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือ

มุ่งหวังดี : เจตนาในการสร้างพระผงครูบาผาผ่าเพื่อที่จะนำรายได้เป็นเงินกองทุนในกิจการสมาคม 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย ,ช่วยเหลือโรงเรียนและสมาชิกของสมาคมฯ

มีรุ่นเดียว :  ดำเนินการจัดสร้างรุ่นเดียว ตามมวลสารที่รวบรวมได้ตลอดระยะเวลา ๑๐  ปี เมื่อเสร็จแล้วจะทำการทำลายบล็อค

ขณะกำลังกดพิมพ์

นำมาผึ่งลมหลังจากพิมพ์เสร็จ

ผลงานอันภาคภูมิใจ

พิธีพุทธาภิเษก โดยเกจิดัง

พระครูสังฆรักษ์   นพวรรณ  คุณสาโร

   วัดเสนานิมิต    อ.อุทัย  จ. พระนครศรีอยุธยา

เป็นประธาน

พิธีพุทธาภิเษก

    http://www.oknation.net/blog/sitthi/2008/06/13/entry-1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙    พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ถึง

วันเสาร์ที่     ธันวาคม  ๒๕๕๐

  อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า บ้านผาผ่า  

ตำบลแม่คะตวน   อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระครูสังฆรักษ์ นพวรรณ  คุณสาโร  วัดเสนานิมิต จ.พระนครศรีอยุธยา  เจ้าพิธีกำลังบวงสรวง

รูปครูบาผาผ่า ที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวง

นายกสมาคมฯ ผอ. ธวัช   โลกา  จุดธูปเทียนบวงสรวง ( ที่โกนหัวเพราะบนไว้ว่า ถ้าการดำเนินการสำเร็จจะโกนหัวแก้บน  ซึ่งมีผู้โกนหัวร่วมแก้บนด้วยทั้งสิ้น ๙  คน ประกอบด้วยครูมงคล  สีดาว /ผอ.บุญมา  ศรีระวัตร/ครูจิรพัส  ปันดิษ/ครูสิรวิชญ์  มะโนธรรม/ครูนภศูล  สมวิสัตย์/คุณณรงค์  เปรมภิวงศ์/คุณแดง  สุธรรม)

ร่วมกันปักธูปที่เครื่องบวงสรวง

ขณะที่กำลังทำพิธีมีแดดร้อนแต่เมฆก้อนนี้มาบังแสงแดดให้เกือบครึ่งชั่วโมง

พระผงรุ่นนี้เป็นรุ่นพลิกบล็อกครับ

ข นา ดเส้นผ่านศูนย์กลางสามเซนติเมตร

หนาเจ็ดมิลิเมตร

คือเป็นทรงกลม   สวยงามมากเลยครับ  แต่ทุกรุ่นดีหมดครับ

ต่อไปตัวอย่างพระผงครูบาผาผ่า  รุ่น บูชาครูครับ

เนื้อพิเศษ

รุ่นกรรมการลองพิมพ์

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหน้า)

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหลัง)

       ( ภาพโดยช่างเจี๊ยบคิวรถแม่สะเรียงครับ)

พระผงรุ่นกรรมการ (ด้านหน้า

พระผงรุ่นกรรมการ (ด้านหลัง)  แจก ครูสบเมยครับ 

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหน้า)

พระผงรุ่นบูชาครู  ๒๕๕๐ (ด้านหลัง)

เนื้อพิเศษ  มีจำนวน  ๑๘  องค์ (สีดำผสมรัก)

( เนื้อดำ 2 หน้า ครับ )

เนื้อพิเศษผสมอิฐเยอะหน่อยใส่นพเก้าด้วย

เนื้อพิเศษผสมอิฐเยอะหน่อย

(เนื้อแดงครับ)

<p align="ce

โดย ธงดำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net