วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียดายโอกาส...ร่างรัฐธรรมนูญทั้งที..ควรได้ดีกว่านี้ (ตอนที่ 4 และสุดท้าย)


(ตอนที่ 4 และสุดท้าย)

 

แก่นของปชต. น่าจะคือ การออกกฎหมาย และ การวางแผนพัฒนาประเทศ ส่วนผู้บริหารนั้นไม่น่าใช่แก่นเลย มีหน้าที่เพียงบริหารประเทศให้ได้ตามแผนฯโดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย ดังนี้แล้วหากเราสามารถมีกระบวนการออกกฎหมายที่ดี และมีการวางแผนพัฒนาประเทศที่ดีแล้วไซร้ เราอาจจ้างนักบริหารมืออาชีพที่ไหนก็ได้มาบริหารประเทศ ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง หรืออาจไม่ต้องเป็นคนไทยด้วยซ้ำไป

 

แต่ขณะนี้เราไปยึดติดกับผู้บริหารมากเกินไป คิดผิดไปว่านี่แหละคือแก่นของปชต. ยกอำนาจในการกำหนดแผนและนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เขาเสียอีก ทั้งที่คนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีทักษะในการบริหาร การวางแผน ไม่รอบรู้และไม่มีข้อมูลเพียงพอในการวางแผนด้วยซ้ำไป คิดแล้วน่าหวาดเสียวที่ทำไมเราวางใจให้อนาคตชาติไว้กับคนพวกนี้มากถึงขนาดนั้น เพียงเพราะได้ชื่อว่าเป็นระบบประชาธิปไตยแบบฝรั่งเท่านั้นหรือ

 

ที่ผ่านมาคนไทยเราถูกจำกัดกรอบการคิดเพียงแค่ว่าต้องมีพรรคการเมืองแบบตะวันตกจึงจะเป็นปชต.ได้  ยิ่งมีน้อยแบบสรอ. เท่าไรก็ยิ่งดี (สองพรรค) คิดได้แต่เพียงว่าจะถ่วงดุลอำนาจกัน เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็เลวด้วยกันทั้งนั้น จึงต้องถ่วงดุลกันเพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด แต่ ปชต.แบบภูมิปัญญาไทยระบบนี้คิดตรงข้ามว่าผู้แทนแต่ละคนมา”เสริมความดี” ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ “ถ่วงดุลความชั่ว” แบบปชต. ฝรั่ง

 

น่าสังเกตว่ารูปแบบปชต.ฝรั่งนั้นสอดคล้องกับความเชื่อในหลักศาสนาของพวกเขาที่ว่ามนุษย์ทุกคนมี “บาปดั้งเดิม” (original sin) มาแต่กำเนิด ระบบปชต.ของเขาจึงสะท้อนความเชื่อนี้ด้วยการสร้างระบบแบบถ่วงดุลบาป แต่ไทยเราเชื่อตามหลักศาสนาพุทธว่ามนุษย์ทุกคนมีบุญญาบารมีและความบริสุทธิ์แห่งตนเท่าเทียมกันหมดมาแต่ดั้งเดิม (original saint? จิตเดิมแท้ จิตคือพุทธะ) หรืออีกนัยหนึ่งมีความประภัสสร (เจิดจ้า) ฝังอยู่ในแก่นชีวิตของทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงควรสร้างระบอบปชต. ที่เสริมความดีกัน มากกว่าการคานความเลวแบบฝรั่ง น่าจะทำให้ระบบของเราไปได้โรจน์เร็วกว่าเอาระบบฝรั่งมาใช้

 

ปัญญาชนไทยไม่พึงยึดติดรูปแบบ ปชต.ตต. อย่างปิดตาย วิวัฒนาการของปชต.ตต.นั้นหากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่า นับแต่กรีกโบราณมาถึงยุโรปยุคปลายนั้น อุดมการณ์ดั้งเดิมไม่ได้สูงส่งเลย เป็นเพียงระบอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรอมชอมผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น ตอนหลังมาได้แรงหนุนจากนักปรัชญาการเมืองในยุคฟื้นฟู (renaissance) แบบตามน้ำ จึงทำให้ดูสูงส่ง แม้กระนั้นระบอบดังกล่าวในภาพรวมก็ได้นำความเลวร้ายมาสู่โลกนี้อย่างมห้นต์ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติเช่น นำสู่การเกิดสงครามโลกสองครั้ง สงครามเกาหลี เวียตนาม และการล่าอาณานิคมซึ่งยังคงส่งผลกระทบให้เกิดการรบพุ่งกันทั่วโลกจนทุกวันนี้ (เช่น พม่ากับชนเผ่าต่างๆ อาฟริกา ตะวันออกกลาง) ซึ่งถือว่าด้อยกว่าระบบกษัตริย์โบราณเสียอีก เช่น รัฐบาลพระเจ้าอโศกมหาราชที่ก่อให้เกิดสันติภาพกว้างใหญ่ไพศาล และขณะนี้รัฐบาลปชต.ประเทศอารยตะวันตกก็มีมติแล้วมติเล่าให้หามาตรการเอาเปรียบประเทศเล็กประเทศน้อยตลอดเวลามิใช่หรือ

 

ระบบประชาธิปไตยแบบใหม่ที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของสังคมไทย ซึ่งจะทำให้การเมืองมีประสิทธิภาพ ขจัดการโกงกิน และได้คนเก่งคนดีเข้าไปทำงานทั้งในส่วนบริหารและนิติบัญญัติ สมดังพระราชปณิธานแห่งองค์ในหลวง ประเทศไทยสมบูรณ์มั่งคั่งแบบพอเพียง

 

 ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องสถาปนาระบบการปกครองประเทศที่ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแบบใหม่ เลิกตามอย่างระบบของตะวันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเสียที เพราะระบบนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ ย่อมไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้

 

----------------------------------จบบริบูรณ์

 

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net