วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คาถาปลุกความงาม..กายกับใจ...


คาถาปลุกความงาม.....กายกับใจ...

1)  อยากจะหล่ออยากจะสวย                                      อย่าวู่วามโกรธง่าย

2)  อยากจะได้ดวงตามีเสน่ห์                                     จงมองคนอื่นอย่างเป็นมิตร

3)  อยากจะมีเสน่ห์ที่ใบหน้า                                       หัดยิ้มน้อยๆ แต่พองาม

4)  อยากจะมีเสน่ห์ที่กายา                                          หัดออกกำลังกายดูพอเหมาะ

5)  อยากจะมีเสน่ห์ที่คำพูด                                        หัดพูดไพเราะเสนาะหู

6)  อยากจะได้ความรักจากคนอื่น                                จงให้ความรักแก่คนอื่นก่อน

7)  อยากจะมีชีวิตยืนยาว                                            ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

8)  อยากมีคู่ครองดีและงาม                                        ต้องรักเดียวใจเดียวตลอดไป

9)  อยากจะมีทรัพย์พอใช้อยู่เนื่องๆ                             ต้องขยันทำกินอย่าฝันกิน

10)  อยากจะให้คนอื่นเชื่อถือคำพูด                             ต้องไม่โกหกแม้แต่นิด

11)  อยากจะมีปัญญาปราชญ์เปรื่อง                           ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

12)  อยากจะรับประทานอาหารอร่อย                         จงรับประทานยามหิว

13)  อยากจะมีเพื่อนแท้คู่ใจ                                        ต้องรู้จักแบ่งปันความสุข

14)  อยากจะมีครอบครัวดี                                         ต้องให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่น

15)  อยากจะมีบริวารดีต่อตน                                    ต้องหมั่นช่วยเหลือคนตกทุกข์

16)  อยากจะเป็นคนดีตลอดไป                                   ต้องทำดีต่อหน้าและลับหลัง

17)  เมตตาหาซื้อไม่ได้ที่ตลาด                                   แต่เมตตาต้องได้มาด้วยการปฏิบัติ

18)  ความโลภทำให้คนตาบอด                                  มักน้อยสันโดษแต่พอตัว

19)  ความโกรธทำให้คนหน้าหมอง                             อยากจะหน้าผ่องต้องปล่อยวาง

20)  ความหลงทำให้คนหน้ามืด                                  ตั้งสติพิจารณาทุกครั้งก่อนจะทำ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

โดย อนามัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net