วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มูลคันธกุฎิ บนเขาคิชฌกูฏ กุฏิหลังแรกของพุทธองค์
มูลคันธกุฎิ บนเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ กุฎิหลังแรกที่พระพุทธองค์
ทรงจำพรรษาเป็นพรรษาแรก หลังจากตรัสรู้ ...
"แค่จะคุยเข้าเรื่องนี้มันก็หนักใจเอาการแล้วครับ เพราะตัวเองไม่ค่อย
สนอก-สนใจ ทางพงศาวดาร และ ประวัติทางพุทธศาสน์ ก็ขุดค้นกัน
มาเล่าความอ้างอิงกันหน่อย ให้มันเข้าเรื่อง-เข้าท่า-เข้าทางจนได้ซิน่ะ"
จาก
:วิกิพีเดียคิชฌกูฏเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งในบรรดา 5 ลูก .เวภาระ .เวปุลละ .
ปัณฑวะ .อิสิคิลิ และ. คิชฌกูฎ เป็นภูเขาสำคัญมาแต่ครั้งพุทธกาล
เพราะเป็นภูเขาที่ห้อมล้อมเมืองหลวงของแคว้นมคธ คือกรุงราชคฤห์
คำว่าคิชฌกูฎ  นั้น ตามศัพท์ แปลว่า หัวแร้ง หรือ จงอยปากแร้ง
คณะโดยการนำของท่านหลวงพ่อ ก็ออกเดินขึ้นเขาไปกันเรื่อยๆ
เพราะใช้เวลาก็ราวครึ่งชั่วโมง และยังต้องแวะพักชมสถานที่
ต่างๆในเส้นทาง ในบางช่วงก็เป็นทางราบ สลับทางขึ้นบันใด

บริเวณโดยรอบของเขาคิชฌกูฏนั้น นับว่าเป็นที่
ของเหล่าอรยะสาวก จำพรรษาด้วยกันหลายพระองค์ เช่น
พระสารีบุตร พระอานนท์ มหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระปุณณมันตา-
บุตร และ พระอุบลี เป็นต้น สถานที่สำคัญอันมีถ้ำของพระโมคลานะ
ด้านบนถ้ำนี้เป็นโขดหิน ที่พระเจ้าเทวทัต ผลักก้อนหินลงมาเพื่อทำร้าย
พระพุทธเจ้า ถ้ำพระโมคลานะ ท่านบำเพ็ญอยู่ตรงนี้สภาพปัจจุบันของคันธกุฎิบนยอดเขาคิชฌกูฎได้รับการดูแลอย่างดี
ทางกรมโบราณคดีได้ก่ออิฐฐานของกุฎิให้สูงขึ้นเพิ่มเติม และปัจจุบัน
มีการบูรณะทางขึ้นเขาคิชฌกูฎใหม่เพิ่มจากของเดิมที่สร้างในการ
ฉลองพุทธศตวรรษ พ.ศ.2500 ด้วยการเทคอนกรีตทับ และ ด้านข้าง
นำหินทรายแดงที่ขัดจนเรียบตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมาปูเป็นทางเดินสวยงาม และ ทำให้การเดินขึ้นเขาสะดวกสบาย เดินเรื่อยๆ ช้าๆ จะไม่รู้สึกเหนื่อย

มูลคันธกุฎิ คิชฌกูฏ-ราชคฤห์ กุฎิหลังแรกที่พระพุทธองค์ทรง จำพรรษา
เป็นพรรษาแรก หลังจากตรัสรู้ ปัจจุบันจึงอบอวลไปด้วยกลิ่นธูปเทียน
น้ำอบ น้ำหอม ที่พุทธศาสนิกชนผู้เดินทางจากประเทศต่างๆ มาสักการบูชา
ดั่งประหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ประทับนั่งท่ามกลางพุทธบริษัท
โดยเฉพาะชาวพุทธจากประเทศไทยเรา ที่ได้สร้างศิลาจารึกคำบูชา
เป็นภาษาไทย ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยตำนานที่แตกต่างจากพุทธประวัติ ที่มาต่อเนื่องเชื่อมกันได้หลายชาติ
เขาแห่งนี้ทางพุทธมหายานของจีน ในสมัยพระถังซัมจั๋ง พระสงฆ์จีน
ที่มาเยือนยอดเขาคิชฌกูฎ ได้บันทึกไว้ใน พ.ศ.2174
ในสมัยพระธรรมสวามิน (พระชาวธิเบต) มาเยือนยอดเขาคิชฌกูฎ
มีบันทึกไว้ พ.ศ. 1747 ยังมีสถูปที่พระเจ้าอโศกสร้างไว้เพื่อยืนยันว่า
พระพุทธเจ้าได้เคย แสดงธรรมที่นี่  แต่ก็ยังมีสิทธะ (นักบวช) หลายคน
อาศัยอยู่อย่างสงบบนยอดเขาแห่งนี้...วันนี้ขอจบการเล่าไว้ก่อน สมองไม่ค่อยแล่นครับ..
ตอนหน้าก็คงพาไปต่อที่ "นาลันทา" มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก...
 

(บันทึกท้ายเรื่อง)


ทริป ญาติธรรมะที่เดินทางไปร่วมแสวงบุญในอินเดียชุดนี้
ด้วยแรงน้ำใจของท่านผู้อวุโสด้วยบุญบารมี แน่นเปี่ยมด้วยศรัทธา
และ ปัจจัยเป็นพลังทั้งหมดให้แด่กลุ่ม เป็นทุนเพียงท่านเดียว
ที่คณะต้องร่วมอนุโมทนาสาธุ ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วย
(นั่งหน้าหลวงพ่อ-คนผมขาวท่านไม่ขอออกนามครับ)
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net