วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากวัฒนธรรมเรือลุ่มเจ้าพระยา..ถึงวันนี้ประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจ..เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคด้วยเรือ“อังสนา”ตลิปไฮไลท์20นาที..ประชาปิติ
แผนที่ยุคแรกๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง: ธวัชชัย  ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน

ากเมืองท่าลุ่มเจ้าพระยา ประตูการค้านานาชาติ ซึ่งในอดีตเมื่อกว่าพันปีก่อน เมืองโบราณขนาดใหญ่ในขณะนั้นหลายแห่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งอยู่ลึกจากชายฝั่งปัจจุบันเข้ามา ประมาณ ๑๔๐กิโลเมตร

วัฒนธรรมการใช้เรือที่โดดเด่นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่การใช้เรือขุด และเรือยาว(dug-outs and long boats) ซึ่งทำจากซุงท่อนเดียว ผู้เชี่ยวชาญด้าเรือได้เคยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ สามแนวทาง ได้แก่

เรือยาวประเภทนี้ อาจพัฒนามาจากเรือยาวหรือเรือส่งวิญญาณ ที่พบในรูปจำหลักบนกลองมโหระทึกสำริด ซึ่งจัดอยู่ในวัฒนธรรมดองซองราวปีพ.ศ. ๒๐๐สันนิษฐานว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเวียตนาม

สอง เรือยาวอาจมีที่มาจากวัฒนธรรมของพวกวู และเย่ว์ ชาวเลพื้นเมืองทางจีนตอนใต้ ที่รอนแรมมาจากแผ่นดินจีนสู่อินโดจีน

สาม เรือยาวอาจมาจากเรือมังกร แห่งลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในพิธีกรรมและการสงคราม

พาณิชนาวียุคแรก บังเกิดขึ้นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ ในฐานะเป็นรัฐ ศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอาทิ อินเดีย จีน อาหรับ และน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางเส้นทางการคมนาคมทางน้ำและเมืองแห่ง วัฒนธรรมเรือ ที่ยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ

อยุธยา

เพราะเหตุไรเล่า.. ชัยภูมิพระนครศรีอยุธยานั้น เป็นบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันก่อนไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวไทย เครือข่ายสายน้ำ นี้จึงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า เกษตร ของป่าจากท้องถิ่นต่างๆในเขตแผ่นดินตอนในสู่ อยุธยา

จากหัวเมืองภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ปลา หมาก พริกไทย รวมทั้งของป่า อาทิ งาช้าง น้ำผึ้ง ครั่ง หรือแม้แต่สินนค้าโพ้นทะเล ผ้าแพรชนิดต่างๆ ไหม ทองแท่ง เงินแท่ง น้ำกุหลาบและพรมเปอร์เซีย อันมี จีน เป็นคู่ค้าสำคัญยิ่ง

แม่ทัพเรือผู้เกรียงไกรนามเจิ้นโห ได้คุมกองเรือมาตรวจตราน่านน้ำแถบทะเลจีนใต้ และได้นำกองเรือสำเภาเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา จนต่อมา นามแม่ทัพนี้ถูกเล่าขานภายใต้ชื่อซำปอกง อันเป็นที่มาของชื่อองค์พระประธานที่ประดิษฐานที่วัดพนัญเชิง ย่านชุมชนการค้าเก่าแก่ของชาวจีนในกรุงศรีอยุธยา

พระประธานที่ประดิษฐานที่วัดพนัญเชิง

เจ้าพระยา ช่วงบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่

จากอยุธยา สู่กรุงธนบุรี

ากการค้าพาณิชย์ สู่เรือพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

เรือตามลำตลอง ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่๕

เรืออังสนา พัฒนา ไบโอดีเซล กองทัพเรือสนองพระราชดำริ

ขบวนเรือพระราชพิธี ผนวกวัฒนธรรมเรือครั้งโบราณ ..สืบมรดกอันล้ำค่าแห่งสยาม ด้วยวัฒนธรรมผนวกโครงการพระราชดำริถ่ายทอดสู่..เรืออังสนาในวันนี้

ระตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล

เรืออังสนาเป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่นอกจากใช้รับรองแขกระดับวี.ไอ.พี.แล้ว ยังเปิดบริการสำหรับเอกชนในการใช้งานต่าง ๆ เช่น ประชุมสัมมนาเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงสังสรรค์

เรืออังสนาเป็นเรือที่มีระบบการเดินเรือที่ทันสมัยและปลอดภัย ด้วยขนาดตัวเรือยาว ๔๙ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ ๒๕๐ คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล 1-2 วันนี้ ประทับเรือพระที่นั่งอังสนา พร้อมทรงวางพระหัตถ์กดปุ่มยิงเลเซอร์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำและสะพาน ก่อนประทับเรือพระที่นั่งเสด็จกลับท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

