วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นโยบายประชานิยม จะล้มเหลวและหมดไป ถ้าประชาชนช่วยกันจริงๆ


นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ  ที่มีให้เห็นได้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางในสังคมการเมืองไทยขณะนี้  จะต้องมีเรื่องของการให้การแจก และการบริการต่างๆ  กับประชาชน  ซึ่งบางครั้งจะเห็นได้ว่าเป็นการนำเงินมาแจกกันเกือบๆ จะโดยตรง   อย่างคาดไม่ถึงว่าจะต้องเอาอกเอาใจประชาชนมากมายประมาณนั้น   สิ่งเหล่านี้เราเรียกกันว่านโยบายประชานิยม    หรือจะเรียกอย่างอื่นตามที่จะได้ผู้บัญญัติคำขึ้นมาใหม่  ให้ฟังดูดีหรือไพเราะมากขึ้นเท่านั้น

นักการเมืองที่ชื่นชอบกับการนำนโยบายประชานิยมมาใช้   เพราะได้เห็นแล้วว่าจะมีผลต่อกระแสนิยมในการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพ  และสามารถขยายเขตกระแสความนิยมดังกล่าวไปได้อย่างกว้างขวาง  เท่าที่จะมีเงินหรืองบประมาณที่ทุ่มเทลงไปให้เหมาะสมสอดคล้อง กับจำนวนประชาชนที่มีอยู่หรือที่ต้องการ  นอกจากนั้นนโยบายประชานิยม  ยังไม่ต้องใช้ยุทธศาสตร์หรือการวางแผนการดำเนินงานที่สลับซับซ้อนมากนัก  เป็นกิจกรรมการเมืองที่ใครๆ ก็สามารถกระทำได้  ถ้ามีเงินหรือทรัพยากรที่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนโดยส่วนรวม ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับสูง  มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต  มีความฉลาด  รู้จักว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร   ซึ่งประชาชนที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมการเมืองเหล่านี้  สามารถร่วมมือร่วมใจกันให้นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ  หมดสิ้นหรือสูญหายไปได้  ด้วยการเรียกร้องขอให้พรรคการเมืองต่างๆ  ออกมาแจกมาแถม ให้บริการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพ   หลังจากนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งก็ช่วยกันทรยศหักหลังนักการเมือง และพรรคการเมืองเหล่านั้น  โดยไม่ลงคะแนนเสียงให้  เพียงเท่านี้นโยบายประชานิยมก็จะหมดไปจากสังคมการเมืองไทยแน่นอน

มันขึ้นอยู่ที่ประชาชนทั้งหลาย  จะให้ความร่วมมือกันทรยศหักหลังนักการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านั้นหรือไม่   ดังนั้นถ้าประชาชนมีความฉลาดขึ้นมากเร็วเท่าไร  นโยบายประชานิยมก็จะหมดไปเร็วเท่านั้น

โดย เพชรพรหมาฯ

 

กลับไปที่ www.oknation.net