วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอบคุณที่ปันใจ...เพื่อรอยยิ้มที่สดใสของน้อง ๆขอบคุณที่ปันใจ...เพื่อรอยยิ้มที่สดใสของน้อง ๆ

 ด้วยความเร่งรีบและระยะเวลากระชั้นชิด ในโครงการมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อน้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างไพรงาม จังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกพายุพัด ทำให้ต้นไม้โค่นทับอาคารทั้งหลังพังเสียหาย ข้าวของก็ไม่มีอะไรเหลือ

 อันเนื่องมาจาก ทางชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค ได้มีโครงการจะออกค่ายเพื่อชุมชนอยู่แล้ว โดยการจะไปมอบผ้าห่มจำนวนหนึ่ง และก็ได้สถานที่จังหวัดชัยภูมิ โดยการประสานงานจาก บล๊อกเกอร์Nuphong26 หนุ่มใหญ่ผู้ใจดีมีน้ำใจอันงดงาม พร้อมกับการประสานงานอย่างพร้อมเพรียง จึงได้จุดหมายเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง คือการไปช่วยเหลือน้อง ๆ ด้วยการนำสิ่งจำเป็นไปมอบให้

 ระยะเวลาเพียงแค่ ๕ วัน ในการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการนี้ แต่มีผู้บริจาคเงินมาเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นอันได้แก่ ที่นอนสำหรับเด็ก ชุดของเล่นทราย ของเล่นเด็ก ชุดหนังสือนิทาน ชุดสมุดคัด ก ไก่ และA-Z  และอื่น ๆ มีรายชื่อผู้บริจาคดังต่อไปนี้

๑. คุณศุภสิทธ์ สุขนินทร์ บริจาค ๓,๐๐๐ บาท

๒. บล๊อกเกอร์ Chai Manu (ชัย แมนยู) บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

๓. บล๊อกเกอร์ ครูอ๊อฟ บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

๔. บล๊อกเกอร์ เม็ดดิน บริจาค ๕๐๐ บาท

๕. บล๊อกเกอร์ สิริปตี บริจาค ๕๐๐ บาท

๖. บล๊อกเกอร์ พร สิงห์มือซ้าย บริจาค ๓๐๐ บาท

๗. คุณอวยพร บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

๘. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๔๐๐ บาท

ได้นำไปซื้อ ที่นอนเด็ก จำนวน ๔๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท หนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน ๑,๑๖๐ บาท ได้รับส่วนลดเหลือ ๑,๐๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่าย ๕,๕๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๑,๙๐๐ บาท ซึ่งจะนำไปสมทบทุนในการทำโครงการอื่นต่อไป ส่วนของเล่นและอุปกรณ์บางส่วนนั้น คุณยอดยิ่ง ดุมเพชร คุณอัจฉรา วงษ์วานิช ได้ซื้อมาบริจาค

นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคมาทางคุณชมพู่ ประภัสสร เรืองพงษ์ศิริ เป็นำจำนวนเงินราว ๗,๐๐๐ บาท โดยจะนำไปทำกิจกรรมอื่น ซึ่งอาจจะเป็น การสมทบทุนสร้างห้องสมุด โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ แล้วจะนำเรื่องมาเสนอต่อไปครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณา และยังมีอีกหลายท่านที่กรุณา มีความประสงค์จะมอบเงินบริจาค แต่เนื่องจากว่าเราพอแล้ว จึงได้ระงับการบริจาคไว้ก่อน รอโอกาสหน้านะครับ ซึ่งจะเป็นโครงการสร้างห้องสมุดดังที่กล่าวแล้ว แน่นอนครับ

ขอบุญกุศลส่งให้มีความสุขความเจริญกันถ้วนหน้านะครับ จากน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ ไม่น่าเชื่อว่า แลกได้กับร้อยยิ้มอีกหลายสิบกว่าชีวิต ที่ดูจะมีความสุขกับของที่ได้รับ และมีอุปกรณ์สำหรับพวกเขาอย่างพอเพียง ขอบคุณคณะเดินทาง คณะเจ้าภาพทางคุณภานุพงษ์ เร่งรัดกิจ (Nuphong26) คณะครูอาจารย์ที่มาต้อนรับ คณะชาวบ้าน และเด็ก ๆ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุก ๆ ท่านครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย มัชฌิมาปกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net