วันที่ อังคาร ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำขวัญวันเด็กปีนี้ก็ยังไม่มี.....หน้าที่!


"รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ"

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ผมเพิ่งจะเห็นผ่านทาง facebook ของท่าน อ่านผ่านตาปุ๊บก็ทำให้นึกถึงคำนี้ทันทีทันใด... "หน้าที่" !

"เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้ายึดมั่นกตัญญู หกเป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่ค้าน แปดต้องรู้จักออมประหยัด เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กดีพาชาติไทยเจริญ" -เพลงหน้าที่เด็ก

เพลงหน้าที่เด็กเชื่อว่าหลายๆคนเคยฟัง และหลายๆคนจำได้ ตอนผมเรียนประถมโรงเรียนเปิดเพลงนี้ให้ฟังทุกๆเช้า นานวันเข้าเราก็ร้องได้ ในตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่า "หน้าที่เด็ก" คืออะไร? และจะร้องไปทำไม? แต่วันนี้ผมก็พอจะเข้าใจได้บ้างแล้วว่าถ้าเริ่มตั้งแต่วัยเด็กยังไม่รู้จัก "หน้าที่" โตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จัก "หน้าที่" นำพาชาติบ้านเมือง สังคม ล่มจมเอาได้

ตัวอย่างก็มีให้เห็นกันเกลื่อนไป ตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง ทำให้สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ ส่วนที่เป็นหน้าที่ตัวเองกลับไม่ใส่ใจ คนประเภทนี้มีตั้งแต่ระดับเล็กทั้งในองค์กรรัฐ เอกชน สังคม หมู่บ้าน จนถึงระดับชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่อง "หน้าที่" มาหลายครั้งและหลายปี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรี ตุลาการศาล รวมทั้งการออกมหาสมคม ทรงเน้นย้ำเรื่อง "หน้าที่" ของแต่ละคน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน หรือกระทั่งหน้าที่ในอาชีพการงาน แต่ทว่าก็ไม่มี "ใคร" ที่จะสนใจและรับนำเอาพระราชดำรัสมาเน้นย้ำและเผยแพร่ให้ "คนร่วมชาติ" ร่วมแผ่นดินเดียวกันนี้ตระหนักในหน้าที่ตนเอง

และต้องไม่ใช่เพียง "พูด" การกระทำต้องตามมาด้วย!

ผมได้รับการติดต่อจากพี่ที่รู้จักซึ่งกำลังศึกษาปริญญาโทกำลังทำวิจัยคำว่า "ความเป็นพลเมืองดี" ซึ่งผมก็ได้ให้คำตอบไปโดยเน้นที่คำว่า "หน้าที่" ดังนี้ครับ

ความเป็นพลเมืองดี ก็คือการรู้จัก "หน้าที่" ของตนเอง เท่านั้นพอ

พลเมืองดีในความคิดผมนั้นไม่ใช่คนที่ "ดี" เท่านั้น

พลเมืองที่ดีคือพลเมืองที่รู้จัก "หน้าที่" และความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งคำว่าหน้าที่นั้นครอบคลุมทั้งจริยธรรม คุณธรรมด้วยอยู่แล้วในตัวของมันเอง

ผมจะยกตัวอย่างนะครับ

"นักการเมือง" หน้าที่คือ บริหารบ้านเมือง บริหารราชการแผ่นดิน ช่วยเหลือประชาชนให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่ปัจจุบัน "นักการเมือง" ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเอง รัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ตนเอง ฝ่านค้านไม่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่กลับคิดจะชิงเอาอำนาจรัฐกลับมาเท่านั้น

"นักเรียน" ในที่นี้รวมทั้งนิสิต นักศึกษา หน้าที่ก็บอกอยู่แล้วว่า "เรียน" แต่ในปัจจุบัน "นักเรียน" ไม่ได้เป็น "ผู้เรียน" แต่กลับเอาเวลาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร เวลาเรียนกลับเอาไปเที่ยวเล่น ผลก็คือเสียการเรียน และเพราะการไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องพาลไปเรียนพิเศษ ทำให้ธุรกิจด้านการศึกษาบูมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

