วันที่ เสาร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปีนี้ 2554 หมอภิญโญว่า "ฝ่ายบริหารเป็นอริต่อดวงเมือง สภาฯ เกิดเหตุมรณะ คอร์รัปชั่นผุดราวดอกเห็ด รัฐบาลเป็นหนี้มหาศาล "


 


“ปีเถาะ ธาตุทอง(เก๊)” ปีนักษัตรกระต่าย ตกอยู่ในธาตุทอง แท้จริงแล้วเป็นเพียงทองชุบ ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนเมืองวิ่งเข้าสู่ภพมรณะ ตามหลักโหราศาสตร์ จากการวิเคราะห์ของ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ โหรชื่อดัง ฝ่ายบริหารเป็นอริต่อดวงเมือง สภาฯ เกิดเหตุมรณะ คอร์รัปชั่นผุดราวดอกเห็ด รัฐบาลเป็นหนี้มหาศาล เกิดวินาศกรรมทางอากาศ ฟ้ามืดมัวหม่น แผ่นดินทรุด เหตุเภทภัยเทียบเท่าปีขาล...
       
       ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ได้ถือเอาดวงพระฤกษ์วางเสาหลักเมือง ในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลารุ่งเช้าและเก้าบ่าย (06.54 น.) ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล จุลศักราช 144 ตรงกับลัคนาราศี เมษ 
       
       ในปีพุทธศักราช 2554 ดวงเมืองก้าวเข้าสู่ปีที่ 230 ดาวพฤหัสบดีเพ็งเล็งตามเส้นของราศีมีน ซึ่งเป็นภพวินาศกับดวงเมือง ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ดวงเมืองจึงไม่สู้ดีนัก แต่ยังคงประคับประคองให้เมืองได้อยู่รอดปลอดภัยได้
       
       ผ่าดวงเมือง “ราหูมรณะ” 
       
       สำหรับราหูที่เข้ามาโคจรในดวงเมือง เมื่อปีที่ผ่านมา ราหูโคจรอยู่ในราศีธนู ซึ่งอยู่ในจุดศุภะของดวงเมือง หมายถึงความสงบร่มเย็น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อราหูเข้ามาอยู่ตรงนี้แสดงว่ามาทำลายความสุขสงบอยู่ประมาณหนึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาคนไทยจะได้พบเห็นกับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น 
       
       เมื่อ ราหูอยู่ที่ราศีธนูจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 หลังจากนั้นราหูจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิก เป็นภพมรณะกับดวงเมือง อาจจะฟังดูแล้วน่ากลัว ว่าดวงเมืองเป็นมรณะ แต่ในความหมายที่แท้จริงของ “ราหู” หมายถึงความลุ่มหลง มัวเมา โมหะเกิดความมืดมัว ครองสติไม่ได้ เดินไม่ตรงทาง แต่เมื่อ “ราหู” เข้าสู่ “ภพมรณะ” จะกลับกลายเป็นเรื่องดี ราหูดับลง ความลุ่มหลงมัวเมาของคนไทยจะน้อยลง รู้สำนึก มีสติ ความระลึกได้ มีความรู้ตัวมากขึ้นกว่าเดิม
       
       แม้ว่าจะเข้าสู่ภพความสำเร็จ แต่ก็ไม่ได้มากนัก ถือว่ายังคงประคองให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยมาได้ อายุเมืองที่เข้าสู่ปีที่ 230 ดาวพฤหัสบดีเป็นเดช ประเทศน่าจะได้รับผลดีเป็นที่เข้าใจต่อนานาชาติ ทำให้มีการยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้นกว่าปี 52 และ 53 ที่ผ่านมา 
       
       ดาวพฤหัสบดีทับดวงอาทิตย์ ซึ่งดวงอาทิตย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าเรือน ปุตตะ ในตำราโหราศาสตร์ ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของประเทศ ช่วงวันที่ 4/5/54 ส่งผลต่อราชาโชค รัฐบาลไทยในช่วงนั้นส่งผลที่ดี ในเรื่องการจัดอบรมสัมมนา นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการศึกษา 
       
       วงการศึกษาจะมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น กิจการทางด้านการศึกษาจะมีผลดีขึ้น วงการแพทย์ เรื่องปัญหาทางการแพทย์ สาธารณะสุขที่ยังคาราคาซัง เมื่อ 2-3 ปีก่อน จะหาข้อยุติได้ แพทย์ สถานพยาบาลก็จะดีขึ้น 
       
