วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 โคราช อย่างไม่เป็นทางการ


ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 โคราช (อย่างไม่เป็นทางการ)

ชื่อผู้สมัคร  เบอร์ 1 นายนิติศักดิ์  วันโสภา  พรรคชีวิตที่ดีกว่า, 

เบอร์ 2  นายอภิชา  เลิศพชรกมล  พรรคเพื่อไทย, 

เบอร์ 3 นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  พรรคภูมิใจไทย 

โดยในเขต 6 นี้มี  5  อำเภอ  คือ  อ.หนองบุญมาก, 

เฉลิมพระเกียรติ,  จักราช,  ห้วยแถลง 

และโชคชัย  เรียงคะแนนตามอำเภอ

(ไม่รวมบัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน) ดังนี้

** อ.หนองบุญมาก  ผู้มีสิทธิ์  42,367  คน **

เบอร์ 1  ได้  679  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  12,520  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  14,019  คะแนน

อำเภอนี้นายบุญจง ชนะนายอภิชา  1,499  คะแนน

**  อ.เฉลิมพระเกียรติ  ผู้มีสิทธิ์  26,167  คน **

เบอร์ 1  ได้  445  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  6,721  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  10,761  คะแนน

อำเภอนี้นายบุญจง ชนะนายอภิชา  4,040  คะแนน

** อ.จักราช  ผู้มีสิทธิ์  50,924  คน **

เบอร์ 1  ได้  475  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  14,700  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  18,016  คะแนน

อำเภอนี้นายบุญจง  ชนะนายอภิชา  3,316  คะแนน

** อ.ห้วยแถลง  ผู้มีสิทธิ์  54,078  คน **

เบอร์ 1  ได้  554  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  17,140  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  13,890  คะแนน

อำเภอนี้เป็นอำเภอเดียวที่นายอภิชา  ชนะนายบุญจง  3,250  คะแนน

** อ.โชคชัย ผู้มีสิทธิ์  59,102  คน **

เบอร์ 1  ได้  1,213  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  12,406  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  26,292  คะแนน

อำเภอนี้นายบุญจง  ชนะนายอภิชา  13,886  คะแนน

**โดยรวมคะแนนทั้ง 5  อำเภอของผู้สมัครทั้ง 3  เบอร์ดังนี้

เบอร์ 1  ได้  3,366  คะแนน

เบอร์ 2  ได้  63,487  คะแนน

เบอร์ 3  ได้  82,978  คะแนน

***โดยสรุป  5  อำเภอ  นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  ผู้สมัครเบอร์ 3

พรรคภูมิใจไทย  ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

โดยชนะนายอภิชา  เลิศพชรกมล  คู่แข่งเบอร์ 2 

จากพรรคเพื่อไทยไปด้วยคะแนน  19,491  คะแนน 

จันทร์หอม  กุลเกษ  KC News  รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย เทพดารา

 

กลับไปที่ www.oknation.net