วันที่ เสาร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครูที่สอนจากเริ่มแรก


อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

ค้อมคำนับ กราบครู ผู้ประสิทธิ์

เนรมิตร ตัวตน คนปรารถนา

ข้าพเจ้า ระลึก ตรึกปัญญา

ร่ำเรียนฝ่า สรรค์สร้าง ทางสังคม

...

เย็นวันนั้นหลังจากสอบไล่สุดท้ายชั้นประถมปีที่ ๔ ครูใหญ่เดินลัดทุ่งนา

มาหาแม่และพ่อ ที่บ้านกลางทุ่งของข้าพเจ้า ด้วยธุระของครูกับพ่อแม่

คือเรื่องของข้าพเจ้าเอง ครูบอกพ่อว่า ส่งให้เรียนต่อไปเถิด จะได้อาศัยได้

ในโอกาสหน้าที่เวลาของพลเมืองดีที่รับผิดชอบส่วนรวมมาถึง จนถึงวันนี้

ข้าพเจ้าก็เรียนแบบประหยัดด้วยการสอนของการศึกษานอกโรงเรียน

ปีนั้นแม่ต้องนำพระเครื่องเลี่ยมทอง ไปขายที่ร้านทอง เพื่อจะได้สตังค์มา

จ่ายค่าหน่วยกิจที่ข้าพเจ้าต้องเดินทางจากหมู่บ้านไปถึงปากทาง

ระยะทาง ๔ ก.ม. แต่เช้าตรู่ของวันเสาร์ เพื่อขึ้นรถเมล์ประจำทาง

เข้าไปอำเภอและต่อ รถไฟไปจังหวัดเพราะศูนย์ ก.ศ.น.ตั้งอยู่ที่

จังหวัด เป็นอยู่อย่างนั้นจนสอบเสร็จเทียบเท่า มัธยมศึกษา

...

วันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปร เปลี่ยนคน เปลี่ยนสถานที่ ชีวิตของ

ข้าพเจ้าก็ผกผันไปตามวาระของมนุษย์คนหนึ่งในสังคมเมือง ไปสู่สังคม

ประเทศ สังคมสากลต่างประเทศ การเรียนรู้จากครูหลายคน ทำให้ข้าพเจ้า

มีชีวิตที่สมบูรณ์ ทางการดำเนินชีวิต ตามวาระที่แปรไป ทำให้ได้เห็น

สิ่งต่างๆ ทั่วๆไปทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่ท่องเที่ยว

ผจญภัยและพำนักอาศัยเพื่อการดำเนินชีวิต หน้าที่การงานก็เจริญไป

ตามวาระ และการเวลา ย้อนไประลึกถึงครูที่สอน คนแรกที่มีพ่อและแม่

และครูที่สอนจากเริ่มแรก ข้าพเจ้ายิ่งคิดถึงและยึดมั่นในคำสอนแนะนำ

การเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวให้อยู่เพื่อสังคมครอบครัว และสังคม

ส่วนร่วมไว้อย่างแน่นแฟ้น และก็แก้ไขปัญหาด้วยปัญญาของตน

และก็คิดถึงคุณของท่านมากมาย เสมอทุกเวลา

ทางนี้ที่เราควรเดิน ทางชีวิตที่เราควรพิจารณา

ขอคาราวะครูทุกท่าน

ด้วยหัวใจ

ซันญ่า

๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

 

ขอบคุณภาพทางเดินในที่พักคนเดินทาง ที่มีความหมาย

ขอบคุณพระเลี่ยมทองของแม่

ขอบคุณพ่อแม่ที่พยายามผลักดันลูก คนนี้ด้วยแรงใจ

ขอบคุณครูใหญ่ และครูทุกท่าน

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านบันทึกคนเดินทางช้าลง

เอนทรี่นี้ร่วมคาราวะ ครูทุกท่าน

...

โปรดกดฟังบทสวดเมตตาใหญ่ที่ลิงค์นะคะ

http://www.fungdham.com/sound/popup-sound/pray-sound/popup-praysound10.html

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net