       ด้านกฎหมาย สามารถหาข้อบังคับในเรื่องของกฎหมายได้ด้วยดี เนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ดี มีการบังคับใช้ที่ได้ผลดีมาก โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้ง อย่างน้อยก็ได้ใช้ดุลพินิจในการไตร่ตรองมากยิ่งขึ้น
       
       ด้านการสื่อสาร การท่องเที่ยว จากเดิมที่มีปัญหา ทำท่าจะดีแต่ก็ยังคงสะดุด เมื่อดาวพฤหัสบดีเข้าทับลัคนาเมือง เรื่องต่างๆ จะดีขึ้น การท่องเที่ยว กิจการที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากดาวพฤหัสบดี ส่งผลเกี่ยวพันไปถึงเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
       
       การเมือง 
       ดาวสภาฯ ดับสิ้นชีพ
       
       ในช่วงราศีเมษ ดาวพฤหัสบดีอยู่ในช่วงที่สัมพันธ์กับราหู ดังนั้นในวันที่ 13 เมษายน 2554 ราหูเป็นเจ้าเรือนที่ 11 ของดวงเมือง หมายถึงดวงของรัฐสภา ส่งผลต่อสภาผู้แทนราษฎร ดาวพฤหัสบดีจรเข้ามาทับราหู หมายถึงเรื่องของกฎหมาย ก็จะกระทำต่อรัฐสภา มีการใช้อำนาจทางกฎหมายกระทำต่อรัฐสภา ส่อมีการยุบสภาเกิดขึ้น มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
       
       ดาวที่เข้ามาในช่วงราชาโชค ผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศคนต่อไปอาจจะเป็นคนดี คนเก่งที่เข้ามาบริหารร่วมกัน เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวครู น่าจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่แก่ประชาชน จะได้มีสิ่งดีดีเข้ามาสู่ประเทศ ทั้งเรื่องการเมือง การดำเนินชีวิต หากได้คนในลักษณะนี้เข้ามาดูแลบริหารประเทศจะยิ่งช่วยให้ดีขึ้นและมีความเข้าใจกัน ปัญหาความขัดแย้งจะที่เกิดจะเบาบางลงได้ 
       
       ดาวพระเสาร์โคจรเข้าสู่ราศีกันย์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ซึ่งราศีกันย์เป็นภพอริของดวงเมือง ซึ่งเป็นปัญหา อุปสรรค ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนกรรมะ ส่งผลต่อด้านการบริหารแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ บ้านมือง กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภพอริ หมายถึงปัญหา 
       
       ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศในช่วงนี้ย่อมเข้าสู่ปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไข คนที่จะอยู่ได้ในดวงเจ้าเรือนนี้จะต้องมีสติในการแก้ไขปัญหา ใฝช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการแก้ไข 
       
       อย่างไรก็ตาม ราหูเข้าแทรกรัฐสภา ตามตำราแล้ว หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐสภา อย่างที่ตั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ตัวบุคคล มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้เข้าที่เข้าทาง แต่ที่สำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภา ซึ่งมีดวงมรณะ มีการตายเกิดขึ้น เมื่อดาวรัฐสภามีการตาย เพราะฉะนั้นคนในสภาก็น่าจะมีการสูญเสียบุคคลในรัฐสภาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมมากกว่าปกติ เมื่อดาวสภาฯ สมาชิกสามัญ ผู้แทนราษฎร เข้าสู่ภพมรณะ 
       
       มีปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะ ซึ่งโดนราหูเล็งอยู่แล้ว เรื่องการคอรืรัปชั่นครั้งใหญ่จะปรากฏขึ้นมาเป็นข่าวในหลายๆ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ๋ในระดับประเทศอีกด้วย
       
       นายกฯ คนใหม่ ดูดีมีความรู้
       
       สำหรับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะต่อประเทศไทย จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนเก่ง เฉลียวฉลาด มีความรู้ความเข้าใจ ทีมงานจะดีกว่าเดิม รัฐบาลชุดใหม่จะดีกว่าพรรคร่วมรัฐบาล คนต่อไปจะต้องมีความสามารถ ได้คนที่ดาวเป็นครู อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนเก่าเอาไปชุบให้ดูใหม่ หรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ดูดีกว่าที่ผ่านมา แม้ว่าดวงของคนเก่าจะยังมีสิทธิ์แต่ถ้าได้คนใหม่จะทำให้ประเทศดูดีกว่าเดิม 
       
