วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมืองแห่งสายรุ้ง..วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ..ความงดงามของอาณาจักรอ้าย ลาว
เมืองแห่งสายรุ้ง..วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ..รากเหง้าแห่งความงดงาม

ดินแดนบริเวณ..ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงนั้น..เต็มไปด้วยขุนเขา..และสายน้ำ
ในฤดูหนาว..จะมีหมอกลงจัด..มองไม่เห็นดวงอาทิตย์..จะเห็นได้ใเพียงยามบ่าย

ยามใดที่มีฝนตก..ก็จะมองเห็นสายรุ้ง..ประดับสายน้ำ..และขุนเขาเป็นประจำ
นั่นอาจจะเป็นที่มาของชื่อ..เมืองลุ้ง (Lung)..เมืองหลวงแห่งอาณาจักรอ้ายลาว


การอยู่กับธรรมชาติอันงดงาม..ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ..มากมายหลายอย่าง
เช่น  การบูชาสายน้ำ (ลอยกระทง)..การร้องเพลงเห่เรือ..วัฒนธรรมการแข่งเรือ
การทำนาที่มีระบบชลประทาน (Irrigated Rice)..ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไท (Tai)

ปัจจุบันชนชาวธิเบตเผ่าคำ (Khams)..และชนชาวไท (Tai)..ที่ต้นน้ำแยงซีเกียง
ก็ยังคงรักษา..ประเพณีลอยกระทง (บูชาสายน้ำ)..แม้ว่าจะเป็นประเพณีโบราณมานานหลายพันปี


ลอยกระทง..วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ..ความงดงามแห่งเมืองสายรุ้ง
ชนชาวอ้ายลาว..รากเหง้าของต้นกำเหนิด..ทางวัฒนธรรม

คำว่า.."อ้าย" นั้น..คือการนับเดือนแรกของปี..ไปจนถึงเดือนสิบสอง
วัฒนธรรมการนับนี้..ชนชาวอ้ายลาว..ก็จะใช้กับการเรียกลูกชาย..และลูกสาวด้วย

ลูกชายคนโต..จึงนับเป็นอ้าย..และคนต่อไปก็จะเป็น..ยี่..สาม..สี่..ตามลำดับ
ส่วนลูกสาว..ก็จะนับเป็น..เอื้อย..คนที่สอง..ก็จะเรียกเป็น..อี..เรียงต่อกันมา
เพราะฉะนั้น..คำว่า..อ้าย..เอื้อย..อี..จึงพบได้..ในหมู่ชนชาวไท (Tai)..สืบต่อกันมา


ความเป็นแหล่งกำเหนิด..ทางความคิด..แหล่งกำเหนิด..ทางวัฒนธรรม
จึงได้รับการยกย่อง..ได้รับเกีรยติจากชนกลุ่มอื่นด้วยคำว่า.."อ้ายลาว"


คำว่า.."อ้ายลาว"..จึงเป็นเกียรติ..และศักดิ์ศรีของการเป็นพี่ชายคนโต
แหล่งกำเหนิด..ของวัฒนธรรมผ้าไหม..อายุ 4,800 ปี

การค้นพบผ้าไหมเก่าแก่..อายุ 4,800 ปี..ที่ Qian Shan Yang เมือง Wu Xing
มณฑล Xin Jiang..ซึ่งอยู่บนเส้นทางสายไหม (Silk Road)..เป็นหลักฐานที่บ่งชีว่า
ผลิตจากดินแดน..ที่เป็นอารยะธรรม..ของบรรพบุรุษ..แห่งอาณาจักรอ้ายลาว

นั่นหมายความว่า..กำเหนิดของ..เส้นทางสายไหมนั้น..เริ่มต้นที่.."ชนชาวอ้ายลาว"

แม้จะเป็นแหล่งกำเหนิด..เป็นต้นน้ำของวัฒนธรรมมากมาย
แต่ชนชาวอ้ายลาว..ก็ไม่ได้รวมตัวกัน..สร้างเป็นอาณาจักรแต่อย่างใด

แต่กลับชอบ..อยู่อย่างสงบตามลำน้ำ..เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
อยู่ด้วยกัน..แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย..บ้านพี่เมืองน้องกันมาแต่โบราณ

จวบจนมาถึงปี พ.ศ. 400..เมื่อเริ่มนับถือศาสนาพุทธแล้ว
จึงเกิดประเพณี..และวัฒนธรรมตามหลักศาสนาพุทธ..ที่สร้างความเป็นปึกแผ่น
ความเป็นสังคม..ที่มีอารยะธรรม..และกลายเป็น..อาณาจักรอ้ายลาว


การถูกเรียกว่า.."อ้ายลาว"..จึงเป็นความงดงามของวัฒนธรรมไท (Tai)


นำมาจาก http://www.taiknowledgebase.org/tai/index.php?PHPSESSID=d1e907f7556502a227d5e7a341ccee11&topic=13.msg13;topicseen#new

โดย อิศรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net