วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กุสินารา-คงคามหานที

คณะเดินทางเพื่อแสวงบุญ ในวันสุดท้ายไปยังกุสินารา
ปัจจุบันชาวพุทธของไทยสร้างวัดไว้ ชื่อ"วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์"
ชาวไทยที่มาสักการะ ณ กุสินารา ในอินเดียนิยมมาพักที่นี่
กุสินารา 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะ และ
มีปูชนียวัตถุสำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ "สถูปปรินิพพาน"
เป็นสถูปแบบทรงโอคว่ำที่เป็นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช บนสถูปมียอดมน มีฉัตรสามชั้นคือ "มหาปรินิพพานวิหาร"ตามพุทธประวัติ์การที่พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราอันเป็น
เมืองเล็กแห่งนี้เป็นสถานที่ปรินิพพาน มีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญ
คือทรงทราบดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว พระสรีระและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จักถูกแว่นแคว้นต่าง ๆ แย่งชิงไปทำการบูชา หากพระองค์ปรินิพพานในเมืองใหญ่ เมืองใหญ่เหล่านั้นอาจไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็ก ๆ เช่น เมืองกุสินารา เป็นต้น

 

"มหาปรินิพพานวิหาร"
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพานคือพระพุทธ
รูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี ในปัจจุบัน
พระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ
เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับ
ธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไป
อย่างผู้หมดกังวลในโลกทั้งปวง รัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซม
ไว้เป็นอย่างดี
คณะแสวงบุญของเราได้เดินทางมาตามแผนพุทธภูมิ
ถึงกุสินารานี้ ก็ถือว่าครบตามเป้าวัตถุประสงค์แห่งการเดินทาง
หลังจากสักการะเสร็จ ก็เดินทางต่อไปยัง"คงคามหานที"
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองพาราณศรี อันเป็นเวลาค่ำพอดี..
"คงคามหานที" แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ  2 พันกิโล
ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในแต่ละวันจึงมากมายเต็มไปด้วยฝูงชนทุกเพศทุกวัย
มีทั้งนักบวช พ่อค้า ประชาชนพากันมาอาบน้ำมิได้ขาด บางคนเดินทางไกล
มาจากต่างเมืองก็เพื่อที่จะได้อาบน้ำชำระล้างบาปที่แม่น้ำคงคาแห่งนี้
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย ริมฝั่งน้ำจะมีสรรพสินค้าร้านค้าทุกประเภทสิ่งที่แปลกพิศดารคือสถานที่แห่งนี้ยังเป็น ฌาปนกิจสถาน หรือที่เผาศพ
ของชาวอินเดีย ไม่ว่าจะเกิด จะอยู่ที่ไหน ก็ขอมาตาย-เผาศพกันที่นี่
ไม่ว่าจะยากดี-มีจน ด้วยความเชื่อในศรัทธาที่วิญญาณจะได้ไปสู่
สรวงสวรรค์วันๆ ก็จะอบอวลเต็มไปด้วยควันไฟ นับศพไม่ถ้วนสถานที่นี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้บริการลูกค้าเช่นฟืน น้ำมัน เป็นต้น คนตาย
ท่านใดที่ญาติมีเงินก็สามารถซื้อฟืนได้มากและเผาศพจนเหลือแต่เถ้า
กระดูกจากนั้นก็นำไปลอยอังคารในแม่น้ำคงคาเชื่อกันว่าจะได้ขึ้นสวรรค์
คนอินเดียขอให้ได้ตายหรือเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเป็นนับเป็นความ
ปรารถนาอย่างหนึ่ง ส่วนคนที่มีเงินน้อยหรือศพอนาถาไม่มีญาติก็จะเผา
ตามมีตามเกิดใช้ฟืนน้อย บางครั้งไหม้ไปได้ครึ่งเดียวก็จะถูกเขี่ย
ลงแม่น้ำลอยหายไปกับกระแสน้ำ เป็นเหยื่อปลา และ แร้งกาต่อไป


บางครั้งอาบน้ำอยู่ดีๆก็จะมีศพที่เผาได้ครึ่งเดียวลอยผ่านมา คนที่นี่ก็
เพียงแต่ใช้มือเขี่ยให้ศพลอยต่อไปจากนั้นก็อาบน้ำและดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์
ต่อไป คนที่นี่ไม่ได้รังเกียจ เพราะความตายคือสิ่งธรรมดาที่มีให้เห็นทุกวัน
และก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ของแม่น้ำแห่งนี้ ก็ไม่สกปรกแพร่เชื้อ หรือเป็น
ต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างใด ?แน่นอนที่สุด แห่งชีวิตมนุษย์เราคือ ความตาย...
ที่ต้องถึงวันนั้นตามแต่กรรมของแต่ละบุคล ไม่ว่ายาก ดี มี จน
หากได้นำเอามาเป็นสรณะตั้งมั่น ก็จะทำให้ใจสงบ-สบาย
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net