วันที่ จันทร์ มกราคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เล่าปี่เก่งกว่าโจโฉ..ญัตติโต้วาทีระดัึบชาติ


เล่าปี่เก่งกว่าโจโฉ


….

ขอบใจ..นักโต้วาทีระดับชาติ

 คุณคณาวุฒิ กล่ำทอง หัวหน้าฝ่ายค้าน ดุจพยัคฆ์ที่มีพลังและศักยภาพ

มากด้วยเนื้อหา สามก๊ก และชอบการท้าทาย เป็นนักอ่านชนิดหาตัวจับได้ยาก

 ฝีปากคมกริบวาทศิลป์ไม่เป็นรองใคร  เตรียมพร้อมในการโต้วาทีทุกสถานการณ์

ปฏิภาณไหวพริบ ชั้นเชิงยอดเยี่ยม 

 สรุป..จบนำเสนอข้อมูลหักล้าง...เสนอเหตุผล โต้ตอบ ถึงพริกถึงขิง

กรรมการนั่งอึ้งเมื่อได้ยินได้ฟัง การเล่าเรื่องที่มีอรรถรส

 กระทั่งหัวหน้าฝ่ายเสนอเสียหลัก หัวเสีย รั้งตำแหน่งท้ายตาราง

คุณนฤมล ม่วงไหมทอง ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ 1 มั่นใจเต็มร้อยปะทะคารมมัธยมศึกษา

ได้แบบสมน้ำสมเนื้อ เดินหน้าเต็มสูบ พลิ้วไหวดั่งสายลม พรั่งพรู โต้แย้งและป้องกันได้ยอดเยี่ยม

คุณพิชญา พริ้มพราย ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน คนที่ 2 ท่าที่สุขุม รอบคอบ ใจเย็น คมในความคิด

มั่นคงดุจขุนเขา ช่วงชิงจังหวะโต้กลับได้ทันควัน ไม่เพลี่ยงพล้ำเสียที บนเวทีแม้แต่น้อย

….


การโต้วาทีวันนั้นเป็น คู่ที่ 4 ระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ทีมอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นมือวางอันดับ 8 ทำหน้าที่ฝ่ายเสนอ รายการโต้วาทีระดับชาติ

พบกับ..โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวีดเพชรบุรี ทีมอันดับ 3 ภาคกลาง

เป็นมือวางอันดับ 7 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ของรายการแข่งขันโต้วาทีระดับชาติ

......การโต้วาทีนั้น ทุกทีมเตรียมพร้อมเป็นแรมเดือน เมื่อขึ้นเวทีก็เต็มที่ทุกทีม...


การโต้วาที

1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1.1  นักเรียนระดับชั้น ม.1 -3

 1.2  นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 2.1  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน

 2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 1) ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 ทีม 

 2 ) ระดับชั้น ม. 4 -6 จำนวน 1  ทีม

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

 3.1 เนื้อหาสาระที่ใช้กำหนดญัตติการแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม

3.2   ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รายงานตัวพร้อมจับฉลากคู่แข่งขัน

3.3 คู่แข่งขันทุกทีมจับฉลากญัตติการแข่งขัน 

ตัวอย่าง ญัตติ"  เช่น

กลางวันดีกว่ากลางคืน""...

การเกษตรวิเศษกว่าการอุตสาหกรรม...

สุดสาครเจ๋งกว่าสินสมุทร

ผลไม้มีประโยชน์มากว่าผัก..

ภาษาไทยดีว่าภาษาอังกฤษ...

เรียนสายสามัญทางตันกว่าสายอาชีพ

...เป็นหมอดีกว่าเป็นครู..

 3.4   เตรียมการแข่งขันก่อนขึ้นเวที ประมาณ 5  นาที 

และดำเนินการแข่งขันตามญัตติที่จับฉลากได้

 3.5   แต่ละทีมใช้เวลาเกิน หักคะแนน

  3.6 เวลา กำหนดให้แต่ละทีมบริหารเวลา ภายในเวลา 12  นาที

 1)หัวหน้าทีมพูดในช่วงเวลา 3 นาที

 2) ผู้สนับสนุน 3 นาที

 3) หัวหน้าทีมพูดสรุป 3 นาที

 3.7  อุปกรณ์ที่จัดให้

   - ป้ายฝ่ายเสนอ/ฝ่ายค้าน กระดาษ A4

 3.8  อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  -  ปากกา 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

