วันที่ เสาร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้มั้ย ... เกมอะไรที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบเล่นมากที่สุดในโลก ??


          ผมเองก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันว่า เกมอะไรที่เด็กและผู้ใหญ่ถูกใจ ชอบเล่น

กันมากที่สุดในโลก

          แต่จากการสังเกตจากเกมต่าง ๆ ที่ลูกชายผมเล่นมาตั้งแต่เล็กจนถึงทุก

วันนี้ (9 ขวบแล้ว) รวมทั้งจากเกมต่าง ๆ ที่ผมนำมาใช้เป็นสื่อการสอน ฝึกอบรม

ผู้ใหญ่วัยทำงาน มานานนับสิบปีแล้ว 

          เกมที่ผมเลือกให้ลูกเล่น หรือเลือกใช้ในห้องฝึกอบรมผู้ใหญ่ มักจะเป็น

เกมที่เล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เล่นแล้วได้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ได้บทเรียน

เกิดแง่คิดมุมมองใหม่ ๆ  ตลอดจนทำให้เกิดทักษะต่าง ๆ ด้วย

 

          ผมขอสรุปลักษณะของเกมที่ผมเลือกให้ลูกและให้ผู้เข้ารับการอบรมเล่น

ออกเป็น 5 ข้อ เรียกสั้น ๆ ว่า "GAMEs" ประกอบด้วย ...

... Goal (เป้าหมาย) เกมที่เล่นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ท้าทาย ทำได้

    จริง และมีกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมนั้น

... Action (ลงมือทำ) เป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้ลงมือทำ ได้จับ สัมผัส เคลื่อนไหว

    ได้แอ๊กชั่น เรียกว่าผู้เล่นจะต้องได้ใช้อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มือ แขน

    ขา ตา หู ปากหรือหลายอย่างพร้อมกัน

... Mind (มีข้อคิด/บทเรียน) หมายถึงเกมนั้น เล่นแล้วช่วยพัฒนาความรู้ ความ

    คิด จิตใจ ของผู้เล่น ได้ใช้สมอง ใช้ความคิด เกิดปัญญา และข้อคิดดี ๆ ไม่ใช่

    เป็นเกมที่เล่นเอามัน เน้นฮาอย่างเดียว

... Excitement (สนุกตื่นเต้น) เกมนั้นจะเล่นแล้วต้องเกิดความเร้าใจ ตื่นเต้น ได้

    ลุ้น แล้วรู้สึกสนุก ไม่ใช่เกมที่เรียบง่ายเกินไป จนไม่มีอะไรท้าทายเลย และสุด

    ท้าย

... Safety (ปลอดภัย) เกมที่เล่นจะต้องปลอดภัย เล่นแล้วไม่เกิดอันตรายต่อทั้ง

    ร่างกาย และจิตใจของผุ้เล่น เกมบางเกมที่เคยเห็นมา เล่นกันก็สนุก

    ท้าทายดี แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิต เกมแบบนั้นผมก็จะหลีก

    เลี่ยง เว้นเสียแต่ว่าเกมนั้นมีเครื่องมืออุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัย

    ที่ดีมีมาตรฐาน ให้กับผู้เล่นเกม ก็อนุโลมได้

 

          ผมก็หวังว่าเอนทรี่นี้คงเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผุ้ปกครองที่ต้องเลือกเกม

ให้ลุกหลานเล่น รวมทั้งครูอาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรมที่ต้องสรรหาเกมมาใช้

เป็นสื่อการสอน ... พอสมควรนะครับ

 

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net