วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ว่าจะไม่เขียนถึงเธอ..แพรวา.จ๋า...เงินง้างกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกนะเจ้าBB...?


ว่าจะไม่เขียนถึงเธอ..แพรวา..ทำให้ฉันขยาดนั่งรถโดยสาร...?


.........เป็นข่าวเศร้าของสองสามเช้านี้สื่อมากมายทั้งทางไทยทีวี...

ทุกช่องและสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งโลกออนไลน์กับญาติผู้เสียชีวิต..

บนทางด่วนโทลเวย์ เส้นทางที่ฉันผ่านประจำ อเนจอนาจกับเรื่อง...

ที่เกิดแค่ภาพที่เห็นมันจริงหรือนามสกุลใหญ่โตเห็นเรื่องคนอื่นตาย...

เป็นผักปลาไปได้...ฉันอ่านมันตั้งหลายสิบรอบแพรวาเธอไม่สม...

ชื่อแพรวาเอาเสียเลย...


........แปดชีวิตที่สูญเสียไปในวันนี้ สูญเสียทรัพยากรทรงคุณค่า ...

ศูนย์สถาบันนิติเวชวิทยา ข้างที่ทำงานของฉันดูเศร้าสร้อย...

 ไม่อยากพบภาพเหล่านี้ น้ำตาเสียงร้องไห้ระงมจากญาติของ...

ผู้จากไปอายุสิบหกปีพ่อแม่อนุญาติให้ลูกขับรถได้แล้วหรือนั่น...

หรือว่าบ้านนี้เมืองนี้มีตังค์ก็ทำไรได้ดั่งพวกตน....ถามฉันว่าผิดไหม...

ผิดเต็มประตู...แต่เชื่อเหอะลอยนวลกฎหมายเมืองไทยนะหรือ...

จะสู้กฎเงินของสกุลใหญ่โต....

........พ่อกำลังเคลียร์นักข่าวอยู่นะเซ็งเลยอะรถเราไปเฉี่ยวรถตู้...

อัพไปแล้วนะเฟสบุ๊คนะเหมือนในหนังเลย โห...อ่านแล้วเซ็งส์เป็ด...

กับสมองกลวงของ แพรวา ณ.อยุธยาเลยอะเธอ...สิบหกเองขับรถ...

ได้แล้วฉันสี่สิบสองยังไม่กล้าเลยอะเธอขับรถอะนะอะนะ...

ผิดก็ว่าไปตามผิด ฉันยังเชื่อมั่นแม้กฎหมายจะเอาผิดไมได้...

ฉันยังเชื่อกฎแห่งกรรม...

........แพลนมากมายว่าจะเดินทางไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ ในช่วง...

ปีใหม่และวันสุดสัปดาห์ของแต่ละเดือน โหยเกิดเหตุแบบนี้กับเรื่อง...

เช่นนี้ ฉันจะยังกล้าแบกเป้ตะลอนทัวร์ไหมหนอ  ของคนที่ไร้จิต...

สำนึก หรือว่าเห็นคนอื่นตายเป็นผักเป็นปลา ไร้ค่า ไม่ใช่คนแล้ว...

หละ หรือว่าเธอตระหนกตกใจแพรวาเลยต้องบีบี.....

พ่อจ๋านักข่าวเค้าว่าหนูจะได๋...ๆ...

.........ขอไว้อาลัยแด่ผู้สูญเสียทุกชีวิตและขอยกมาตราฎหมายนี้...

มาเพื่อจะแจ้ง...กฎหมายเอาผิดเธอไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมจะฝังใจ...

เธอไปตลอดชีวิต...ตอนนั้นอย่ามาพูดว่าเซ็งส์เป็ดหละกัน...

แม่แพรวาดอกจิก....


ตัวอย่างบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...

หมวดละเมิด

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น...

 โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี...

 อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี...

 ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 422 ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่ง...

 กฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ผู้ใดทำการ...

 ฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด ....

มาตรา 429 บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ ...

หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดา...

หรือผู้ อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย ...

เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร...

แก่หน้าที่ดูแล ซึ่งทำอยู่นั้น......


โดย จ่าจินต์

 

กลับไปที่ www.oknation.net