วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โหวต เสียงส่วนใหญ่ 93% หนุน ฟันชายที่ทำหญิงท้องแล้วไม่รับ


เสียงส่วนใหญ่ 93% หนุนฟันชายทำหญิงท้องแล้วไม่รับ

 คาดเริ่มเดินในทางปฏิบัติหน้า ปลายเดือน ม.ค.

นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(พม.) เปิดเผยว่า จากการที่ พม.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกรณี

 "ทำท้องแล้วต้องรับ" พบ 93% เห็นด้วยกับการลงโทษผู้ชายที่ทำ

ให้ผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ทั้งมีเสนอให้พ่อแม่ฝ่ายชายต้องโทษ

จำคุกด้วย ซึ่งมาตรการให้ผู้ชายต้องรับผิดชอบด้วยเป็น 1 ใน 6

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าทุกหน่วย

งานจะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลประมาณปลายเดือน ม.ค.นี้

     รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ภารกิจสำคัญที่อยากให้
สำนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

เร่งทำคือการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 10 ปีจะ

มีสัดส่วน 10% ของประชากรไทย ส่วนสภาเด็กและเยาวชนก็ควรมีถึง

ระดับตำบล เพราะเวลานี้ผู้ใหญ่แก้ปัญหาบนพื้นฐานที่ไม่รู้จริง ทั้งองค์การ

บริหารส่วนตำบล (อบต.) ควรทำแผนและตั้งงบฯ สนับสนุน

กิจกรรมเด็กตำบลละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท

ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐ ได้แก่

1.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางความ

คิดของเด็กและเยาวชน

4.ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลของสื่อ

5.ยุทธศาสตร์ด้านารผลักดันนโยบาย และ

6.ยุทธศาสตร์การสำรวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ควรเป็นความร่วมมือ ของทั้งสองฝ่าย และสังคม     ก็ ควรมีส่วนร่วมในการป้องกัน

 


วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคจากการมีเพศ

สัมพันธ์ (Safe Sex)

  1. ไม่ควรมีคู่รักเร็วเกินไปเพราะอาจมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้
2. เมื่อจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัน
3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคน
4. งดการเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน
5. ระบายความต้องการทางเพศอย่างถูกต้อง เช่น การช่วยตนเอง
6. เมื่อมีปัญหาต่างๆ ต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

แนะแนว หรือพ่อแม่

7. สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง โดยหางานอดิเรก ที่ชอบทำ

8. สังงคมก็ต้องตระหนักว่าสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมที่ดี  พ่อแม่

ควรเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน อย่าเห็นแก่ได้

9. รัฐ ควรส่งเสริมกิจกรรม ที่ดี ๆ ในสังคม เช่น  บันเทิง  กีฬา  ยกย่องคนดี เป็นต้น

การเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

1.รู้จักปฏิเสธ
2.การหนีออกจากสถานที่นั้น หากนักเรียนเห็นว่ามีโอกาสเสี่ยง
3.เลิกคบกับบุคคลดังกล่าวไปเลย

  อ้างอิง      ไทยรัฐ    แนวหน้า 

 

 

 

 

โดย จิตตากร

 

กลับไปที่ www.oknation.net