วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จดหมายจากคนรักของทะเลกลาย


จดหมายจากคนรักของทะเลกลาย

 


หนูเป็นคนกรุงเทพฯ เคยมีแฟนเป็นหนุ่มกลายสมัยที่เรียนด้วยกัน เขาเคยชวนไปเที่ยวบ้านกลาย หนูอ่านเรื่องบ้านกลายที่พี่เขียนในประชาไท รู้สึกเดือดร้อนแม้ว่าหนูจะไม่ไปที่นั่นแล้ว

 เพราะหนุ่มกลาย คนที่หนูรักไม่น่ารัก ไม่ดี แต่ทะเลกลายดีสวยงาม อาหารทะเลมีมาก คนอื่น ๆ ที่กลายที่หนูรู้จักก็ดีค่ะ เขาดีกับหนูมาก คนใจดี

 

หนูจึงอยาจะร่วมปกป้องทะเลกลายด้วย  หนูอ่านพบเรื่อง SSB และลองเขียนสรุปมาให้พี่

โครงการ พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือในชื่อเต็มว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภาคใต้ (Southern Seaboard : SSB) หรือ เซาท์เทิร์นซีบอร์ด ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2536 ภายใต้ แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (เซาท์เทิร์นซีบอร์ด) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและสองตามลำดับ

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นอีกหนึ่งคนที่มาจากภาคใต้ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard : SSB)

พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

การ พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสิชลอยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงพลังงาน (MINISTRY OF ENERGY) เป็นผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่รวม 10,000 ไร่

 ในพื้นที่ดังกล่าว แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมตัวนำการพัฒนา ใช้พื้นที่ 7,100 ไร่ ประกอบด้วย โรงกลั่นน้ำมันและถังเก็บ โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ใช้พื้นที่ 2,700 ไร่ ประกอบด้วย โรงงานผลิตพลังงานทดแทน โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานแปรรูปประมง/อาหารทะเล และพื้นที่กันชน ล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใช้พื้นที่ 200 ไร่

 

ผล การพิจารณา ทั้งพื้นที่ทำท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพื้นที่ทำอุตสาหกรรมแปรรูป  พื้นที่ทำท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อ.สิชล  อ.ท่าศาลา

เอกสารจากหน่วยงานของรัฐ สรุปว่าไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างยอมรับ(ชาวนครศรีธรรมราชเห็นด้วยตามนี้ไหม)

ทาง เลือกหนึ่งและเป็นไปได้แล้ว ที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกแน่อนคือ บ้านบางสาน ต.กลาย อ.ท่าศาลา พื้นที่ 19,000 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม ถมที่เพิ่มให้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 50 เซนติเมตร สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 25 กิโลเมตรจาก ต.กลาย ต.ทุ่งปรัง ใช้งบ 1,200 ล้านบาท มีพื้นที่หลังท่ากว้างกว่า 10,000 ไร่

ในเอกสารของรัฐชุดเดียวกัน

  ระบุ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสองพื้นที่โครงการดังกล่าว ใน 4 อำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.นาบอน ช้างกลาง ท่าศาลา และสิชล รวม 13 ตำบล 155 หมู่บ้าน ประชาชากร 115,840 คน รวม 32,676 ครัวเรือน

 

อนาคตเป็นมาบตาพุด

เป็นพื้นที่มีมลพิษเกิดมาตราฐานที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้  ในน้ำ ในอากาศมีแต่สารพิษเกินค่ามาตรฐาน

พี่จะเอาไปเผยแพร่ก็ได้นะคะ แต่เมล์และชื่อหนูเป็นความลับนะคะ

 

****หมายเหตุ

ฉันอ่านเมล์ฉบับนี้อย่างรู้สึกตื้นตันมาก (ยิ้มขำกับถ้อยคำที่ว่า หนุ่มกลายที่ฉันรักไม่น่ารัก ไม่่ดี แต่ทะเลกลายดีและสวยงาม)

ปล ที่บ้านกลายเริ่มแล้วคือ โครงการท่าเรือสร้างฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันของเซฟรอน บริษัทข้ามชาติของอเมริกา


 


โดย แพรจารุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net