       เศรษฐกิจ
       
       รัฐฯ เป็นหนี้มหาศาล
       
       ย้อนไปถึงดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวธาตุดิน ตกในที่นั่งราศีธาตุไฟ เมื่อดินถูกไฟเผา จะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ขึ้นมา กิจการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างจะมีการพัฒนาไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น กิจการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดฯ ที่พักอาศัย ซึ่งอาจจะเคยมีปัญหามาในปีก่อนๆ เมื่อเข้าสู่ปีนี้จะดีขึ้น มีเรื่องของผลประโยชน์การเลือกใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้น เพื่อให้ประเทศมีการสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นอีก
       
       นอกจากนี้ดาวเสาร์ยังคงเล็งดาวพระศุกร์ ซึ่งเป็นดาวการเงินของประเทศ คลังของประเทศ ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการเงินการคลัง โดยเฉพาะเงินที่มีการใช้จ่ายออกไปมาก ในการพัฒนาประเทศเพื่อปรับปรุงและฟื้นตัว จึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินการคลัง 
       
       กระทรวงการคลังและรัฐบาลมีการร่วมมือกันหารายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการกู้หนี้ ยืมสินครั้งสำคัญจากต่างชาติ เป็นจำนวนเงินที่มหาศาล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง และยิ่งไปกว่านั้น วิธีการหาทางออกของรัฐบาล อาจจะมีวิธีการหาเงินที่แยบยลกว่าปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วอาจจะใช้วิธีที่มีการออกพันธบัตรแต่ปีใหม่นี้จะมีวิธีที่พิสดารกว่าที่ผ่านมา
       
       ความเป็นอยู่ของประชาชน ถูกดาวเสาร์เล็ง จะมีความอึดอัด ความตึงเครียด เพราะดาวศุกร์เล็งดาวเสาร์ ปัญหาเรื่องของผลผลิตจะเกิดขึ้น มีปัญหาสินค้าราคาแพง ผลผลิตน้อยลงกว่าเดิม สินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น เงินจะเพิ่มเข้สู่คนในระดับสูงมากกว่าคนระดับรากหญ้าทำให้ประชาชนเริ่มมีหนี้สิน ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากขึ้น มีความรอบคอบทางด้านการเงิน หนี้สินในระดับประชาชนมีมากขึ้น หนี้สินเยอะทั้งประชาชนและรัฐบาล จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเกิดขึ้น
       
       อุบัติภัย-อุบัติเหตุ
       
       ฟ้ามืด ดินทรุด
       
       ปี 2553 ที่ผ่านมา มีเรื่องทางด้านอุทกภัยเกิดขึ้นมา ซึ่งยังคงส่งผลต่อเนื่อง มาตั้งแต่ต้นปี ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าดาวอาทิตย์ ดาวอังคาร ราหูโคจรเข้ามาสู่กลุ่มในราศีธนู ซึ่งเป็นราศีในธาตุไฟ ดาวอังคารและราหูอยู่ในธาตุลม เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยค่อนข้างมากในช่วงต้นปีปลายปี 
       
       ในวันที่ 4 มกราคม 2554 จะมีการเกิดสุริยุปราคา ที่บริเวณ 19 องศา 38 ลิปดา จะเกิดอุบัติภัยเกิดขึ้น ราศีธาตุไฟ จะส่งผลให้บรรยากาศในช่วงของปีใหม่นี้ มีการแปรปรวน โดยเฉพาะสุริยุปราคา ดินฟ้ามัวมืด เกิดการเปลี่ยนแปลง คล้ายเมืองไทยตกอยู่ในเงามืดดำอันมหึมา อากาศเปลี่ยนแปลง แปรปรวน อากาศร้อนกลับเย็น ซึ่งต้องระวังสุขภาพเป็นอย่างมาก
       
       ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าราศีกุมภ์ ถึงราศีมีน ช่วงนี้เองเป็นช่วงที่จะก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางอากาศ การเดินทางทางอากาศต้องระมัดระวังให้มาก ตัวแทนของดาวตกในราศีธาตุลม และมีดาวมฤตยูโคจรเข้ามาเจอกัน เกิดอุบัติภัยทางอากาศ ระวังเรื่องของเครื่องบินตก มีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นในตัวท่าอากาศยานได้
       
