วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลการประกวดภาพถ่าย สีสันงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ๒๕๕๔


ประเภทประชาชน

ชนะเลิศ

นายสุกรี  อิอะแต

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

นายมาฮามะยากี  แวซู

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

นายดอเลาะ  สาเมาะ

ชมเชย

นางสุมณ  เลขะกุล

นายพีรธรณ์  จันทร์ทิตย์

นายหาญพล  เพชรม่วง

นายมาลิก  เจ๊ะแฮ

นายบูรฮัน  มะเยะ

นายมูฮัมมัดฟาริ  สาและ

นายวิหาร  ขวัญดี

นายมาหามัดยากี  วันอีดรีส

นายวรพจน์  อร่ามวงศ์วิรัตน์

นายอาหามะ  สารีมา

นายอาลีเป็ง  สาเมาะ

ประเภทเยาวชน

ชนะเลิศ

นายฮัมดี  สะนิ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

นายเอกอดุลย์  สาระลาลี

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  ธรรมรัตน์

ชมเชย

นายซูไฮมี  เปาะฮะ

นางสาวนุรไฮนี  มะแซสะอี

นางสาวชนิกานต์  จิตรเสน

นายมูฮำมัดอามาร์  มะแซ

นายนูรยะห์ยา  เปาะฮะ

นายอับดุลเลาะห์  ลาเต๊ะ

องค์กรร่วมจัด : มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี) สำนักหัวใจเดียวกัน และบล็อก โอ.เค.เนชั่น

รวมลิงก์ นิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองตานี

http://www.oknation.net/blog/our-heart/2011/02/06/entry-1

โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net