วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไหนว่าปัญหามีไว้พุ่งชนงัย ...แล้วทำไมปัญหาง่าย ๆ ถึงแก้ไม่ได้ซักที !!!!


          เรื่องนี้เก็บตกจากงาน Give & Take ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ....

เป็นเกมลับสมอง มีภาพเป็นโจทย์ ให้เราแก้ปัญหากัน

          เรื่องนี้ Give โดยอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล จากภาควิชาวิศวะ

คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          อาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้สอนวิชา Innovative Thinking ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรสอนหัวข้อนี้ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่บ่อย ๆ 

          มีนิตยสารหลายเล่มมาสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับวิชาที่ท่านสอน Innovative

Thinking ล่าสุดก็เป็นนิตยสาร a day ฉบับเดือนที่แล้ว

          นอกจากนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการสอนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยการโยน

Juggling ใน YouTube ใครสนใจเรื่อง Innovative Thinking อยากรู้วิธีการสอน

ของอาจารย์ ก็ลองเสิร์ชหาจาก google ดู พิมพ์คำว่า "ธงชัย โรจน์กังสดาล"

หรือไม่ก็ "Innovative Thinking" ...

          สำหรับวันนี้ผมมีโจทย์ภาพที่อาจารย์ธงชัย ให้พวกเราหาคำตอบในวัน

นั้น  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสใหญ่ที่ถูกแบ่งออกเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่รูปเล็ก ที่มี

ขนาดเท่า ๆ กัน จากนั้นอาจารย์ก็ระบายสีบริเวณตรงกลางไว้เป็นพื้นที่ต้อง

ห้าม ไม่ให้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการหาคำตอบ 

          จากนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถาม 4 ข้อ ให้พวกเราหาคำตอบ ต้องทำทีละข้อ

เรียงตามลำดับดังนี้ครับ  

ข้อที่ 1. ให้แบ่งพื้นที (สีขาว) ในสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปซ้ายมือด้านบน ออกเป็นสอง

           ส่วนเท่า ๆ กัน

ข้อที่ 2. ให้แบ่งพื้น (สีขาว) ในสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปขวามือด้านบน ออกเป็นสามส่วน

           เท่า ๆ กัน

ข้อ 3. ให้แบ่งพื้น (สีขาว) ในสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปซ้ายมือด้านล่าง ออกเป็นสี่ส่วน

         เท่า ๆ กัน ... และ 

ข้อ 4. ให้แบ่งพื้น (สีขาว) ในสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปขวามือด้านล่างออกเป็นสี่ส่วนเท่า

         ๆ กัน

          ...ผมได้ลองทำดูแล้ว รู้สึกว่าปัญหาสองข้อแรกแก้ได้ง่าย หาคำตอบได้

ไม่ยาก ก็แค่ลากเส้นตรงแบ่งพื้นที่ตามที่โจทย์ต้องการ

          แต่พอข้อ 3 เริ่มซับซ้อนมากขึ้น ส่วนข้อ 4 ไม่ต้องพูดถึง ยุ่งยากที่สุดเลย

สำหรับผม เสียเวลาไปนานมากกว่าจะได้คำตอบ

          อาจารย์ธงชัยบอกว่าเคยมีคนเก่งที่เรียนจบวิศวะ ใช้เวลาทั้งคืนหา กว่าจะ

ได้คำตอบโจทยข้อ 4 นี้ ...

          ข้อคิดที่ผมได้จากโจทย์ของอาจารย์ธงชัยก็คือ ....

1. ทุกปัญหามีทางออก ถ้าใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแตกต่างจากเดิม

2. บางครั้งเรื่องที่ยากที่สุด อาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็ได้

3. เมื่อเจอปัญหาอย่าเพิ่งบุ่มบ่าม รีบเข้าไปแก้ไขทันที ให้ถอยออกมาทบทวนดู

    ให้ดีก่อนว่า มองปัญหานั้นให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน 

4. ในปัญหาใด ๆ ก็ตาม มักมีทางแก้ไข มีทางออก ที่อยู่จากปัญหานั้นเสมอ เรา

    จึงควรฝึก Look for the solution with in the problem.

5. อย่าคิดแบบเดิม อย่าทำแบบเดิม ถ้าต้องการแก้ปัญหาใหม่

    (Think Different and Do Different for Different Result) 

... ผมถูกใจ ชอบใจ โจทย์ของอาจารย์ธงชัยมาก ๆ เลย ขอขอบคุณอาจารย์อีก

ครั้งที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ ผมขอนำมาเล่าในบล็อก และขอเอาไปใช้ในห้องฝึก

อบรมด้วยนะครับ 

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net