       หากมองถึงเรื่องลม ต้องระมัดระวังช่วงฤดูร้อน อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนที่รุนแรงมากกว่าครั้งอื่นๆ ซึ่งต้องระมัดระวังไว้หน่อย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน -สิงหาคม ในช่วงนี้จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาพร้อมกับสุริยุปราคาในช่วงราศีธาตุดิน ระวังเรื่องแผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ดินถล่ม การเสียหายของดิน อาจจะก่อให้เกิดตึกถล่ม สิ่งที่ต้องดูแลคือระวังการก่อสร้างให้ดี
       
       ดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีเมถุน ธาตุลม สัมพันธ์กับดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ ก็ต้องระวังการเดินทางที่จะต้องใช้ความเร็ว อุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟ กลางปีมีอุบัติภัยทางน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของเมืองไทยที่จะต้องเจอ และปัญหาภัยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือเรื่อง วาตภัย เมื่อเทียบกันแล้ว ก็ยังคงน้องๆ ปี53 อยู่ดี อาจจะมักช่วงพีกหนักของอุบัติเหตุ เภทภัยที่ต้องระวังคือ วันที่ 9 กันยายน 2554-31ตุลาคม 2554 ระวังเรื่อการรถไฟ การบิน ระวังให้มาก 
       
       อาชญากรรม-ภัยสังคม
       ผู้คนสงบ บ้านเมืองร่มเย็น
       
       ราหูส่งผลจ่อให้เกิดความวุ่นวาย มีความเหลวแหลก สังคมมีปัญหา เกิดความรุนแรงขึ้น เรื่องม็อบมีให้เห็น แต่ก็ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา เมื่อช่วงที่ดาวอังคารเล็งดาวเสาร์ ช่วงวันที่ 15 มีนาคม-19 พฤษภาคม 2554 จะมีม๊อบที่รุนแรงเกิดขึ้น แต่ความรุนแรงไม่เท่ากับการปะทะที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
       
       เรื่องภัยสังคมน่าจะเป็นปัญหาหนักเพียงแค่ช่วงต้นปี เรื่องของศีลธรรมไม่ค่อยสู้ดี จนถึงเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นผู้คนก็จะเริ่มหันไปสนใจศีลธรรมมากขึ้น คอยส่งเสริมช่วยให้คนเข้าสู่ธรรมะ ผู้คนเข้าสู่ครรลองครองธรรมมากขึ้น มีความใจเย็นมากกว่าเดิม
       
       ดาวราหูเข้าสู่ภพมรณะ ความลุ่มหลงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เรื่องราวสังคมจะดีมากขึ้น ดาวจริยธรรมทับราศีเมษ เรื่องศาสนาผู้คนให้ความสนใน ศึกษาหาความรู้ หลักในการดำเนินชีวิต ผู้คนเริ่มมีจิตสาธารณะประโยชน์มากขึ้น มองอะไรในแง่ดี ให้สังคมสงบเรียบร้อยบ้าง
       
       ประวัติ 
       
       ชื่อ - สกุล นายภิญโญ พงศ์เจริญ 
       อาชีพ : ทนายความ ใบอนุญาต 1403/2523 (เนติบัณฑิตยสภา) ใบอนุญาต 9684/2529 (สภาทนายความ) 
       สำนักกฎหมายภิญโญ พงศ์เจริญ เลขที่ 808/73 ซอยตาลเดี่ยว หมู่บ้านซื่อตรง 39 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2948-8893, 0-2377-4622, 0-1434-1314
       -ประธานกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายคุปคุณ จำกัด โทร 02-9352542
       - อาจารย์พิเศษ
       - นักโหราศาสตร์
       
       ตำแหน่ง
       - นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ(2540-ปัจจุบัน) 
       - ไวยาวัจกรวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร 
       - กรรมการวัดราชนัดดารามวรวิหาร (สมัยพระราชปัญญารังสี (เอี่ยม ธัมมะภาโร) เป็นเจ้าอาวาส) 
       - ประธานกรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนวัดราชนัดดา
       - อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง,โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นและภาค พยากรณ์ ณ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร 02-2210622, 02-2217660
        
       ข่าวโดย ทีมงาน M-Lite/ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
       
       ภาพโดย  ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์

โดย แมวหน้าโรงหนังลุง

 

กลับไปที่ www.oknation.net