"ทหาร - ตำรวจ" หน้าที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ปัจจุบันเป็นยังไง ทหาร ตำรวจ แทรกแทรงการเมือง ใช้อำนาจในทางที่ผิด และกลายเป็นอาวุธให้กลุ่มการเมืองช่วงใช้เพื่อเรียกคืนอำนาจรัฐ เรียกได้ว่าทำหน้าที่ผิด แทนที่จะปกป้องประเทศจากนานาภัยแต่ทหาร ตำรวจยุคนี้มีไว้ปกป้องอำนาจให้นักการเมือง

"พ่อค้า" หน้าที่คือทำการค้าขาย แต่ปัจจุบันพ่อค้าจำนวนไม่น้อยที่ "กดขี่" โดยเฉพาะพ่อค้าด้านการเกษตรหรือพวกที่ทำธุรกิจการเกษตร ที่กดขี่เกษตรกรในตอนนี้

"ข้าราชการ" หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าพนักงานของรัฐ ก็ไม่ได้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่กลับเดินเข้าหากลุ่มการเมือง รับใช้นักการเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง รับส่วย รับใต้โต๊ะ บริหารเงินภาษีประชาชนไม่เป็นจนเสียหายและไม่ได้ประโยชน์

"หมอ" อาชีพที่รักษาคนไข้ คนป่วย แต่เดี๋ยวนี้เป็นไง ไม่มีเงินรักษาไม่ได้ หรือหากเป็นคนไข้ที่รักษาฟรีก็รักษาห่วยๆ หมอบางคนรับทำแท้งนอกกฎหมาย ขายอวัยวะ การสาธารณสุขถึงไปไม่ถึงไหน

เป็นต้น

เอาแค่คนในสังคม "พลเมือง" เหล่านี้ที่ยกตัวอย่าง เขาทำหน้าที่ดีแล้วหรือยัง แค่ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน ไม่คดโกง ก้าวก่าย ปัญหาจะมีหรือ?

อย่างที่ในหลวงมีพระราชดำรัสมาสองปีติดกันว่า "ขอให้รู้จักหน้าที่" แค่นี้ทุกคนก็เป็น "พลเมืองที่ดีได้"

*************************

เรื่องที่เขียนในวันนี้ไม่ได้จะมาเน้นเรื่อง "คำขวัญ" หรือ "เด็ก" เพียงอย่างไร สิ่งที่ผมเน้นคือคำว่า "หน้าที่" ซึ่งการจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน "การกระทำ" ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ใหญ่" นั้นสำคัญกว่า แม้แต่ผมหรือท่านก็ลองๆสำรวจตัวเองก่อนสิว่าเราได้ทำ "หน้าที่" ของตนเองได้ครบถ้วนหรือยัง

ปัญหาของบ้านเมืองเราในวันนี้บางคนก็ว่าต้องแก้ที่นั่น ต้องแก้ที่นี่ แต่เราคงลืมที่จะ "ปลูกฝัง" ให้กับคนรุ่นใหม่ หรือกระทั่ง "เด็กๆ" ที่เป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริง เพราะถ้าถามผมตรงๆผมกล้าที่จะบอกว่าผู้ใหญ่(พวกนักการเมือง แกนนำ ทหารบางคน ตำรวจบางท่าน ...)เหล่านี้นั้นคงจะไม่สามารถสร้างความ "รุ่งเรือง" ให้กับชาติบ้านเมืองไทยได้แน่นอน

"ผู้ใหญ่" ที่รู้จักหน้าที่ตนเองปลูกฝังเด็กๆเถอะครับให้เขารู้จัก "หน้าที่" เอาแค่ทำให้ได้อย่างเพลงหน้าที่เด็กเพียงสิบอย่างง่ายๆ (ที่ผมเชื่อว่า "ผู้ใหญ่" บางคนก็ทำไม่ได้!!!)

โดย เสฐียนพงษ์_แซ่ตั้ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net