วันที่ เสาร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไม.....จึงมี....พระพุทธเจ้า 5 พระองค์.....เกจิอาจารย์...นักปราญช์...ชื่อดัง


พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ 5 พระองค์

พระพุทธศรีอริยเมตตรัยโย

           วัดทุ่งเกษม บ้านทุ่งเกษม ตำบลทุ่งเกษม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพระเจ้าองค์ใหญ่ 5 พระองค์ ที่ใครงแวะไปจะเข้าไปนมัสการกราบไหว้ ถึงแม้พระอุโบสถจะยังสร้างไม่เสร็จ แต่ภายในพระอุโบสถ นอกจากจะมีพระองค์ใหญ่ทั้งห้าองค์ประดิษฐานอยู่ ยังมีภาพวาดพระเกจินักปราญช์อาจารย์ชื่อดังติดกับผนังพระอุโบสถอยู่ จะว่าไปแล้ววัดแห่งนี้มีป่าไม้ร่มรื่น สงบ ร่มเย็น

            ส่วนเรื่องราวของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ความเป็นมา เป็นไปอย่างไร กระผมขอนำบทความจากเว็ปต่อไปนี้มาให้เป็นองค์ประกอบนะขอรับ

พระพุทธกกุสันโธ     /     พระพุทธโกนาคมโน

พระพุทธกัสสโป     /     พระพุทธโคตโม

          พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ 
             ความหมายของคำว่า
“พระพุทธรูป”
                 พระพุทธรูป หมายถึง รูปเหมือนของพระพุทธเจ้า หรือบางทีเรียกว่า พระพุทธปฏิมา
” แปลว่ารูปเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า นั่นก็คือมิใช่รูปเหมือนพระองค์จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะปฏิมากรหรือจิตรกรผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น ไม่มีใครเคยเห็นองค์จริงของพระพุทธเจ้าเลย ประติมากรรมและจิตรกรรมศิลปะในการสร้างพระพุทธรูปเกิดจากจินตนาการ เป็นพระรูปเนรมิตในมโนภาพของผู้สร้างเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ สภาพแวดล้อม ทั้งเชื้อชาติ ภูมิประเทศ ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิมของช่างจะมีอิทธิพลสูง ทำให้พระพุทธรูปของแต่ละชนชาติ แต่ละยุค แต่ละสมัยแตกต่างกันออกไป เช่น พระพุทธรูปของประเทศใดจะมีพุทธลักษณะคล้ายกับชนชาตินั้น พระพุทธรูปของอินเดีย ก็ไม่เหมือนพระพุทธรูปจีนหรือ ทิเบต หรือ เขมร หรือญี่ปุ่น เป็นต้น แม้ของชนชาติเดียวกันแต่ต่างยุคต่างสมัยกัน ก็จะมีพระพุทธลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

                  แต่อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนิกชนทุกชาติก็ถือว่าพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า เป็นเสมือนพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งเคารพสักการะอย่างสูงสุด ผู้ที่พบเห็นได้เคารพสักการะบูชา กราบไหว้ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ และพระสงฆ์สาวก ผู้เป็นศาสนทายาท สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระองค์ ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ เลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนาสืบๆ ไป

            พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
              พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
หมายถึง พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ที่ตรัสรู้ในภัทรกัปปัจจุบันนี้ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระเมตเตยยะ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์

ข้อมูลจาก  http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=5858

ท่านพุทธทาส จ.สุราษร์ธานี / หลวงปู่ จ.อุบลราชธานี / พระอาจารย์มั่น จ.สกลนคร

หลวงปู่แหวน จ.เชียงใหม่   /   หลวงปู่สวน จ.อุบลราชธานี   /  หลวงปู่มา จ.ร้อยเอ็ด

ภูมิพโลภิกขุ   /   พระครูสุพจน์ จ.อุบลราชธานี   /   พระมหาบัว จ.อุดรธานี

พระอาจารย์กอง วัดบ้านจั่น   /   หลวงปู่นาค  จ.อุบลราชธานี   /   พระเทพกิตติมุนี จ.อุบลราชธานี

พระมหาประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี   /   พระอาจารย์โต กทม.   /   หลวงพ่อคูณ จ.นครราชสีมา

พระอาจารย์ฝั้น จ.สกลนคร   /  หลวงปู่โทน จ.อุบลราชธานี   /   หลวงพ่อบุญมี จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ทวด จ.ปัตตานี   /  พระครูปุริมานุรักษ์ จ.นครปฐม   /  พระครูวิรุฬสุตการ จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ขาว  จ.อุดรธานี   /   หลวงปู่แหวน จ.เชียงใหม่   /   หลวงปู่เทสก์ จ.หนองคาย

บรรยากาศภายในวัด

บรรยากาศภายในวัด

บรรยากาศภายในวัด

 เรื่อง/ภาพ  ทวี  เนื่องอาชา

โดย ส.ทหรลำชี

 

กลับไปที่ www.oknation.net