วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กาแฟ DOA กรมวิชาการเกษตร


 


จากความเจริญก้าวหน้าในวงการกาแฟสด หรือ กาแฟคั่วบดของไทย
โดยเฉพาะกาแฟอราบิก้าไทย ที่เกิดจากสถาบัน-ส่วนราชการที่ส่งเสริม
ได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ เกิดขึ้นแล้วด้วยกัน
หลายแบลนด์ อาทิ กาแฟดอยคำของโครงการหลวง กาแฟดอยตุง
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กาแฟศูนย์วิจัยเกษตรฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมกาแฟอีกหลายแห่งศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งเป็นหน่วยงานทดลอง-วิจัย กาแฟอราบิอก้าไทยในภาคเหนือฯ
ที่ดำเนินงานส่งเสริมกาแฟ มานานนับสิบๆปี จากไร่ทดลอง อาทิ
โครงการเกษตรหลวงขุนวางเชียงใหม่ และ ศูนย์วิชาการเกษตรวาวี
(บ้านดอยช้าง)อ.แม่สรวย จังหวัดเีชียงราย ที่ดำเนินงานมาครบวงจร
 

โดยการนำผลผลิตจากไร่วิจัย ผ่านขบวนการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
คือการผลิตเมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟ และ ผลิตกาแฟสดสู่ตลาด
แล้วอย่างเป็นทางการ ในชื่อ "กาแฟ ดี.โอ.เอ" DOA COFFEE

กาแฟ DOA เปิดตัวแนะนำอย่างเป็นทางการในงานที่เชียงใหม่
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 2553 ณ หน้าศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
เมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ ของกรมวิชาการเกษตร
เป็นผลงานต่อยอดที่ครบวงจร จากฝีมือของ อ.มานพ หาญเทวี
นักวิชาการเกษตร หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง เชียงใหม่
ที่สร้างกาแฟออกสู่ตลาดในเชิงธุรกิจการค้า ของส่วนงานแห่งนี้นับได้ว่าเป็นกาแฟทางเลือก สำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟสด
อีกตัวหนึ่ง ที่เป็นกาแฟคุณภาพดี มาตรฐาน จากเมล็ดกาแฟอราบิก้า
ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้สนใจก็คงจะติดต่อได้โดยตรง
(บรรยากาศหน้าร้าน และ หลังร้านกาแฟ ดี.โอ.เอ.วันงาน)
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net