วันที่ พุธ ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความยุติธรรมมันช่าง ห า ย า ก เหลือเกินในโลกปัจจุบัน (เอนทรี่นี้ขอไว้อาลัยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุรถตู้โดนชนบนโทลเวย์ค่ะ)


ได้ดู ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน

ข่าวรถตู้ถูกรถเก๋งซีวิคชนบนโทลเวย์แล้วมีหลายความรู้สึกเหลือเกินค่ะ

.

.

ความรู้สึกแรกเลยคือ  “ ส ง ส า ร ”

สงสารญาติพี่น้อง ครอบครัวของคนที่เสียชีวิต

เห็นเค้าร้องไห้กัน ใ จ แ ท บ ข า ด

ก็อดจะน้ำตาคลอไม่ได้

.

บางคนมีการศึกษาที่ดี

มีหน้าที่การงานที่ดี

อนาคตยังอีกยาวไกล

เป็นกำลังสำคัญขององค์กร

และเป็นที่รักของใครหลายๆคน

ก ลั บ ต้ อ ง ม า จ บ ชี วิ ต ล ง ด้ ว ย สิ่ ง ที่ ตั ว เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ

.

.

ความรู้สึกที่สองคือ  “ ส ล ด ”

ฟังข่าวเมื่อเช้าเค้าบอกว่า

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ดำ เ นิ น ค ดี กั บ เ ด็ ก ที่ ทำ ผิ ด ไ ด้

เนื่องจากอายุของเธอเพิ่งจะ 16 ปี!!!

.

ได้ฟังแล้วก็เกิดคำถามขึ้นในใจ

ทำไมพ่อ แม่ของเธอถึงยอมให้ขับรถ

ทั้งๆที่ เ พิ่ ง จ ะ ทำ บั ต ร ป ร ะ ช า ช น ม า ไ ด้ แ ค่ ปี เ ดี ย ว ? ?

เค้าเป็นห่วงลูกกันบ้างไหม?

.

.

ความรู้สึกที่สามก็คือ  “ เ จ็ บ ใ จ ”

เห็นภาพที่เด็กคนนั้นลงมา ยื น เ ล่ น บี บี อยู่ข้างรถเก๋งที่พังยับเยิน

ในใจก็คิดว่าตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่??

ทำไมภาพมันดูเหมือนว่าเธอไม่รู้สึกอะไรเลย

.

ยิ่งได้รู้นามสกุลของเธอ ยิ่งเข้าใจมากขึ้น

มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครก็ไม่สามารถเอาผิดเธอได้

ความรู้สึก เ จ็ บ ใ จ   เ จ็ บ แ ค้ น  แทนครอบครัวผู้สูญเสีย

มันยิ่งเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณ

.

ข่าวออกมาต่างๆนานา

ว่าอย่างโน้นอย่างนี้

เป็นเพราะเหตุนั้น เหตุนี้

ที่ไม่สามารถเอาผิดเธอได้

หรือพยายามปกปิด ชื่อ นามสกุล หรืออะไรก็แล้วแต่

.

อยากจะรู้จริงว่าถ้าเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือคนที่นามสกุลเดียวกับเธอ

ไม่รู้ว่าป่านนี้ ไอ้ อี คนที่เป็นคนชน มันจะไปอยู่รูไหน??

.

อย่างที่ใครหลายคนเค้าว่ากัน

คุ ก มี ไ ว้ ขั ง ห ม า   กั บ ค น จ น เ ท่ า นั้ น ! ! !

.

.

ชีวิตมันก็ประหลาดนะค่ะ

คนผิดกลับได้รับการปกป้องจนถึงที่สุด

สาเหตุเพราะ  น า ม ส กุ ล เ ธ อ ใ ห ญ่ คั บ ฟ้ า

เลยทำให้คนตาย ต้ อ ง ต า ย ฟ รี ! ! !

.

.

ในความคิดเห็นส่วนตัว

สิ่งที่อยากให้เธอคนนั้นทำมากที่สุดก็คือ

ชี้ แ จ ง

ย อ ม รั บ

และ ข อ โ ท ษ

มันจะเป็นการดีซะกว่าเงียบหายโดยการใช้นามสกุลของพ่อ แม่ มาช่วยให้พ้นผิดไป

.

.

และท้ายที่สุดนี้

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยค่ะ

โดย LittleGrass

 

กลับไปที่ www.oknation.net