วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ละสังขาร


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ละสังขาร

อนุโมทนา สัมมา อาระหัง

สัมพุทธัง ตั้งจิต อธิษฐาน

กราบอริยะ กราบครู บาอาจารย์

นมัสการ กราบ กราบ กราบพุทโธ

...

สัมพุทธัง สาระนัง คัจฉามิ

สาวกดี สงฆะตัง ตั้งสุขโข

อยู่หนไหน ไปถึง ซึ่งนะโม

ปิติโต ดวงจิตผ่อง ส่องธัมมา

...

วันนี้ ขออนุญาตบันทึกเป็นไดอารี่ ในความรู้สึกที่ได้รับรู้

ถึงธรรมที่รับมาจากครูบาอาจารย์ ท่านพระเดช พระคุณหลวงตามหาบัว

ข้าพเจ้ารู้จักพระสายปฏิบัติที่ยึดมั่นในความดี ปฏิบัติชอบตามรอย

พระพุทธองค์ เริ่มรู้จักการปฏิบัติใจ ฝึกกายกับจิตให้สำรวมระวัง

เพื่อประโยชน์ของการเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาชาติหนึ่ง การเดินทางที่

ไปพบวัดป่าในต่างประเทศ ได้พบพระนักธรรมฑูตเผยแผ่ศาสนาพุทธ

ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้เห็นปฏิปทาของพระภิกษุที่

สำรวมในศีล ดูงดงามอย่างชื่นใจปิติจิต ประวัติของท่าน จะหาอ่านได้จาก

http://www.luangta.com

และภาพพร้อมประวัติ วัดป่าได้ที่นี่

http://www.luangta.com/live-flash/

ชมทีวีวัดป่าถ่ายทอดสด ๒๔ ชม. ลิงค์บนนะคะ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16212&sid=66cb6f19a7801de6a977dbe9a4ddd3f8

การยกวัดไปไว้กับตัวข้าพเจ้าทุกหนแห่ง ที่ไปในทั่วมุมโลกไหนๆ

เป็นความสุขสบายใจของข้าพเจ้ามาก และจริตทางจิตที่คุณพ่อ

ของข้าพเจ้าสั่งสอนมา จิตใจลูกอย่างข้าพเจ้าจึงน้อมนำ พระธรรมมา

ไว้กลางจิตกลางใจได้อย่างเบิกบาน เสมอ การได้ร่วมถวายปัจจัย

และได้รับฟังธรรมจากปากของท่าน หลวงตามหาบัวนั้น ได้ทำให้ข้าพเจ้า

มั่นใจในการดำเนินชีวิต อนิจจังได้ดีขึ้น แม้จะมีอุปสรรคในทุกข์

ก็มีความคิดแก้ไขได้อย่างไม่ติดขัด การมีธรรมที่เข้าใจอยู่ในตัว

เป็นปัญญาที่ล้ำค่ามากที่สุด คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ

ช่วยให้ข้าพเจ้าได้ รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากมาย ธรรมตรงนี้ก็

แสดงให้เห็นธรรมง่ายๆ ว่าเรา รู้จัก เราเข้าใจ เรานำมาใช้ได้ทันที

ทำทันทีได้ผลทันที หมายถึงการปฏิบัติธรรมได้ทุกหนแห่ง

กราบนมัสการองค์ธรรม สาวกพระพุทธองค์ และกราบบูชาคุณ

ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน

พระธรรมวิสุทธิมงคล มาณ.ที่นี้ด้วย บูชาและเคารพ ในพระองค์ท่าน

ขอเนื้อที่เอนทรี่นี้ ถวายเป็นพุทธบูชา

แด่หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน

...

ซันญ่า

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

...

วิมุตติยา อระหันต์ วิมุตติ นิพพานัง
.
.
สาธุ สาธุ สาธุ ธัมมา อภิธรรม ที่ยิ่งใหญ่ ละสังขาร
บอกย้ำเรา ไม่ให้ประมาท กับชีวิต
เร่งทำความดี อย่าได้ ลดละ
.
กราบพระธรรม ที่ ปรากฎ อย่างแจ้งจิต ที่ระลึกได้ใน องค์ธรรมของ
หลวงปู่ มหาบัว ญาณสัมปันโน
.

รับชมทีวีดาวเทียมรายการสด วัดป่าบ้านตาดได้ที่นี่

http://www.luangta.com/live-flash/

...

ขอบคุณภาพที่เคยไปร่วมงาน ของครูบาอาจารย์หลายท่าน

.

ขอบคุณคลิปจากยูทรูป