วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สารบัญโหรา


    สารบัญ

ภาคที่ 1 การอ่านพื้นดวงชะตากำเนิด

  โหราศาสตร์คืออะไร
  ประวัติและความเป็นมาของวิชาโหราศาสตร์
  โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนในประเทศไทย
  จักรวาลวิทยา
  เอกภพ
  สุริยจักรวาล
  โลก
  มนุษย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมิติของมนุษย์
  พิกัด ตำแหน่ง  บนโลก
  เวลา
  จุดอ้างอิง
  จุดเจ้าชะตาต่างๆ
  ราศี
  ภพ หรือ  เรือนชะตา
  ปฏิทินโหราศาสตร์
  การผูกดวงชะตา
  ประเภทของดวงชะตา
  โปรแกรมโหราศาสตร์
  จานคำนวณแบบต่างๆ
  เครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้งานโหราศาสตร์
  ดาวเคราะห์  วงนอก  วงใน
  ปัจจัยทางโหราศาสตร์อื่น
  ดาวทิพย์
  ธาตุ
  เพศ หยิน หยาง
  คุณะ
  ทิศ
  ขั้ว
  รูปสีและการแฝงซ่อน
  การเกิด-ดับ
  การกลืนกันของปัจจัย
  กลางวัน-กลางคืน
  ซีก-ฟาก
  เรือนว่าง ราศีว่าง
  การแบ่งซอยย่อยทางจักรราศี
  การโคจรไปสู่
  การคุมตำแหน่ง
  มุมสัมพันธ์แบบต่างๆและความหมาย
  ระนาบ
  จุดตัดในแต่ละมิติ
  ระยะวังกะ
  เส้นแบ่งเรือน
ดาวชุมนุมเรือนชุมนุมราศี
ปัจจัยไร้มุม
ลักษณะลีลาการโคจรของปัจจัย
ปัจจัยในราศี
ปัจจัยในเรือนชะตา
ฤดูกาล

แกนโลกแบบต่างๆ
ดาวเกษตร และ เจ้าเรือน
ศูนย์รังสี (
Midpoint และ Half Sum)
แกนดาว
  แขนดาว และการเชื่องโยง
จุดอิทธิพล
การตีความจุดอิทธิพล ในรูปแบบต่างๆ
จุดสัมพันธ์ปัจจัย 4 ตัว

จุดสะท้อน
จุดเจ้าชะตาพิสดาร
ดวงจันทร์
ราหู
เกตุ
จุดเวอร์เทค
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์แคระ
องค์ลาภหรือจุดอารเบียน
เรือนชะตาลัคนา
เรือนชะตาเมอริเดียน
เรือนชะตาเมษ
เรือนชะตาราหู
เรือนชะตาอาทิตย์
เรือนชะตาจันทร์
เรือนชะตาดาวเคราะห์
เรือนชะตาสัมพันธ์
เรือนชะตาพลาสิดุส

ดาวเด่นในดวงชะตา
เรื่องเด่นในดวงชะตา
วัยอายุและลำดับเหตุการณ์ตามดวงชะตา
วงรอบแบบต่างๆและเงื่อนไขแห่งวัยกาล

วิธีอ่านเรือนชะตาและปัจจัยแบบบูรณาการ
ระบบจานคำนวณ 2 ชั้นแบบ จรัญ  พิกุล
การวิเคราะห์พื้นดวงชะตา
ไวยากรณ์ภาษาดาว
คำกุญแจ
ตัวประธานและกริยา
ตัวขยาย
ตัวเชื่อมโยง
อนุประโยคและประโยคสมบูรณ์
ลำดับในการให้ความหมาย
เรื่องที่ดวงชะตาบอกและการตีความตามเรื่องที่ประสงค์
วิเคราะห์ลำดับเหตุและผลในการออกความหมาย

การตีความภาษาดาวสู่ภาษาคนร่วมสมัย
การอ่านนิสัยใจคอเจ้าชะตา

การอ่านความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับเจ้าชะตา
มิติและมุมมอง
สุขภาพและโรคประจำตัว
คู่ครอง ความรัก เพศสัมพันธ์
หลักทรัพย์และรายได้
การงานและกิจกรรมหลักและรองของเจ้าชะตา
สิ่งแวดล้อมตัวเจ้าชะตา
กรรมเก่าและชะตากรรมรังแก
ภาพจบชาติก่อนและภพหน้า
บริวารและลูกน้อง
เจ้านายและผู้มีอิทธิพล
จุดเด่นในดวงชะตา
จุดอ่อนในดวงชะตา
ลีลาชะตาชีวิตในภาพรวม
จุดสูงสุดและต่ำสุดในวัยต่างๆ
ระยะวัยวิกฤติ
ดวงชะตากลับแกน
โลกส่วนตัว ของโปรดและความลับ
จิตวิญญาณและสิ่งที่โหยหา
เงื่อนไขกรรมในดวงชะตา
การหาเงื่อนไขทดแทนตามหลักโหรา
จานคำนวณ 2 ชั้น แบบ 7.30 องศา และ 3.45 องศา
การอ่านพื้นดวงชะตาแบบพิศดาร
ดวงสมพงษ์
การหาเวลาเกิดที่แท้จริงจากเงื่อนไขเหตุการณ์ต่างๆ

ภาค 2  ว่าด้วยดวงวัยอายุและดวงจร

ดวงคาบสุริยุปราคา
ดวงวัยอายุจาก Lunar Phase
วงรอบจากกรรมตามอายุขัย
วงรอบวัย
Synodic  Period ของ ดาวเคราะห์ดวงนอก
วงรอบวัย Siderial  Period ของ ดาวเคราะห์ดวงนอก
มุมแรงระหว่างดาวใหญ่
ดวงคาบเวลาของดาวใหญ่ย้ายราศี (
Ingress )
ดวง
Primary Progressed
ดวง Secondary Progressed
ดวง True Tertiary Progressed
ดวง Minor Progressed
ดวง Solar Return
ดวง New Moon
ดวง Full Moon
ดวง First Quarter
ดวง Diseminating
ดวง Third Quarter
ดวง Crescent
ดวง Balsamic
ดวง Gibbous
ดวง Lunar Return
ดวงจรปัจจุบัน (Transit )
ค่าโค้งสุริยยาตร์ ( Solar Arc ) วี1
เมษ วี1
, เมษ วี 2 , เมษ วี1/2 ,เมษ V2/2,เมษ V/V1  ,เมษ V/V2
ดวงจรสุริยยาตร์
  ( Solar Arc Directed )
ค่าโค้งจันทรยาตร์ ( Lunar Arc )
ดวงจรจันทรยาตร์
  (Lunar Arc Direction )
MidPoint  Listing
Difference  Listing
5000 Planetary Listing
การเข้ารูปของปัจจัย (
Planetary Picture )
การครบวงจรแห่งปัจจัย
การอ่านเปรียบเทียบดวงสัมพันธ์ 2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น
การเรียงลำดับเหตุการณ์
ดวงที่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์สำคัญของเจ้าชะตา
การไล่หาตามลำดับเวลา

การหาวันสำคัญทั้ง 8 แบบ
การหาเวลาเกิดเหตุตามประสงค์
ระยะคลาดเคลื่อนของเวลา
ตัวช่วย ตัวเร่ง และตัวแปร ของเหตุการณ์
การประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์เชิงวิเคราะห์
ฤกษ์ดีและฤกษ์ร้าย
การหาฤกษ์งามยามดี

โดย หมอเอ้

 

กลับไปที่ www.oknation.net