วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุทัยธานี เมืองแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง (ตอน 1)


วันนี้ขอนำเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีครับ คำขวัญของอุทัยธานีมีอยู่ว่า

"อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ"

อุทัยธานีตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างห่างจาก กทม. ประมาณ 220 กม. ในอดีตมีมนุษย์อาศัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ พิสูจน์ได้จากภาพเขียนสีเขาปลาร้าอายุกว่า 3,000 ปี หรือเมืองโบราณยุคทวารวดี อาทิ บึงคอกช้าง เมืองการุ้ง สมัยอยุธยาชื่อว่า เมืองอู่ไทย และเป็นแผ่นดินเกิดของ พระชนกจักรี มีป่าห้วยขาแข้งที่มีความหลกหลายทางชีวภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ

อุทัยธานีตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างห่างจาก กทม. ประมาณ 220 กม. ในอดีตมีมนุษย์อาศัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ พิสูจน์ได้จากภาพเขียนสีเขาปลาร้าอายุกว่า 3,000 ปี หรือเมืองโบราณยุคทวารวดี อาทิ บึงคอกช้าง เมืองการุ้ง สมัยอยุธยาชื่อว่า เมืองอู่ไทย และเป็นแผ่นดินเกิดของ พระชนกจักรี มีป่าห้วยขาแข้งที่มีความหลกหลายทางชีวภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ

พระชนกจักรี

สถานที่ท่องเที่ยว

เขาสะแกกรัง เดิมชื่อเขาแก้ว เป็นทิวเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง มองจากมุมสูงคล้ายมังกรกำลังนอน บนยอดเขามีมณฑปตั้งเด่นสง่า เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลอง ด้านข้างมีระฆังสัมฤทธิ์ใหญ่หล่อในสมัย ร.5 มีศาลเจ้าแม่กวนอิม

มณฑปบนยอดเขา

วัดท่าซุง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มีการก่อสร้างอาคารที่มีความสวยงาน วิจิตรตระการตา เช่น วิหารแก้ว ปราสาททองคำ เป็นพุทธสถานที่มีชื่อเสียงของอุทัยธานี

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสะแกกรัง แม่น้ำสะแกกรังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้งแต่โบราณ ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ ซึ่งมีอาชีพทำการประมงและเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะปลาแรดที่มีรสชาติอร่อย และถือว่าเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานี

วิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสะแกกรัง

(ข้อมูลจากแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net