วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่วมมือ และร่วมกำลัง บล๊อคเก้อร์ โอเคเนชั่น


เนื่องจากสิ่งที่เราเห็นว่าต้องตั้งใจช่วยกัน จากเอนทรี่ของ

คุณพี่ลูกเสือหมายเลข 9

http://www.oknation.net/blog/chainews/2011/02/09/entry-1

"""""

***

กราบบูระ พระมหากษัตริย์...ราช

สยามชาติ ไทยเด่น เป็นศักดิ์ศรี

แผ่นดินเรา ปกครอง ผองธานี

แผ่บารมี หลายแคว้นเมือง เรืองรองมา

...

ด้วยปวงข้า แผ่นดิน ถวิลถึง

นิจคำนึง เสมอจิต สนิทว่า...

ขอเดชะ ก้มน้อม ค้อมบูชา

ระลึกค่า คุณอนันต์ บัลลังล์ไทย

...

 

วันนี้ข้าพเจ้าอ่านข่าวฟังสื่อสาร ทั่วไปหลายหลาก แล้วก็มองย้อนลึกลง

ในความคิดของคนไทย ที่กำลังลิงโลด เมามันไปกับการแสดงออกของ

ความคิดเห็นทั้งปวง ก็เห็นว่า เดี๋ยวนี้คนไทยปัญญาชน ทางโลกมีมากมาย

เหลือเกิน มีมากกว่าปัญญาชนทางธรรม มีแต่ปัญญาชน อวดความรู้ทาง

ปรุงแต่งในสมมุตติ แสดงออกให้กลุ่มตน และสังคมตน ให้ได้เห็นอัตตา

ตัวตนของคนที่ตั้งใจแสดงออก มากขึ้นเป็นการเดินข้ามความพอดี ไปสู่

...ความล้น...ความเกินพอดี

(เอนทรี่นี้เป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว)

เหตุที่เกิดเริ่มบานปลายด้วยความคิด เห็นไม่สอดคล้องกันของผู้ร่วมบริหาร

ทุกฝ่ายและสื่อ ที่ตั้งใจสาดความคิด ความเชื่อ ความเห็นที่ขัดแย้ง

มุ่งเชิดชูความคิด ...ที่ว่า อัตตาตนเอง นั้นถูก อีกฝ่ายต้องยอมรับ และแก้ไข

แต่ด้วยเหตุที่ต่างคนต่างรู้ว่าอัตตาตนเองเก่งแล้ว ต่างก็หันหลังให้กันไปเสีย

ทั้งที่รู้ว่า ความเจริญ และเสื่อมนั้นมี ในโลกธรรมแปด

มีสรรเสริญ มีนินทา

มีลาภยศ มีเสื่อมยศเป็นต้น

ต่างก็อวดรู้ อวดฉลาดให้กันเอง แต่ไม่ร่วมมือกัน ร่วมกลุ่มกัน

คิดแก้ไขนำเอานามธรรมที่คิดลด อารมณ์ ลงหน่อย ลดทิฐิลงอีกนิด

เพื่อบ้านเมืองของเรา ของคนไทย

...

เหตุใดหนอ คนไทยที่เก่งๆ และดีๆ ทั้งหมดไม่หันหน้ามาสามัคคีกัน

ลดทิฐิทางความคิดยอมกัน...ร่วมมือกัน ดังที่นักปราชญ์ ที่ชาญฉลาด

เช่นพวกท่านเคยร่ำเรียน และเคยกระทำมา การแสดงออก ของปัจเจกตน

ข้าพเจ้าขอคาราวะ อย่างสูงมาณ. ที่นี้ ขอให้ใช้ความจริงใจ อย่าใช้อารมณ์

แสดงความคิดเห็น ว่าสังคมออนไลน์ของโอเคเนชั่น วันนี้ เราได้อะไรที่ดี

ต่อสังคมบ้านเมืองและส่วนตัว ยามเข้ามาเสพ ข่าว เสพความสุข ในนี้บ้าง?

...

แต่ที่ดีที่สุดเราอ่านทุกเอนทรี่ และก็เข้าใจความคิดของทุกคนได้ ด้วยในแต่

ละบุคคลต่างก็มีความคิดดีดี ด้วยเคารพจากใจ คนไทยที่มีหุ้นส่วน

ในความเป็นไทยด้วยคนหนึ่ง

****

Sonya

Feb/09/2011

"""

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net