วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหาจำลองของขึ้นกึ๋นสิ้นหมดแล้ว


มหา

จำลองของขึ้นตื่น                เถิดมหา

โปรดแผ่ความเมตตา           สิ่งนั้น

เลี้ยงสัตว์ปล่อยแมวหมา     กาไก่

จิตใช่เทพสูงขั้น                   ท่านนั้นลุ่มหลง

 

จงสงบสว่างแผ้ว                  ผ่องใส

บางอย่างวางอภัย                 ปล่อยบ้าง

คิดสุดโต่งเหตุไฉน             ความเชื่อ

ใจไม่หยาบกระด้าง            ท่านผู้วิเศษวิโส

 

พุธโธ..ตรัสรู้ตื่น                   สิทธถะ

แบบอย่างเลิกลดละ             ผ่องแผ้ว

ไม่ยึดมั่นทุกขณะ                 ทุกสิ่ง

เลิกยุ่งทางโลกย์แล้ว            ท่านผู้อรหันต์

 

ฉันทาอคติห้า                       หกหัว

รักใคร่หลงเกลียดกลัว        แต่ต้น

ความยึดมั่นตาถัว                หลับตื่น

มันใช่ทางหลุดพ้น              ท่านผู้วิเศษไฉน

โดย ปากกาศรีบูรพา

 

กลับไปที่ www.oknation.net