วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"เฉลย" ภาพปริศนา พระรอง ตาคม ผิวคล้ำ "รู้มั้ยใครเอ่ย...เอกลักษณ์ ยลระบิล" Blogger เตาะแตะ กระแดะมาตอบจ๊ะ !!!


จากเอนทรี่ ""แจกรางวัล" มาเล่นเกมส์ "รู้มั้ยใครเอ่ย" กันเถอะ !!! (77)  ดาราผิดคล้ำ ตาคม สมชาย เจ้าของภาพปริศนา "รู้มั้ยใครเอ่ย" ครั้งนี้ได้แก่

เอกลักษณ์ ยลระบิล

เอกลักษณ์ ยลระบิล (กิ๊ฟ) เกิด ๘ มิถุนายน ๒๕๐๒ จ.ภูเก็ต จบการศึกษา  พาณิชยการสันติราษฎร์ พญาไท  และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานแสดง ตั้งแต่เรียนพาณิชย์ เล่นละคร โชว์ลีลาศ-ร้องเพลง

เริ่มออกโรงครั้งแรกที่หอประชุมรามฯ เรื่องเลือดสุพรรณ เป็นตัวเม็งราย (เรียนอยู่รามปี ๑) ขึ้นปีที่ ๒ จากรั้วรามฯ งานแสดงก็คงเดิม เริ่มละครการกุศลของมูลนิธิสายใจไทยเรื่อง "วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์" แสดงเป็นตัวนายมิ่ง (พญามิ่งเมือง) นอกจากแสดงในหอประชุมแล้ว ยังแสดงทาง ที.วี.ช่อง ๕ อีกด้วย และเป็นสาเหตุแห่งการก้าวเข้ามาสู่จอแก้วโดยคุณตรัยเทพ เทวผลิน

พอมารู้จักกับ กนกวรรณ ด่านอุดม จึงได้แสดงละครทีวีอย่างเต็มที่ โดยเป็นน้องพระเอกจากเรื่อง "จำเลยรัก" ตามด้วย "ตะวันสวาท" คู่กับ รัชนู บุญชูดวง กำกับโดย สะอาด เปี่ยมพงศานต์ ขณะนี้(๒๕๒๔) มีผลงานทางจอแก้วเรื่อง "ไฟในทรวง" แสดงคู่กับ พรพรรณ เกษมมัสสุ ช่อง ๕ สำหรับช่อง ๙ คุณสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เป็นผู้แนะนำให้แสดงละครเรื่อง "มายา" แสดงคู่กับเดือนเต็ม สาลิตุลย์  กำธร สุวรรณปิยะศิริ กำกับ

ทางด้านจอเงิน ค่ายไฟว์สตาร์ โดยรุจน์ รณภพ ติดต่อผ่าน กนกวรรณ ด่านอุดม นำเอกลักษณ์ ยลระบิล มาแสดงคู่กับ จารุณี สุขสวัสดิ์ เรื่อง "ปริศนา"

ซึ่งกำลังถ่ายทำ ก่อนที่จะเริ่มงานแสดงทางทีวี และภาพยนตร์ เคยเป็นนายแบบแฟชั่นและแบบโฆษณามาก่อน สินค้าแรกที่ได้เป็นนายแบบอย่างเต็มความภาคภูมิคือโฆษณารองเท้า "บาจา"

ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

(credit :: Internet และ http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8417806/A8417806.html)

Blogger เตาะแตะ  รับคะแนนไป 10 คะแนน ประเดิมเลยทีเดียว

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ พบกับปริศนา "รู้ไหมใครเอ่ย-๗๘" ได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้

