วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญชวนพี่น้อง Blogger OK Nation เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมกับ น้อง ๆ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) สังขละบุรี กาญจนบุรี


หลังจากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ ที่ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขาของแม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์ ตามคำชวนในเอนทรี่ กำลังใจมอบให้แก่กัน แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์ ของ Blogger sunsmile ที่ลงทิ้งไว้นานมาแล้ว

ทำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ซึ่งอยู่ในอุปการะของแม่ชีพิมพ์ใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา ซึ่งบางส่วนเกิดในแผ่นดินไทยจากพ่อแม่ที่ลักลอบเข้ามา บางส่วนก็เป็นเด็กกำพร้า ทำให้พวกเขาไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทำให้ต้องเป็นภาระของแม่ชีและบรรดาพี่เลี้ยงที่เป็นเด็กไทยภูเขามาก่อน ต้องให้การสั่งสอนอบรมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

เด็กส่วนใหญ่จึงเป็นเด็กที่ยากจน และขาดโอกาสทางสังคม ทำให้แม่ชีเกิดความเมตตา ให้การศึกษา และที่พักพิง ข้าวปลาอาหารตามอัตภาพ ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้มีทังที่มาอาศัยอยู่ประจำที่ศูนย์ฯ และบางส่วนเดินทางไปกลับ

แม้ว่าแม่ชีพิมพ์ใจจะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำปี 2551 เนื่องในโอกาสวันสตรีแห่ง ของสหประชาชาติที่ผ่านมา ทำให้แม่ชีฯ ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่กระนั้นก็ไม่ค่อยจะมีใครจะแวะเวียนไปให้กำลังใจได้บ่อยครั้งนักกับระยะทางไกลถึงอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนไทยพม่า ซึ่งเกิดการปะทะของกำลังทหารพม่าและทหารกระเหรี่ยง มอญ อยู่บ่อยครั้ง แม้นว่าสังขละบุรีจะเป็นอำเภอท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี แต่เนืองจากภาวะสงคราม ทำให้มีผู้อบยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเศรษฐกิจภายในพื้นที่ก็ไม่ดีนักทำให้ความเป็นอยู่ของราษฏร์ โดยเฉพาะราษฏร์บริเวณแนวชายแดนมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและขาดโอกาสทางสังคมต่าง ๆ อีกมากมาย

ทำให้บางส่วนต้องส่งเด็กในความดูแล มาอาศัยกินอยู่และศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขาแห่งนี้ โดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ใด ๆ ให้ได้มากนัก

เพื่อเป็นการมอบความสุขให้แก่น้อง ๆ ชาวไทยภูเขาซึ่งมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นกำพร้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา ในการให้สถานที่อยู่อาศัยและให้การศึกษาแก่บรรดาน้อง ๆ เหล่านี้

ทางคณะผู้ก่อการดีจึงขอเชิญชวนพี่น้อง Blogger OK Nation คนใจดีทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ มอบของขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวันกับน้อง ๆ ชาวไทยภูเขา ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา ซึ่งมีความขัดสนทั้งในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ อีกมากมาย โดยทางศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา ได้อุปการเด็กในความดูแลประมาณ 70 คน ในช่วงอายุต่าง ๆ กัน ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เข้าซอยตรงข้างโรงเตี้ยมสังขละ)

หากเพื่อน ๆ ท่านใด ไม่ว่าจะเป็น Blogger OK Nation หรือไม่ก็ตามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือร่วมบริจาคเพื่อกิจกรรมดังกล่าว สามารถร่วมลงชื่อ และเสนอกิจกรรมได้ที่หน้าบล็อกหรือติดต่อที่ Blogger สายลมที่ผ่านมา และ Blogger Kate ซึ่งทางกลุ่มจะนำรายละเอียดต่าง ๆ มาชี้แจงผ่านทางหน้า Blog ต่อไป

Blogger สายลมที่ผ่านมา

Blogger kate

รายได้หลังหักค่าใช่จ่ายจะนำเข้าบริจาคแก่ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา ต่อไป สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือในการบริจาคด้านต่าง ๆ นั้น ทางศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขาด้แจ้งความต้องการสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

- ของใช้ประจำวันต่าง ๆ

- ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่น ๆ

โดยทางเราจะนัดประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับของอีกครั้งหนึ่งนะค่ะ

หากเพื่อน ๆ ไม่สะดวกจะไปร่วมกิจกรรมหรือบริจาคสิ่งของเพื่อน ๆ สามารถร่วมบริจาคเงินในการทำกิจกรรมดังกล่าวได้ที่หมายเลขบัญชีนี้ค่ะ

ชื่อบัญชี มามิ มัตซึโอกะ (Mami Matsuoka)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-231392-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว OK Nation และเพื่อนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Post by Sailomteepanma

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net