วันที่ พุธ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไม ??? คนไทยสื่อสารกันทีไร ถึงได้เรื่องทุกที !!!...


เก็บตกจากงาน Give & Take เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีเรื่องดี ๆ อีก

เรื่องหนึ่ง ซึ่ง Give โดย ดร.วาสิตา หรือ อาจารย์ทราย จากคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ นิด้า

อาจารย์ทราย ท่านเรียนจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จากจุฬาฯ จากนั้น

ได้ทุนของกพ. ไปเรียนต่อปริญญาโทและเอก ที่สหรัฐอเมริกา ในสาขาเดียวกัน นั่นคือการสื่อสาร

ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ต่างประเทศ ท่านจึงศึกษา ค้นคว้า วิจัยเจาะลึก

เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมากมายหลายประเด็น

วันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านก็ได้นำผลงานวิจัยด้านการสื่อสารต่าง ๆ ในต่าง

ประเทศมาเล่าให้พวกเราฟัง เอาคลิปภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่อง In Good Company มาให้พวกเราดู

และให้แบบฟอร์ม ตารางการวางแผนการสื่อสาร มาให้พวกเราไว้ใช้

ด้วย

ผมเห็นว่าตารางนี้ดีมีประโยชน์ ถ้าเราวางแผนตามที่อาจารย์ทรายแนะ

นำ ปัญหาในการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร ก็น่าจะลดน้อยลง สื่อสารเข้าใจตรงกันมากขึ้น

เช้านี้ผมก็เลยนำเนื้อหาจากตารางการวางแผนการสื่อสาร แบ่งออกได้

11 ประเด็น ที่จะทำให้เราวางแผนการสื่อสารได้ดีขึ้น เชิญอ่านได้เลยครับ

1. ประเด็นหลัก (Thesis Statement) : …………………………

2. เป้าหมายในภาพรวม

... เพื่อความเข้าใจ       

... เพื่อสร้างความสัมพันธ์                  

... เพื่อความบันเทิง                

... เพื่อกระตุ้นพฤติกรรม

... เพื่อการโน้มน้าวใจ

3. เป้าหมายเชิงพฤติกรรม

3.1 ……………………………………

3.2 ………………………………………

3.3 ………………………………………

4. ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

* ความสามารถ / ความชำนาญ * น่าไว้วางใจ * บุคลิกภาพ และ

* ความกระตือรือร้น               

รายชื่อผู้ที่ควรทำหน้าที่ส่งสาร

4.1 ---------------------------

4.2 …………………………………………

5. ระบุกลุ่มเป้าหมาย และข้อควรปฏิบัติ

* บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

* บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

* ผู้ต้องการรับข้อมูล

* ผู้ที่ผู้อื่นขอคำปรึกษา

* สื่อมวลชน

* อื่น ๆ 

7. บริบท

* บริบททางกายภาพ

* บริบททางเวลา

* บริบททางสังคม

* บริบททางวัฒนธรรม

8. ข้อความหลัก

8.1  โครงสร้างข้อความหลัก

*  เกริ่นนำ

*  เนื้อหา

      *  สรุป

8.2  ข้อควรปฏิบัติ

* วัตถุประสงค์ชัดเจน

* กระชับตรงประเด็น

* ใช้เหตุผล/อารมณ์

* เสมอต้นเสมอปลาย

* เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร   

9. ช่องทาง(และความถี่)

* สื่อสารแบบพนันกัน  * กิจกรรม

* บอร์ด/โปสเตอร์            *  IT-อินทราเน็ต,facebook, Twitter

* บันทึกจดหมายเวียน      *  Amnience Media (ห้องน้ำ พื้นเก้าอี้ )

* เสียงตามสาย                * อื่นๆ ………………………

* วารสารองค์กร                                                                   

* การประชุม                                                                

10. การขจัดอุปสรรคในการรับสาร

* อุปสรรคทางกายภาพ

* อุปสรรทางร่างกาย

* อุปสรรคทางจิตใจ

ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการรับสาร และวิธ๊ป้องกัน...                       

11. วิธีการประเมินผล ... กิจกรรมอะไร ..... ช่วงเวลาไหน

* การใช้แบบสอบถาม

* การสัมภาษณ์

* การสังเกตการณ์

* อื่นๆ

สุดท้ายนี้ ผมก็ต้องขอขอบคุณ ดร.วาสิตา หรืออาจารย์ทราย อีกครั้งที่ให้เกียรติ มาร่วมงาน Give & Take ครั้งที่ 2 ร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับพวกเรา หวังว่า Give & Take ครั้งหน้า 30 เม.ย.- 1 พ.ค.ที่อัมพวา เราคงได้เจออาจารย์ทรายอีกนะครับ   

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net