ลำดับการเล่น และคะแนนรวม

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

รานี กรีนเบิร์กเพชรชมพู

8

8

ลักษณ์ อภิชาติrosawan

5

5

กฤษณะ อำนวยพรrosawan

10

15

ดวงชีวัน โกมลเสนsrdtrue

4

4

โจ เสมอใจเพชรชมพู

10

18

เด่นนภา จันทร์ยงแม่ยายมากับตามี

6

6

ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนครเพชรชมพู

6

24

ณัฐกานต์ เศรษฐบุตรarexy13

10

10

บอลลูน จีรุฒน์ ณ นครเพชรชมพู

7

31

๑๐

ดาริน กรสกุลเพชรชมพู

8

39

๑๑

ภัสสร บุญเกียรติrosawan

8

23

๑๒

ธานินทร์ ทัพมงคลลูกเสือหมายเลข9

8

8

๑๓

จีราวัจน์ จารุวิจิตรsrdtrue

10

14

๑๔

พิศมัย วิไลศักดิ์JoyGangster

5

5

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

๑๕

สมพล กงสุวรรณ

srdtrue

ฅนสยาม

5

5

19

5

๑๖

สิงห์ มิลินทราศรัย

srdtrue

10

29

๑๗

ขวัญภิรมย์ หลินเพชรชมพู

8

47

๑๘

เปียทิพย์ คุ้มวงศ์เพชรชมพู

5

52

๑๙

นัยนา ชีวานันท์rosawan

10

33

๒๐

อรัญญา นามวงศ์JoyGangster

10

15

๒๑

จารุวรรณ ปัญโญภาสลุงตุ่ย

10

10

๒๒

รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ลุงตุ่ย

5

15

๒๓

ปรางวลัย เทพโสธรเพชรชมพู

5

57

๒๔

อรสา พรหมประทานเพชรชมพู

10

67

๒๕

อโนเชาว์ ยอดบุตรภาษาไทย

10

10

๒๖

ฉี่เส้าเฉียนrosawan

10

43

๒๗

กรุง ศรีวิไล

srdtrue

10

39

๒๘

อภิรดี ภวภูตานนท์rosawan

10

53

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

๒๙

วิไลวรรณ วัฒนพาณิช

rosawan

10

63

๓๐

อดุลย์ ดุลยรัตน์

ลูกเสือหมายเลข9

8

16

๓๑

เทิ่ง สติเฟื่อง

rosawan

8

71

๓๒

ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

srdtrue

5

44

๓๓

พร้อมสิน สีบุญเรือง (พันคำ)

srdtrue

9

53

๓๔

ใหญ่ นภายน

srdtrue

10

63

๓๕

อธิป ทองจินดาเพชรชมพู

10

77

๓๖

ส.อาสนจินดา

srdtrue

10

73

๓๗

ล้อต๊อกเพชรชมพู

8

85

๓๘

ศรีสละ ทองธาราเพชรชมพู

10

95

๓๙

มิตร ชัยบัญชา

rosawan

10

81

๔๐

พิภพ ภู่ภิญโญJoyGangster

10

25

๔๑

สมหญิง ดาวราย

เพชรชมพู

9

104

๔๒

สมศักดิ์ ชัยสงคราม

เพชรชมพู

10

114

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

๔๓

บู๊ วิบูลย์นันท์

ภาษาไทย

10

20

๔๔

ทักษิณ แจ่มผล

เพชรชมพู

10

124

๔๕

น้ำเงิน บุญหนัก

rosawan

10

91

๔๖

กรรณิกา ธรรมเกษร

ภาษาไทย

10

30

๔๗

รอง เค้ามูลคดี

ภาษาไทย

10

40

๔๘

ศิรินทร์ทิพย์ ศิริวรรณ

rosawan

10

101

๔๙

ชูศรี มีสมมนต์ภาษาไทย

10

50

๕๐

อารักษ์ อมรศุภศิริ

rosawan

7

108

๕๑

ดอกดิน กัญญามาลย์

srdtrue

10

83

๕๒

พิราวรรณ ประสพศาสตร์rosawan

10

118

๕๓

เดือนเต็ม สาลิตุล

rosawan

10

128

๕๔

สมฤทัย กล่อมน้อยsrdtrue

10

93

๕๕

กาญจนา จินดาวัฒน์

rosawan

10

138

๕๖

ทรงวิทย์ จิรโศภิน

rosawan

10

148

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

๕๗

ธงชัย แมคอินไตย

srdtrue

10

103

๕๘

สุกัญญา นาคประดิษฐ์

rosawan

10

158 (๒)

๕๙

อำภา ภูษิต

JoyGangster

9

34

๖๐

ชาคริต แย้มนาม

เพชรชมพู

10

134

๖๑

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

เพชรชมพู

8

142

๖๒

ณ เดช คูกิมิยะ

srdtrue

10

113

๖๓

วงศกร รัศมิทัตแม่ยายมากับตามี

7

13

๖๔

ปรีชา ชนะภัย

เพชรชมพู

10

152

๖๕

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

เพชรชมพู

10

162

๖๖

ยืนยง โอภากุล

เพชรชมพู

10

172

๖๗

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

เพชรชมพู

10

182

๖๘

ดามพ์ ดัสกร

เพชรชมพู

10

192

๖๙

อครา อมาตยกุล

เพชรชมพู

7

199

๗๐

ทฤษฏี สหวงศ์

เพชรชมพู

6

205

ลำดับที่

เจ้าของภาพ

ผู้ทายถูก

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

คะแนนคอมเมนต์

ภาษาไทย

3

53

คะแนนคอมเมนต์

JoyGangster

32

66

คะแนนคอมเมนต์

แม่ยายมากับตามี

6

19

คะแนนคอมเมนต์

arexy13

5

15

คะแนนคอมเมนต์

คนสยาม

2

2

๗๑

วันชนะ สวัสดี

เพชรชมพู

10

215 (๑)

๗๒

ปกรณ์ ลัมป์

arexy13

10

25

๗๓

อลิส คริสตัน

srdtrue

7

120

๗๔

อาภาพร กรทิพย์

ภาษาไทย

10

63

๗๕

สมควร กระจ่างศาสตร์

arexy13

10

35

๗๖

สันติสุข พรหมศิริ

srdtrue

10

130 (๓)

๗๗

เอกลักษณ์ ยลระบิลเตาะแตะ

10

10

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net