สำนักพระราชวัง ได้แจ้งหมายกำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 พ.ย. เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังท่าเทียบเรือ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ประทับเรือพระที่นั่งอังสนา ที่ทางกองทัพเรือจัดถวาย ไปยังคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จากนั้นเวลา 18.00 น. เรือพระที่นั่งอังสนา ถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงาน

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการบนเรือพระที่นั่ง ทรงวางพระหัตถ์กดปุ่มยิงเลเซอร์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เทคนิคพิเศษ เล่าเรื่องประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โดยการแสดงไพโรเทคนิค (PYRO TECHNIC) บริเวณด้านหลังประตูระบายน้ำ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เทคนิคพิเศษ สะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 โดยการแสดงไพโรเทคนิค ที่จัดแสดงบนสะพานภูมิพล จากนั้นเวลา 18.35 น. เรือพระที่นั่งอังสนาออกจากปากคลองประตูระบายน้ำ เวลา 19.35 น.เรือพระที่นั่งถึงท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ทั้งนี้ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริในวันที่ 7 พ.ย. 2538 แก่นายรุ่งเรือง จุลชาต อธิบดีกรมชลประทาน พล.ต.อ.จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ และนายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการและดำเนินการปรับปรุงขุดลอก พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งกับรองราชเลขาธิการ (นายวุฒิ สุมิตร) และ ฯพณฯ องคมนตรี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ว่า โครงการคลองลัดโพธิ์จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลอง ทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ว่า เป็นโครงการที่กรมชลฯ สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง 10-15 เมตรให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น

อีกทั้งยังเป็นทางลัดของน้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตรให้เหลือเพียง 600 เมตร รวมทั้งลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก 5 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 10 นาที เท่านั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้สามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งผลการดำเนินการระบายน้ำตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.-15 พ.ย.2553 สามารถระบายน้ำได้โดยรวมประมาณ 2,470 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากในระดับหนึ่งที่ระบายลงสู่อ่าวไทยได้ 

อธิบดีกรมชลฯ กล่าวว่า โครงการนี้ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยกรมชลฯ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย และนำไปขยายผล เพื่อพัฒนาผลิตกังหันพลังน้ำ ติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานอื่นให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาลด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ในพระปรมาภิไธย คาดว่าจะประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

สำหรับสะพานภูมิพล 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือ เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ กับ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดกว้าง 7 ช่องจราจร ที่ประกอบด้วยเสาสูง จำนวน 2 ต้น ความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 326 เมตร เป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีต และเหล็ก และความยาวตัวสะพานในช่วงด้านหลัง 128 เมตร เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตอัดแรง ความสูงจากระดับน้ำสูงสุดที่กึ่งกลางสะพานประมาณ 50 เมตร เพื่อให้เรือบรรทุกหรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นลอดได้ 

ส่วนสะพานภูมิพล 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้ เชื่อมระหว่าง ต.ทรงคนองกับ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดกว้าง 7 ช่องจราจร ที่ประกอบด้วยเสาสูง จำนวน 2 ต้น ความยาวสะพาน ช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 398 เมตร เป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็ก และความยาวตัวสะพานในช่วงด้านหลัง 152 เมตร

ความสูงจากระดับน้ำสูงสุดที่กึ่งกลางสะพานประมาณ 50 เมตร เพื่อให้เรือบรรทุกหรือขนส่งสินค้าจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถลอดได้เพื่อเข้าสู่ท่าเรือคลองเตย ช่วงตะวันตก เป็นทางยกระดับข้ามถนนพระราชวิริยาภรณ์ และเป็นทางระดับพื้นราบ ก่อนจะเป็นทางยกระดับอีกครั้งเมื่อบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ โดยแยกเส้นทางออกไปจากช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาและวิจัย โดยการประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา 2 แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ 2 เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5 กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง 2 แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่า ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 5.74 กิโลวัตต์ สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ 

ตัวอาคารประตูระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องประตูระบายน้ำที่ติดตั้งบานระบายน้ำ 4 ช่อง กว้างช่องละ 14 เมตร โดยฤดูแล้งจะปิดบานระบายน้ำตลอดฤดู ส่วนฤดูน้ำหลากปิดบานประตูเมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานประตูในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง เริ่มก่อสร้างเมื่อ 13 พ.ย. 2545 เสร็จ มิ.ย. 2549 งบประมาณ 509 ล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นประตูระบายน้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน้ำ ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.74 กิโลวัตต์ต่อวัน


About this Blog..Just click ..the following pictorial links..

Outbound Tourism

Health&Cousine

Recreation

Inbound Tourism

Varity links

Activities

Lifestyle

PoliticsCurrentSituation

อ้างอิงhttp://www.navy.mi.th/sctr/sound/2551/apr/snd_170451.php

เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา สำนักพิมพ์แปลนโมทิฟ

กรุงเทพธุรกิจ

Early Mapping of Southeast Asia Thomas S ua'rez Periplus Edition(HK)Ltd.

2

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net