วันที่ ศุกร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิเคราะห์ข่าวแบงก์พาณิชย์แห่ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เมื่อ 12 ม.ค.54


ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยที่ประชุม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่แนวโน้มปกติ ค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าขึ้นมาก ทำให้ไม่มีข้อจำกัดที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะช่วยลดการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และยังมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกในอนาคตตามปัจจัยด้านเงินเฟ้อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเสียงในด้านต่าง ๆ

                ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่าง ๆ ที่ธนาคารได้ปรับขึ้นดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้ผู้ขอสินเชื่อ MLR, MOR และ MRR (MLR = Minimum loan rate ดอกเบี้ยเงินกู้ธรรมดาขั้นต่ำ / MOR = Minimum over draft rate ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ / MRR = Minimum retail rate = ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ำ) นั้นระมัดระวังในการขอกู้มากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศนั้นค่อย ๆ เติบโต และทรงตัวในช่วงปีนี้ และจะส่งผลดีกับผู้ที่ฝากเงินกับธนาคาร ทุกบัญชี เช่น ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ เป็นต้น ในการรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงขึ้น ตามที่ธนาคารทั้งสองแห่งได้กล่าวไปข้างต้น

                และในอนาคตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2554 มองว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงคือแรงกดดันต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามราคาสินค้า โภคภัณฑ์และบริการต่าง ๆ  และความต้องการภายในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้น รวมไปถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเรื่อย ๆ ส่งผลให้การนำเข้าอาจมีปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การส่งออกอาจชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากอัตราค่าเงินบาท (เมื่อเทียบกับ USD) มีค่าอ่อนตัวลง

โดย macario

 

กลับไปที่ www.oknation.net