 4.1  การแปรญัตติ 5  คะแนน

 4.2  วิธีการพูดโน้มน้าว 15  คะแนน

 4.3  เสนอเหตุผลข้อเท็จจริงอ้างอิงได้เหมาะสมถูกต้อง 20   คะแนน

 4.4  พูดตามประเด็น 20  คะแนน

 4.5 ลีลาน้ำเสียง ท่าทาง 15 คะแนน

 4.6 มารยาทในการพูด 5  คะแนน

 4.7 หักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจน  15  คะแนน

 4.8 ตรงตามเวลาที่กำหนด 5  คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน

 ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

  ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 


 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - เป็นครูที่ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย

  ข้อควรคำนึง 

 - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

  - กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

  - กรรมการควรมีที่มาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

  - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่ชนะในลำดับที่ 1-3

 สถานที่ทำการแข่งขัน

  ควรใช้สถานที่ทำการแข่งขันที่มีเวที เช่น ห้องประชุม

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ

 7.1 ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็น

 ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน

ให้พิจารณาลำดับตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน

 เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า

ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป

กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก

....หลังจากโต้วาทีเสร็จเรียบร้อย  พวกเราออกเดินทางจากอาคารชาเรนเจอร์

 แวะกินข้าวมื้อค่ำที่...ร้านเคียงน้ำ แม่กลอง

วันนี้อาหารอร่อยเป็นพิเศษ ผัดฉ่าหอยหลอด แกงส้มปลาดุกทะเล ต้มยำทะเล น้ำพริกปูไข่


สรุปผลการแข่งขัน การโต้วาที ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00-12.00 
รหัสการแข่งขัน 17 สถานที่แข่งขัน เมืองทองธานี

 

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน :

 เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

โรงเรียน 

สังกัด 

คะแนน 

รางวัลเหรียญ 

 

 

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

 กระบี่ 

 88.75

 ชนะเลิศ

 

 

 ขุขันธ์ 

 ศรีสะเกษ เขต ๓ 

 84.75

 รองชนะเลิศอันดับ ๑

 

 

 นครสวรรค์ 

 นครสวรรค์ เขต ๑ 

 83.75

 รองชนะเลิศอันดับ ๒

 

 

 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

 เพชรบุรี เขต ๑ 

 83.50

 เหรียญทอง

 

 

 กันทรลักษ์วิทยา 

 ศรีสะเกษ เขต ๔ 

 83.50

 เหรียญทอง

 

 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

 นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 83.25

 เหรียญทอง

 ตาคลีประชาสรรค์ 

 นครสวรรค์ เขต ๓ 

 83.00

 เหรียญทอง

 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 

 สงขลา เขต ๓ 

 82.50

 เหรียญทอง

 บางละมุง 

 ชลบุรี เขต ๓ 

 82.25

 เหรียญทอง

 นวมินทราชูทิศ พายัพ 

 เชียงใหม่ เขต ๒ 

 82.00

 เหรียญทอง

 พนาศึกษา 

 อำนาจเจริญ เขต ๑ 

 80.50

 เหรียญทอง

 

โรงเรียน

สังกัด

คะแนน

รางวัลเหรียญ

 

 

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

 กระบี่

 88.75

 ชนะเลิศ

 

 

 ขุขันธ์

 ศรีสะเกษ เขต ๓

 84.75

 รองชนะเลิศอันดับ ๑

 

 

 นครสวรรค์

 นครสวรรค์ เขต ๑

 83.75

 รองชนะเลิศอันดับ ๒

 

 

 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

 เพชรบุรี เขต ๑

 83.50

 เหรียญทอง

 

 

 กันทรลักษ์วิทยา

 ศรีสะเกษ เขต ๔

 83.50

 เหรียญทอง

 

 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 นครศรีธรรมราช เขต ๔

 83.25

 เหรียญทอง

 ตาคลีประชาสรรค์

 นครสวรรค์ เขต ๓

 83.00

 เหรียญทอง

 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

 สงขลา เขต ๓

 82.50

 เหรียญทอง

 บางละมุง

 ชลบุรี เขต ๓

 82.25

 เหรียญทอง

 นวมินทราชูทิศ พายัพ

 เชียงใหม่ เขต ๒

 82.00

 เหรียญทอง

 พนาศึกษา

 อำนาจเจริญ เขต ๑

 80.50

 เหรียญทอง

ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูสยุมพร เจียวเลี่ยน

ขอขอบคุณนายไพบูลย์ดีประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณทุกๆความคิดเห็น

สิงหาคุณ

 

 

 

 

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net