วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เจริญก้าวหน้า..เพราะว่ามีคุณธรรม


          คำว่า "คุณธรรม" เป็นคำที่พูดง่าย แต่ปฎิบัติยาก หากบุคคลนั้นไม่มีความมุ่งมั่นที่มากพอ ทั้งคุณธรรมต่อตนเอง ต่อเพื่อน และต่อสังคม จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เห็นความล้มเหลวของคนมามากมาย ที่มีสาเหตุมาจากการขาดคุณธรรม ผลของการขาดคุณธรรมอาจมองเห็นช้า แต่ยังไงก็ได้เห็นก่อนตายแน่นอน

          จากการที่ผมได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด ซึ่งมีหน้าที่คอยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การงาน ผมพบว่า คนใดยิ่งมีคุณธรรมยิ่งเจริญก้าวหน้า และผมเชื่อว่า คนนั้นจะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

          ขออนุญาตยกตัวอย่าง บุคคลท่านหนึ่งในบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด คือ คุณชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี หรือ อาจารย์เดย์ ที่สมาชิกหลายท่านได้รู้จัก ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น Project Partner ของบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด และดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิทยากรที่ปรึกษา ได้ยึดหลักคุณธรรมในการทำงานร่วมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ทำให้งานในส่วนที่อาจารย์เดย์ ดูแลรับผิดชอบ มีแต่ความเจริญก้าวหน้า งานเข้าไม่หยุด

          ที่ผมต้องนำมาเขียน เพื่ออยากจะประกาศให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบถึงความดีของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ในวงการที่ปรึกษาและวิทยากร ซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้ว ผมชื่นชมบุคคลที่มีคุณธรรมมากกว่าคนที่รวยเงินทอง และพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลที่มีคุณธรรมทุกคน หากมีโอกาสและไม่เหลือบ่ากว่าแรง

          นี่แหละที่บอกว่า "เจริญก้าวหน้า..เพราะว่ามีคุณธรรม"

โดย กบาลกมอ

 

กลับไปที่ www.oknation.net