วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและย้ายวัด


ใช้เวลาในการตัดสินใจในการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสไม่นาน ความรู้สึกไม่ต่างจากตอนลาออกจากตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ตำแหน่งหน้าที่ทำดีก็มีคุณ แต่หากผิดพลาดก็มีโทษเหมือนกัน โทษที่ว่าคงไม่ได้หมายถึงสิ่งภายนอก แต่เป็นสิ่งภายในหากเราทำไม่ถูกต้องกับตำแหน่งหน้าที่แม้จะไม่มีเรื่องทุจริตก็สร้างปัญหาได้เหมือนกัน คือไม่มีโทษจากการทุจริตแต่ก็มีโทษที่เกิดขึ้นเพราะความขาด "ปัญญา" และขาด "ขันติธรรม" ถ้าไม่ฉลาดและไม่อดทนมากพอไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรหรือมีบทบาททางสังคมอย่างไร การทำหน้าที่นั้นย่อมไม่มีความสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์หมายถึงเจือบนด้วยทุกข์ พูดผิด คิดผิด ทำผิด คือผิดจาก"ทางที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์" ทุกคนสามารถทำหน้าที่โดยไม่เกิดทุกข์ได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม หากทำหน้าที่นั้นด้วย "ปัญญา" รู้จักแก้ปัญหาอย่างฉลาดความทุกข์ย่อมหายไป

คนเราไม่ได้เกิดมาเหมาะสมลงตัวกับทุกข์สิ่ง ในความเป็นอัตตา(โดยสมมุติ)ของคนเราแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไป บางคนชอบงานศิลป์ บางคนชอบดนตรี บางคนชอบกีฬา ฯลฯ ชื่นชอบในสิ่งไหนมักจะมีความสำเร็จในการทำสิ่งนั้น และมักจะมีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นหากบุคคลนั้นมีความสุขกับสิ่งที่ทำ หรือแม้ทุกข์ก็มีความอดทนได้สูงกว่าการทำงานที่ทำด้วยความไม่ชอบใจ

ไม่ว่าหน้าที่ที่เราทำจะเป็นอย่างไรจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุดในการวางท่าทีต่อความล้มเหลวหรือการประสบความสำเร็จคือการรู้จักปล่อยว่าง เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ ไม่มี

ความยึดมั่นในความสุขก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างไร ?

สุข เป็น เวทนาๆแปลว่า"ความรู้สึก"เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่ถาวร มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อความรู้สึกเดิมดับไปย่อมมีความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่ เมื่อความรู้สึกสุขหายไปความรู้สึกที่เป็นกลางๆหรือความรู้สึกทุกข์ก็หมุนเวียนเข้ามา ในช่วงชีวิตของคนเราความสุขทุกข์หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป สุดท้ายเราต้องทิ้งทุกสิ่ง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราจริงๆแม้กระทั่งเกียรติยศชื่อเสียง

ที่ว่า "ตัวตายแต่ดีชั่วยังอยู่" เป็นอุบายในการชักนำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งอยู่ในความดี คือใช้ความดีชั่วของคนตายมาเป็นอุปกรณ์เพื่อโน้มน้าวใจคนให้ดำรงตนในทางที่ถูก แต่หากต้องการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นก็ต้องปล่อยวางจากทุกข์สิ่ง ปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ทำกรรมดี แต่หมายถึงสร้างกรรมดีแต่ไม่ยึดติด ทำความดีโดยมีเป้าหมายให้จิตใจจางคลายจากความยึดมั่น มีอานิสงค์สูงสุด คือทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้... ตั้งอยู่ในความดีและรู้จักปล่อยวาง แม้เราปล่อยวางก็ไม่ต้องกลัวว่าความดีจะไม่ส่งผล กรรมที่เราสร้างไว้ยังคงมีผลเหมือนเดิม การปล่อยวางเป็นการต่อยอดความดีให้สมบูรณ์ คือดีจนถึงที่สุดไม่มีแม้ทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นในสิ่งใดๆ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา


ย้ายมาอยู่วัดชุมแสงอยู่ในอำเภอเดียวกันกับวัดที่อยู่เดิม กุฎิอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศร่มรื่น อากาศถ่ายเทดีมากมีลมพัดตลอดทั้งวันทั้งคืน บรรยากาศธรรมชาติให้ความสงบร่มเย็น

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net