วันที่ ศุกร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์....กับบ้านยะมะรัชโช ในสมัยก่อนโน้น มีคติความเชื่อประการหนึ่งว่า
"ห้ามมิให้เจ้านาย เสด็จไปเมืองสุพรรณฯ"
ซึ่งถือกันเรื่อยมา กระทั่งถึงต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อสมเด็จ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย จะเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองสุพรรณฯ
พระยาอ่างทอง ยังทูลห้ามไว้โดยถวายเหตุผลว่า
เทพารักษ์หลักเมืองไม่ชอบเจ้านาย ถ้าเสด็จไปจะทำให้
เกิดอันตรายต่างๆ แต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ไม่ทรงเชื่อ ยังเสด็จมาเป็นพระองค์แรก เมื่อเสด็จกลับ
จากตรวจราชการครั้งนี้แล้ว ไม่ทรงได้รับอันตรายใดๆ
เจ้านายพระองค์อื่นทรงเห็นเช่นนั้น ก็ทรงเลิกเชื่อถือคติโบราณ
และเริ่มเสด็จประพาสกันต่อมา...เนืองๆ
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นจากผู้ีู้รู้ในเมืองสุพรรณฯท่านหนึ่ง
(ขอสงวนนาม) กล่าวไว้ว่า เมืองสุพรรณฯแต่ครั้งอดีต
ยังไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดิน ๒ พระองค์ เสด็จทรงประทับ
ณ บ้านหลังเดียวกันเลย ซึ่งความเห็นข้อนี้ หามีผู้ใดคัดค้าน
ไม่ จนเวลาล่วงผ่านมานานโข....ถึงบัดนี้
กระทั่ง "ท่านเจ้าคุณ"รูปหนึ่ง(ขอสงวนนาม) ซึ่งปัจจุบัน
เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ใน จ.สุพรรณบุรี ซึ่งไม่เห็นคล้อยตามความเห็น
ของผู้รู้ท่านนั้น และได้ค้นคว้าหาความจริงในข้อนี้มาตลอด
จนในที่สุด ได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่สามารถยืนยัน หักล้าง
ความรู้ และความเห็นของท่านผู้นั้นได้แล้ว
จากหนังสือชื่อ "ประชุม
นิราศ ภาคที่ ๑" ตอน "นิราศตามเสด็จ"
เขียนโดย พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)
เมื่อครั้งตามการเสด็จประพาส ของรัชกาลที่ ๖
ไปเมืองสุพรรณบุรี ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖
ความสำคัญที่ผมยกเอาประเด็นนี้มาลงไว้ ก็เนื่องจากว่า
มีความเกี่ยวเนื่องกับ "บ้านยะมะรัชโช"
และ "เจ้าพระยายมราช" (ปั้น สุขุม)
เพราะดังที่เคยกล่าวไว้แล้ว(หลายครั้ง)ว่า บ้านยะมะรัชโชนี้
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชทานนามให้ และพระองค์
ได้โดยเสด็จมาประทับ "รอยฝ่าพระบาท" ไว้ถึง ๒ ครั้ง
คือ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ และ พ.ศ.๒๔๕๑
(รายละเอียดต่างๆ กรุณาหาอ่านย้อนหลัง...นะครับ)
และเมื่ออ่านบทนิราศฯ ที่นำมาลงไว้นี้แล้ว จะเห็นว่า
มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกันระหว่าง ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๖
ที่เสด็จมาประทับยังบ้านยะมะรัชโช (พ.ศ. ๒๔๖๖) กับ
เจ้าพระยายมราช ที่ติดตามมาถวายการต้อนรับ
และถวายรายงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ที่เสด็จประพาส
เมืองสุพรรณฯ...ในปีนั้น
เมื่ออ่านความใน "นิราศตามเสด็จ" ที่ผมนำมาลงไว้นี้จบแล้ว
ผมอยากจะบอกว่า "บ้านยะมะรัชโช"
ไม่ใช่บ้านทรงไทยอายุ ๑๐๐ ปีกว่าธรรมดาๆ เท่านั้น
แต่เป็นบ้านที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างยิ่ง
เป็นบ้านที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า พระเจ้าแผ่นดินไทย
ในราชวงศ์จักรีถึง ๒ พระองค์ เสด็จทรงประทับยังบ้านหลังนี้

ดังนั้น หากใครก็ตามหามองเห็นความศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
ของบ้านยะมะรัชโชไม่ และพยายามจะนำบ้าน
ที่กำลังจะบูรณะเสร็จแล้วนี้ ไปในทิศทางที่ไม่เหมาะไม่ควร
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ขอได้โปรดสละเวลา
ย้อนไปอ่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านนี้ให้ถ่องแท้
เสียก่อนจะคิดดำเนินการ....นะขอรับ

โดย loongmoo

 

กลับไปที่ www.oknation.net