วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศขอโทษ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม ทันตแพทย์หน่วยรากฟันเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ทุกท่าน


 ทันตแพทย์หญิง อุไร  บัวทอง และ ทันตแพทย์

ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ทันตกรรมผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

และ ผู้ร่วมงาน คุณ ปาณิตา ต๊ะอินทร์

งานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช


ตามที่ข้าพเจ้าได้นำบันทึกเทปการให้การปฏิบัติการณ์ฝังรากฟันเทียมพระราชทาน

ของหน่วยฝังรากฟันเทียมพระราชทาน สถาบันทันตกรรม

เมื่อวันที่๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ แสดงบน ยูทูป และ

ประกอบเว็บไซต์ส่วนรากฟันเทียมพระราชทานของกลุ่มงานทันตกรรม

ข้าพเจ้า ทพญ. สิริพร ตั้งศรีสกุล ขออภัยที่ลงรูป และ วีดีทัศน์ โดยไม่ได้ขออนุญาต

ทันตแพทย์หน่วยฝังรากฟันเทียมฯ และ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม ก่อนลงบน

ยูทูป เว็บโอเคเนชั่น และประกอบเว็บไซต์ส่วนหน้ารากฟันเทียมพระราชทานของกลุ่มงานทันตกรรม

  อนึ่งการลงเว็บไซต์เพื่อสดุดีการทำงานปิดทองหลังพระของทันตแพทย์สถาบันทันตกรรม

และสถาบันอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฝังรากฟันเทียมพระราชทาน

มิได้มุ่งหวังเพื่อการโฆษณาหรือมุ่งนำไปประกอบการอื่นใดที่เกี่ยวกับการแสวงหากำไร

หรือเจตนามุ่งร้ายแก่ ทันตแพทย์ และหน่วยงาน ผู้ปรากฏในรูป หรือวีดีทัศน์

ดังกล่าว

 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้สั่งปิดหน้าเว็บไซต์กลุ่มานทันตกรรม 

และได้ลบวีดีทัศน์ ดักล่าวลแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

หลังจากได้รับทราบเรื่องจาก ทพญ. อุไร บัวทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

และขออภัยที่พบว่ามีความผิดพลาดในระบบเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ที่เกิดการสามารถเข้าไปสืบค้นกลุ่มงานทันตกรรมได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง

ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และสั่งปิดอย่างสิ้นเชิงแล้ว ณ ปัจจุบันนี้

 ข้าพเจ้า ทพญ. สิริพร ตั้งศรีสกุล กราบขออภัยอย่างสูง

แด่ หน่วยฝังรากฟันเทียมพระราชทาน สถาบันทันตกรรม 

ทพญ. อุไร บัวทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

และผู้ร่วมงานในกลุ่มงานทันตกรรม และขอแจ้งให้ทราบว่า หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

และผู้ร่วมงานในกลุ่มงานทันตกรรม ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำ

การนำรูป หรือ วีดีทัศน์ไปใช้ประกอบการทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานทันตกรรมแต่อย่างใด

 เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของกลุ่มงานทันตกรรม

งานประชาสัมพันธ์ส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ที่การทำงานทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น  ทำความเสื่อมเสียแก่กลุ่มงานทันตกรรม

ภายใต้การดูแลของ ทพญ.อไร บัวทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 ข้าพเจ้าจึง ขอประกาศลาออกจากงานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

 ขออนุญาตแอดมินของโอเคเนชั่น และ ชาวโอเคเนชั่น

โปรดกรุณาให้ประกาศขออภัยนี้ได้แจ้งออกไปเพื่อเป็นการประกาศขออภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว


http://www.oknation.net/blog/edit_video.php?menu=menu5

http://www.oknation.net/blog/dentalnews/2011/01/11/entry-1

http://www.oknation.net/blog/dentalnews/2011/01/10/entry-2

http://www.oknation.net/blog/dentalnews/video/55050

 

โดย dentyomaraj

 

กลับไปที่ www.oknation.net